11:00, November 27.
Japán 0
Costa Rica 0
Ahmad bin Ali Stadion E csoport
14:00, November 27.
Belgium 0
Marokkó 0
al-Tumama Stadion F csoport
17:00, November 27.
Horvátország 0
Kanada 0
Kalifa Nemzetközi Stadion F csoport
20:00, November 27.
Spanyolország 0
Németország 0

Elsötétül az RTL Klub

2003.03.27. 15:24
Meg kell, hogy mosd a punimat! -mondta Sziszi, és ez már az ORTT-nek is sok volt. A Való Világ 2 miatt az RTL Klub-nak fel kell függesztenie adását.
A fent leírtak figyelembevétele alapján a Testület rögzítette azt az álláspontját, hogy a fentiekben ismertetett, kifogásolt tartalmú, kivétel nélkül 21 óra előtt sugárzott jelenetek alkalmasak voltak a kiskorúak szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására. Az AGB Hungary adatai szerint az ominózus fürdőjelenetek idején 209.817 kiskorú, tehát 18 év alatti néző követte az eseményeket.

A tartalom utólagos ismeretében a Testület kimondta, hogy az RTL Klub a "Való Világ 2" című sorozat 2003. január 16., 17., 18., és 20-i adásainak sugárzásakor következetesen megsértette az Rttv. 5/B. § (3) és 5/C. § (2) bekezdéseinek rendelkezéseit azáltal, hogy a szexualitásra hangolt és verbális, valamint képi tartalma miatt minimum a III. kategóriába sorolandó műsorszámokat a II. kategóriába helyezett el, ezáltal megtekintésüket 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlotta. A Testület véleménye szerint a műsorszolgáltató a szóban forgó műsorszámoknál nem a megfelelő korhatár-kategóriát alkalmazta.

A Testület megítélése szerint elfogadhatatlan, hogy gyakorlattá válhasson a fentiekben ismertetett tartalmú műsorszámok sugárzása 21 óra előtt. A konkrét törvénysértések miatt, valamint a jogszabálysértés súlyára tekintettel a Testület az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, jelen határozat kézhezvételétől számított két napon belül - főműsoridőben - 45 perces időtartamra felfüggesztette az RTL Klub műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogának gyakorlását.

A Testület - a szankcionálásban fokozatosságot érvényesítve - a felfüggesztés időtartamát 45 percben határozta meg, a következők miatt. A Testület 1624/2002. (XI.14.) számú határozatában, egy szex-reklám főműsoridejű szerepeltetése miatt az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) pontja alapján 15 percre felfüggesztette a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságát. Az RTL Klub ezt a felfüggesztést önmagától végrehajtotta. Ezt követően az úgynevezett "Oki-show" főműsoridőben való sugárzásáért 1648/2002. (XI.21.) számú határozatában már 30 perces felfüggesztéssel sújtotta a Testület a műsorszolgáltatót. A Testület ezen határozatának azonnali végrehajtását a műsorszolgáltató bíróság előtt eredményesen támadta meg, így annak végrehajtása a bíróság döntésétől függ. A 2003. januárjában tapasztalt újabb jogsértések szankcionálásakor a Testület immáron a műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultságának 45 perces felfüggesztése mellett döntött, azonnali végrehajtás elrendelése mellett.

A fentieken túl a Testület az Rttv. 112. § (1) bekezdésének a) pontja alapján külön felhívta a műsorszolgáltató figyelmét a sérelmezett magatartás megszűntetésére. A 112. § (1) bekezdése a) pontjának alkalmazását ebben az esetben az indokolta, a sérelmezett magatartás ebben az esetben az volt, hogy a műsorszolgáltató 2003. januárjában képtelen volt olyan szerkesztői szelekcióra, amely kizárta volna a 16 éven felülieknek nem ajánlott jeleneteket a II. kategóriába sorolt "Való Világ 2." összefoglalókból. Ezáltal 2003. január hónapban a "Való Világ 2." című produkció összefoglalóiban több alkalommal jogellenesen mutattak be 21 óra előtt olyan jeleneteket, amelyek 16 éven felülieknek nem ajánlott verbális és képi elemeket tartalmaztak. Mindezt a Testület tapasztalatain túl a nagy számú nézői visszajelzések is igazolták.

A Testület az együttes szankció alkalmazásával is határozottan fel kívánta hívni a műsorszolgáltató figyelmét arra, hogy a jövőben tényleges tartalmuknak és az Rttv. 5/F. § felhatalmazása alapján meghozott 1494/2002. (X. 17.) számú ORTT határozatban foglaltaknak megfelelően kategorizálja be műsorszámait és tartózkodjon a további jogsértő magatartástól.

A Testület az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Áe.) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elrendelte jelen határozat azonnali végrehajtását. Az Áe. hivatkozott rendelkezése értelmében: "A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, azonban a közigazgatási szerv határozatát a közérdekre, vagy az ügyfél nyomós érdekére tekintettel azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. A fél a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti."

A Testület a közérdekre tekintettel döntött jelen határozat azonnali végrehajtása mellett. Álláspontja szerint csak addig érheti el célját bármilyen szankció alkalmazása, ameddig az a műsorfolyam egyáltalán létezik, amelyben tapasztalható jogsértések miatt szankcióval sújtotta a műsorszolgáltatót.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 67. § (1) bekezdése értelmében: "A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges."

A Testületnek, mint az Országgyűlés által megalkotott kétharmados törvény felhatalmazásával megalakult és a média törvényes működéséért felelős indirekt államigazgatási szervnek hosszabb időszakon át megvalósuló kirívó törvénysértések észlelése esetén az azonnali végrehajtás elrendelése és a kiszabott szankció határozott, valamint gyors érvényesítése nélkül gyakorlatilag nincs lehetősége arra, hogy érvényt szerezzen az Rttv-ben foglaltak súlyos és ismételt megsértése miatt hozott határozatában foglaltaknak. Ez a Testület álláspontja szerint azért sérti a közérdeket, mert a média törvényes működésének felügyeletére létrehozott indirekt államigazgatási szerv nem tud az Alkotmányban előírt kötelességének megfelelni és a médiát illetően nem tudja a kiskorúaknak a számukra megfelelő szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelmet megteremteni. Márpedig a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme olyannyira közérdek, hogy annak biztosítását a legmagasabb jogforrásban, az Alkotmányban rögzítette a törvényalkotó.

Jelen esetben a Testület sorozatosan azt tapasztalta, hogy minden kérése, figyelmeztetése ellenére az RTL Klub műsorszolgáltató 2003. januárjában - kizárólagosan üzleti szempontokat szem előtt tartva és tudatosan figyelmen kívül hagyva az Rttv. vonatkozó rendelkezéseit - sorozatosan főműsoridőben sugárzott a fentiekben leírt tartalmú, ezért a kiskorúak személyiségfejlődését egyértelműen károsan befolyásoló műsorszámokat. A Testület az elmúlt időszakban többször felhívta a műsorszolgáltató figyelmét arra, hogy tartózkodjon főműsoridőben a kiskorúak személyiségfejlődésére káros műsorszámok, jelenetek vetítésétől. A valóság-show műsorokkal kapcsolatosan tapasztalt súlyos jogsértéseket észlelve a Testület külön találkozót is kezdeményezett a műsorszolgáltatókkal - többek között az RTL Klubbal - ahol ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy fokozottan tartsák szem előtt műsoraik szerkesztésénél az október 15-től megváltozott Rttv-nek, a kiskorúak személyiségfejlődésére vonatkozó rendelkezéseit. Erre a műsorszolgáltatók, köztük az RTL Klub is ígéretet tett.

Budapest, 2003. március 26.  • Hírek
  • Bankszámla