Sára, Márió
2 °C
6 °C

Letartóztathatják Kolozsvár polgármesterét

2001.06.05. 18:05
A helyi közigazgatási törvény be nem tartása, illetve helytelen értelmezése miatt akár felfüggeszthetik, és előzetes letartóztatásba is helyezhetik Gheorghe Funart, Kolozsvár polgármesterét. Miután a román miniszterelnök megszólta Funart, hogy nem alkalmazza a helyi közigazgatási törvény nyelvhasználatra vonatkozó előírásait, a polgármester azzal vívta ki az ügyészség figyelmét, hogy önkényesen alkalmazta a tanácsosokra és azok egyéb tisztségeire vonatkozó előírásokat.
Funar önkényesen alkalmazza a helyi közigazgatási törvényt
Május 23-án törvényerejű vált és minden polgármester számára kötelező lett az új román helyi közigazgatási törvény. Kolozsvár polgármestere azonban saját érdekeinek megfelelően értelmezi annak előírásait. Mint ismert a magyar nyelv használatát lehetővé tévő paragrafust azzal a kifogással nem alkalmazza, hogy Kolozsváron a magyarok aránya - az elvándorlásnak köszönhetően - már nem haladja meg a 20 százalékot, és újabb népszámlálás kiírását szeretné elérni.

Nem lehet hetente népszámlálást szervezni

Május 26-án maga a román miniszterelnök, Adrian Nastase utasította a törvény betartására Funart. A miniszterelnök szerint nem lehet hetente vagy havonta népszámlálást szervezni. Ha a soron következő, 2002-es, népszámláláson kiderül, hogy valamely településeken megváltoztak az arányok, akkor megtesszük a kellő intézkedéseket - mondta a miniszterelnök.

Funar alkalmazza a törvényt - másképp

Az "igen" nem egyenlő a "da"-val
A magyar nyelv indexre helyezéséről egy kolozsvári házasulandó fiatal pár is meggyőződhetett június 2-án. A polgári esküvőre jelentkező vőlegény a hivatalos román "da" után egy "igen"-nel erősítette meg elhatározását, amit az anyakönyvezető egy jegyzőkönyvvel jutalmazott, melyben az állt: a házasság nem köttetett meg, mert a vőlegény idegen nyelven válaszolt a hatóságok előtt. Három évvel ezelőtt - igaz, akkor közigazgatási törvény hiányában - Mátis Jenő RMDSZ képviselő használta anyanyelvét házasságkötéskor Kolozsváron, akkor is érvénytelen lett a frigy.
Hát akkor hadd alkalmazzuk a törvényt - mondta a polgármester. Funar a törvény ama előírására gondolt, mely szerint a megválasztott helyi tanácsosok nem lehetnek a tanács hatáskörébe tartozó vállalatok vezetői vagy vezetőtanácsi tagjai. A polgármester szerint a 31 tanácsosból 16-nak emiatt le kell mondania. A tanácsosok szerint az egyszer már érvényesített mandátumú tanácsosokat nem lehet újból megvizsgálni (lemondásra kényszeríteni), csupán egy újabb választás után. Funar arra kérte válaszul a megyefőnököt: oszlassa fel a városi tanácsot, és írjon ki újabb választásokat.

Eljárás indult a polgármester ellen

Amíg a prefektus gondolkodott, a tanácsosok a városi költségvetés egyes részleteit szerették volna megvitatni, és május 31-re, csütörtökre összehívtak egy városi tanácsülést. A polgármester azonban a gyűléstermeket lepecsételtette, és senkit sem engedett be a polgármesteri hivatalba, így megakadályozta a gyűlést. A rendőrség ezúttal nem tétlenkedett: pénteken, június 1-jén hivatalból eljárást indítottak a polgármester ellen közérdek ellen elkövetett munkahelyi visszaélés vádjával.

A rendőrség előzetes kivizsgálását követően az iratcsomó az ügyészségre kerül. Amennyiben az ügyészek is úgy vélik, hogy Gheorghe Funar közérdek ellen elkövetett munkahelyi visszaéléssel vádolható, a polgármestert előzetes letartóztatásba helyezhetik, a prefektusnak pedig kötelessége felmenteni tisztségéből az elöljárót. A Funart ért vádakért hat hónap és öt év közötti szabadságvesztés szabható ki.

Funar pártja kiáll főtitkára mellett

Hétfői sajtótájékoztatóján Kolozsvár elöljárója megrendelt, politikai indíttatású akciónak nevezte az ellene folytatott büntetőjogi eljárást. Funar szerint a kormánypárt nem demokratikus módszerekkel próbálja ráerőszakolni a törvény értelmezését. Pártbeli kollégái is készek főtitkárukat megvédeni. A Nagy-Románia Párt képviselőházi frakciójának elnöke, Lucian Bolcas szerint Funarnak joga van egy "hülye, alkotmányellenes, románellenes" törvény alkalmazását megtagadni. A Nagy-Románia Párt a kolozsvári eseményekre minden kormányzati törvényjavaslat ellenzésével fog válaszolni - ismertette a frakcióvezető.