Klaudia
-4 °C
2 °C

A Médiatanács megvédi a Klub Rádió-döntést

2012.01.05. 16:27
A Médiatanács az Indexnek eljuttatott levelében határozottan visszautasítja az Index A Klub Rádió tételesen cáfolja Szalai Annamáriát című cikkében olvasható vádakat, amiket a Klub Rádió honlapján tettek közzé, és aminek a kivonata nálunk is olvasható.

A Médiatanács a levelében azt írja, valamennyi pályázati eljárása során a hatályos jogszabályok szerint, az esélyegyenlőség, az objektivitás, az átláthatóság és a megkülönböztetéstől mentes eljárás elveinek figyelembevételével jár el, a pályázók között semmiféle indokolatlan különbségtételt, kizárást vagy korlátozást nem alkalmaz. A kiírásnak nem volt célja, hogy a Budapest 95,3 MHz-en zenei csatorna működjön. Ezt a pályázati kiírás is deklarálta, melyben a közéleti tematikájú műsorokért lehetett a legtöbb pontot kapni.

A Médiatanács nem megemelte a frekvencia minimális díját, hanem jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a médiatörvény ide vonatkozó előírásai szerint számolta ki a frekvenciáért fizetendő új díjat.

A pályázatok elbírálásakor kétféle szempontból értékelhet a Médiatanács: adhat pontot objektív kritériumok teljesítéséért, és adhat pontot szubjektív értékelés alapján. A pályázat értékelésekor csak objektív módon pontozható a díjajánlat, a műsorterven belül a helyi közélettel foglalkozó műsorok, a zenei műsorszámok, illetve a magyar zenei műsorszámok aránya, a médiaszolgáltatási tapasztalat és a kiegészítő médiaszolgáltatás vállalása.

E kategóriák esetén a Médiatanácsnak nincs mérlegelési lehetősége, a pályázó saját vállalása határozza meg az adható pontszámot. A pályázatok tartalmának figyelmen kívül hagyása egyértelműen jogszerűtlenné tette volna az eljárást. Az objektív pontokkal értékelhető követelmények tekintetében a Klubrádió pályázata érte el a legalacsonyabb pontszámot, azaz a legrosszabb volt.

A pályázat minden tekintetben megfelelt az átláthatóság médiatörvényben rögzített követelményeinek. Az átláthatóságot erősíti, hogy a médiatörvény a Médiatanács, illetve az NMHH Hivatala számára minden eljárási cselekménnyel kapcsolatban pontosan meghatározott közzétételi, illetve tájékoztatási kötelezettséget ír elő, melyhez a hatóság a pályáztatás során is tartotta magát, azaz az eljárás az ügyfelek és a nyilvánosság számára teljes mértékben nyomon követhető volt.

Jogszabályi felhatalmazás hiányában a Médiatanács, mint államigazgatási szerv nem teheti meg, hogy a pályázatra jelentkezőkkel ismerteti egymás pályázati ajánlatait. Jogszabályi felhatalmazás hiányában a Médiatanács nem hozhatja nyilvánosságra a pályázatokat, és nem kényszerítheti a versenytársakat, hogy pályázatukat nyilvánosságra hozzák. A médiatörvény 62§ (7) bekezdése pedig kifejezetten megtiltja, hogy a Médiatanács a pályázati ajánlatban szereplő adatokról tájékoztatást adjon mindaddig, míg a nyertes pályázóval szerződést nem köt.