Sándor, Ede
-4 °C
-1 °C

Románia és határon túli honfitársai

2001.07.12. 13:43
Az ország határain kívül élő románokkal foglalkozni a szomszédos állam alkotmányos kötelessége: ennek szellemében egy Határon Túli Románok Hivatala is született. Hogy a nemzettársaknak otthont adó országokkal a kapcsolat nem mindig zökkenőmentes, azt Moldova Köztársaság és a volt Jugoszlávia példázza.
Ion Iliescu
A határon túli nemzettársakkal való kapcsolattartás - a magyar példához hasonlóan - az Alkotmány 7. cikkelyének előírása szerint minden kormánynak kötelessége. Ennek szellemében június elején ez évben Ion Iliescu államfő Mihály volt román királlyal és Teoctist pátriárkával, az ortodox egyház vezetőjével együtt egy dokumentumot írt alá, melynek címe "Felhívás az ország és világ románjaihoz".

A román Külügyminisztérium honlapján található információk szerint közel 10 millió román él az ország határain kívül, ami a 22 milliós lakosság felének felel meg. Az országgal szomszédos vagy hozzá közel lévő országokban élő románoknak a román politika különleges figyelmet szentel, és elsősorban kulturális, oktatási támogatást tud nyújtani. A hatóságok magukat arománoknak, illetve vláhoknak nevező közösségeket is románoknak nevezi, illetve a moldovaiságot néha felvállaló szomszédos Moldova Köztársaság lakóit is beszámítja.

A Külügyminiszterhez tartozik a Határon Túli Románok Hivatala, melynek feladata kísértetiesen hasonlít magyar megfelelőjének tevékenységéhez: a határon túl élő románokkal való kapcsolattartás. A román külpolitika pedig központi feladatának tartja a határon túli románokkal való kapcsolattartást.

Moldovaiak vagy románok?

A legnagyobb román közösség a szomszédos Moldova Köztársaságban él. A Szovjetunió szétbomlása után és az ország függetlenségének kikiáltása Románia és Moldova Köztársaság egyesülésének a gondolatát vetette fel. Románia azonban nem volt eléggé gazdag ahhoz, hogy a nálánál is szegényebb ország gondjait fölvállalja, a politikai konjunktúra sem tette ezt lehetővé.

A román állam azonban kedvezmények sorát biztosította a moldovai állampolgároknak: elég, ha azt megemlítjük, hogy az országhatár átlépéséhez elég volt a személyazonossági (a schengeni vízumkötelezettség megszüntetése érdekében ezt a kedvezmény mára már eltörölték a román hatóságok). A tanintézmények megteltek a Pruton túli testvérekkel, a román állampolgárságot a Külügyminisztérium bő kézzel osztogatta.

A két ország közötti kapcsolat a Moszkva-barát moldovai kommunisták választási győzelmével megromlott. Az új vezetők új nemzeti identitást és nyelvet fedeztek fel országuk polgárai számára: a moldovait, mely szerintük merőben különbözik a romántól.

A moldovaizmus elmélet vezérfigurája Vladimir Taranov akadémikus, akit Vladimir Voronin, az ország új elnöke felkért egy "Moldova története" tankönyv kidolgozására, mely a "Románok történelme" című tankönyvet helyettesítené. A moldovaizmus elmélet hívei szerint a moldovaiak merőben különböznek a románoktól, szláv vér folyik ereikben, és a moldovai nyelv a latin és szláv nyelv keveredéséből született. Mindezt fölháborodottan veszik tudomásul a bukaresti nagyhatalmak, főleg attól borzonganak, hogy a moldovai kommunisták parlamenti frakciójának elnöke kijelentette: a románok kisebbségben élnek Moldova Köztársaságban, az ország lakosainak nagy része moldovai.

Ion Iliescu román államfő szerint a moldovai nyelv létezésének elméletével a román "elnemzettelenítés" híveinek nyújtanak segítséget. Meglátása szerint - és az a Bukarestben általánosan elfogadott vélekedés - Moldova Köztársaság a "második román állam", és segíteni kell lakosait, hogy románoknak kiáltsák ki magukat.

A volt Jugoszlávia területén élő vlahok

A román hatóságok nemrég kezdtek érdeklődni a volt Jugoszlávia területén élő románok iránt. A Külügyminisztérium külön programot dolgoz ki az ottaniak támogatására, a "kivételezést" azután látták szükségesnek, hogy a Vajdaságba és Timok völgyébe látogató küldöttség úgy vélte, a jugoszláv hatóságok nem adják meg nekik a nemzeti kisebbségeket megillető jogokat.

A két ország között nagyságrendi nézetkülönbség van az ott élő románok - akiket vlahoknak neveznek - számát illetően. A jugoszláv hatóságok 50-60 ezer románnal számolnak, míg a román Külügyminisztérium 800 ezerrel számol.