A holló atyja

2004.05.12. 00:50
TGM kemény publicisztikát írt a Magyar Hírlapban az iraki börtönőrbotrány okán. Jó szokásához híven most is eleresztett egy zárójeles nyelvhelyességi-helyesírási oldalvágást a magyar sajtónak:

„az al-Ghraib (és nem »al-Garib«[?], ahogy a pesti sajtó és rádió mondja, írja) börtönben szisztematikusan és régóta művelt iszonyú kínzások [...]”

Hát, ez nekünk is szólt. Az angol nyelvű sajtó zömmel Abu Ghraib-nek írja Szaddám hírhedt mészárszékét, a magyar lapok viszont – ki tudja, miért – Abu Garib-nak. Mi is azt írtuk pl. hétfőn: „az Abu Garib börtönben használt technikák általános gyakorlattá váltak Irakban”.

A TGM által jónak mondott névalak Gh-ja azonban szöget ütött a fejembe. Első pillantásra is viszonylag komoly összegekkel mertem volna fogadni, hogy se a magyar sajtónak, se TGM-nek nincs igaza. Gyorsan magamhoz rántottam hát az internetet, meg legfőképpen a nagyszerű LvT-t a végekről; kaparjuk csak meg ezt az al- vagy Abu Garib-ot vagy Ghraib-ot.

Az al- vagy Abu nem tűnik nagy ügynek. „Az Abu-X egy speciális arab névtípus, aminek kunja a neve: az illető iránti tiszteletet fejezi ki, ha az elsőszülött fia után hívják X atyjá-nak” – magyarázza LvT. Arra is van ötlete, honnan lehet az al: „Én a Berze Nagy János Gimnáziumban érettségiztem, amit mindenki csak úgy emlegetett, a Berze. Ez lehet a háttérben: a hivatalos név az Abu G-akármi, a köznyelvi az al-G-akármi.”

A Google az al-Ghraib-re hatezer találatot hoz, az Abu Ghraibre 177 ezret. Vagyis Abu az a G-valami. De mi a valami?

A Global Security.org-on van egy oldal arról a városról, amelynek „neve egyet jelent Szaddám hírhedt börtöneinek egyikével”, és amely Bagdad mellett, a nemzetközi repülőtértől északra terül el. Az oldal a város nevét az amerikai térképészeti transzliteráció szerint írja: Abu Ghurayb, és hozzáteszi, ejtsd: ah-boo GRAYB. Felsorol még többféle átírást is, a legyakoribb az Abu Ghraib.

Azt is megtudhatjuk erről az oldalról, hogy Abu Ghurayb azt jelenti, „father of the raven”. A holló atyja. Börtönvárosnak való név.

És azt is megtudhatjuk, hogy van Bagdadtól 15 kilométerre nyugatra egy másik előváros is: Abi-Gharib. Korábban érkeztek onnan hírek hadműveletekről. Talán nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, a magyar sajtó összetéveszti a két várost.

Hogyan kell hát magyarul írni (átírni) Abu Ghurayb-et? LvT arabszótárában a „holló szó pontos leírása”: ghuráb, amiben a gh az arab gájn betűnek felel meg. A gájn egy sajátos zöngés torokhang, magyar átírásban egyszerűen g betűvel helyettesítendő. Ha hozzátesszük, hogy az Abu- előtagot kötőjellel kell írni (Keleti nevek magyar helyesírása [KNMH.], 114. o.), akkor a „holló atyja” klasszikus arab kiejtésének helyes magyar átírása: Abu-Guráb. (Ahogy a Helyesírási szótár szerint is Abu-Dzabi, ami angolul Abu Dhabi).

Igen ám, de a KNMH. azt írja (111. oldal): „a napjainkból származó anyagot (azaz, a 19-20. századból való arab személyneveket és földrajzi neveket) az egyes arab országokban meghonosodott mai kiejtés (és nem az íráskép) szerint írjuk át”. Mivel irakiarab-szótára még LvT-nek sincsen, továbbá a rövid magánhangzókat nem jelölő arab írással a „holló” négy betűjéből – gájn + rá + alif + bá (jobbról balra persze) – a fene se tudja a mai iraki kiejtést, szeretettel várom azon kedves olvasóim levelét, akik tudnak mai iraki arabul.

Gyanúnk azért van: az angol Abu Ghraib alakból valószínűsíthető az iraki ejtés, és az abból következő magyar alak: Abu-Gréb.

Még valami. Ha jól sejtem, Abu-Guráb, Abu-Gréb nem biztos, hogy a börtön neve, inkább csak a városé, ahol az a fegyintézet van. És akkor az angol nyelvű sajtóanyagokban szereplő Abu Ghraib prison (vagy Abu Ghurayb prison) valójában: az abu-gurábi börtön, illetve – feltehetően – abu-grébi börtön. (És nem, ahogy a magyar sajtó írja, *Abu Garib börtön, vagy ahogy TGM írja, *al-Ghraib börtön.)

[Ortográf Cirkusz – Tartalom]