európai

2004.02.21. 13:55
Vannak dolgok, amik valahogy sehogy se akarnak sikeredni (ilyen pl. az Erzsébet híd – folyton belecsúszik egy kötőjel, pedig). Minap is csak kikerült a címlapra egy közös Európa *Parlamenti lista. Ezek a nyamvadt EU-s intézmények. Különösen a képzős alakjaik. Helyesen Európa parlamenti lett volna, nagy E, kis p (ugyanígy: Európa tanácsi stb.). Illetve.

Nézzünk körül, mondjuk, az europa.eu.int-en, hogy vannak ezek az EU-s izék: European Union, European Parliament, European Council, European Commission. Vagy pl. németül: Europäische Union, Europäisches Parlament, Europäischer Rat, Europäische Kommission. Stb. Etc. Usw.

Hát bizony ezek magyarul: Európai Unió, Európai Parlament, Európai Tanács, Európai Bizottság.

Nem tudom, miért spórolódik le mindig az az i. A helyesírási szótárban van Európai Unió meg Parlament meg Bizottság. A tanács viszont Európa Tanács. Persze más népek is le-lerövidítik a melléknéves alakot. Ilyenkor a németek könyörtelen egybeírással jelzik, az így tömörített szerkezet összetett szó: Europaparlament, Europarat.

Tulajdonképpen ezek az i nélküli Európa-izék magyarul is összetételek: Európa-parlament, Európa-tanács, Európa-bizottság. Csakhát a helyesírás utánaengedett a (különösen az intézményneveknél, cégneveknél) dúló szétírási tendenciának, és rábólint az Európa Tanács típusú képtelenségekre (mármint a helyesírási szabályzat szerint képtelenségekre). Na, mindegy.

Mindenesetre jobb volna ragaszkodni az -i képzős alakhoz, egyszerűbb volna a képzett alakok helyesírása is:

európai uniós, európai parlamenti, európai tanácsi, európai bizottsági.

Bár... Az AkH. gondoskodik róla, hogy semmi se legyen olyan egyszerű:

Európai Unió-beli.

[Ortográf Cirkusz – Tartalom]