Úgy járt, mint a szarmaták Jóska harangjával

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Bandi Jóskát nem úgy ismerték, mint aki két hét alatt megír egy doktorátust. Egyetlen mondat megfogalmazásakor is jelentős küzdelmet folytatott a szavakkal. Meg önmagával. Nem értette ugyanis, mi szükség van a betűkre, ha mindazt, amit le kellene írnia, el is tudja mondani. Márpedig beszélni szeretett, s ha egyszer megindult fejéből a gondolatok áradata, arról mindenki tudta, hosszú beszéd lesz.

Jóskának ugyanakkor volt egy rossz tulajdonsága. Olykor – vagy nem is olyan ritkán – megérett benne a szándék arra, hogy bizonyos tárgyakat magához vegyen. Olyanokat, amelyek jellemzően másokhoz tartoztak. A legtöbben csak akkor vették észre, hogy valami eltűnt, amikor szükségük lett volna például borra, kolbászra, szerszámra vagy éppen tojásra.

Ezzel még nem is volt baj, hiszen az atyafiak ilyenkor rendre Jóska elébe álltak, és visszakérték azt, ami az övék. Jóska meg visszaadta. Hiszen az, amit elvitt, nem volt az övé.

Egyszer azonban a lélekharang eltűnt a temetőből. Nyoma veszett. Mintha sosem lógott volna a harangláb kupolája alatt. Jóskát persze elővették, de ő esküdözött, hogy egy harangra neki aztán semmi szüksége. Az esetet feljegyezték a megoldatlanok közé.

Így teltek az évek, futottak, bóklásztak évtizedek, mígnem egy napon, az év hetedik hónapjának tizennegyedik napján a faluban idegenek jelentek meg. Bárdó felől érkeztek, karavánjuk a hőségben kilométernyi hosszú porfelhőt húzott maga után. A falusaik mondták is, hogy inkább esőt hoztak volna, de az idegenek vezetője erre azt mondta, hogy őket az egyetem küldte, feladatuk van. Nem is kevés, ezen a szent helyen, ahová amúgy a távolsági busz is csak megfordulni jár.

Aztán mi volna a feladat, kérdezték a helybéliek, mire az idegen így szólt: ásatás. Mondott valami olyasmit is, hogy néhai szarmaták településnyomát keresik, de a falu vezetője ekkor megkérte a férfit, hogy a gyerekek előtt illendőbb volna szebb szavakat használni.

A tudós szúrós szemmel felelte, hogy a szarmata nem szitokszó, bár abban a korban, amikor a szarmaták éltek, bizonyára akadtak olyanok, akik úgy utálták őket, mint a szart. A férfi ekkor a szája elé kapta kezét, de aztán magyarázni kezdte, hogy nevük valószínűleg és részben a sár szóból ered. Ám akad olyan is, aki szerint a szarmaták a magyarok ősei, nevüket pedig a szár és a mata szó összeolvadása adja – ennek jelentése pedig az, hogy fehér magyar.

A tudós ekkor elsietett, fura műszereivel kijelölte a földet a falu mellett, ahol szerinte egykoron szarmaták éltek, és még azon a napon munkagéppel lenyesték a talaj legfölső rétegét. Tüsténkedtek, teltek a hetek, és egy napon a föld alatt rátaláltak valamire. Olyasmire, amire a régészek azt mondták: ez lehetetlen.

Az emberek meg azt mondták, hogy kész csoda. A régészek azt felelték, kizárt, hogy a szarmaták ilyen harangot használtak volna – hiába hevert az egy ősi sírban, alatta emberi maradványok, szétlapultan, összetörten –, és annak köpenyére aligha írhatták rá ékes magyar nyelven azt, hogy Öntették Isten dicsőségére.

Jóóóska, bömbölte el ekkor magát a falu vezetője, ám hiába indultak érte, nem lelték nyomát. Jóska eltűnt a faluból, mintha ott sem élt volna. Csak ez a történet maradt utána, meg az emlék, amiből mondás is kerekedett. Akkor használták, amikor valami nagyon nem illett valamihez. Így hangzik: Úgy járt, mint a szarmaták Jóska harangjával.

Budapest, 1957. augusztus 2. A régészek IV. Béla korabeli épületmaradványok feltárásán dolgoznak a budai várban.
Budapest, 1957. augusztus 2. A régészek IV. Béla korabeli épületmaradványok feltárásán dolgoznak a budai várban.
Fotó: Tormai Andor / MTI Nemzeti Fotótár
Szombathely, 1964. augusztus 5. Dr. Szentléleky Tihamér, a Vas megyei múzeumok igazgatója és Szakonyi Judit restaurátor a Berzsenyi Dániel téren az időszámítás utáni I. század végéről származó, frissen feltárt, kör alakú épület maradványait vizsgálják.
Szombathely, 1964. augusztus 5. Dr. Szentléleky Tihamér, a Vas megyei múzeumok igazgatója és Szakonyi Judit restaurátor a Berzsenyi Dániel téren az időszámítás utáni I. század végéről származó, frissen feltárt, kör alakú épület maradványait vizsgálják.
Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár
Sirok, 1965. szeptember 22. Munkások tartanak a feltárási, régészeti munkálatokhoz az egykori, romos siroki várhoz, a Mátra keleti részén lévő vulkáni hegycsúcsra, a 296 méter magas Várhegyre. Az Aba nemzetség Birh-Bodon-ágának családi vára feltehetően a 11. században épült. Oklevélen először 1320-ban említik e helyet. A vár egyedülálló, mert sziklába vájták, tehát helyiségei a hegytetőn a föld alatt voltak, és ezeket a lakóhelyeket csak később egészítették ki falerődítményekkel. Az Országos Műemléki Felügyelőség a községi tanács támogatásával megkezdte a feltárást, amely során több nem várt leletre bukkantak. Így előkerült például a főkapu és egy mellékkapu, a főbejárati lépcső és a vár kútja. A tervek szerint jövőre megkezdik a romok megóvását szolgáló munkákat. A Mátra és a Bükk találkozásának legszebb pontján épített várhoz utat és mellette kempinget is építenek majd.
Sirok, 1965. szeptember 22. Munkások tartanak a feltárási, régészeti munkálatokhoz az egykori, romos siroki várhoz, a Mátra keleti részén lévő vulkáni hegycsúcsra, a 296 méter magas Várhegyre. Az Aba nemzetség Birh-Bodon-ágának családi vára feltehetően a 11. században épült. Oklevélen először 1320-ban említik e helyet. A vár egyedülálló, mert sziklába vájták, tehát helyiségei a hegytetőn a föld alatt voltak, és ezeket a lakóhelyeket csak később egészítették ki falerődítményekkel. Az Országos Műemléki Felügyelőség a községi tanács támogatásával megkezdte a feltárást, amely során több nem várt leletre bukkantak. Így előkerült például a főkapu és egy mellékkapu, a főbejárati lépcső és a vár kútja. A tervek szerint jövőre megkezdik a romok megóvását szolgáló munkákat. A Mátra és a Bükk találkozásának legszebb pontján épített várhoz utat és mellette kempinget is építenek majd.
Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár
Aszód, 1965. szeptember 11. A Petőfi Sándor Gimnázium régészeti szakköre Rózner Gyula tanár vezetésével dolgozik a feltáráson. Az ásatásoknál egy 40-45 év körüli férfi csontváza került napvilágra, a XIII. századi jobbágytelepülés egyik lakójáé. Az ásatásokkal felszínre került leleteket gondosan tanulmányozzák, majd rendszerezve átadják az aszódi Petőfi Múzeumnak.
Aszód, 1965. szeptember 11. A Petőfi Sándor Gimnázium régészeti szakköre Rózner Gyula tanár vezetésével dolgozik a feltáráson. Az ásatásoknál egy 40-45 év körüli férfi csontváza került napvilágra, a XIII. századi jobbágytelepülés egyik lakójáé. Az ásatásokkal felszínre került leleteket gondosan tanulmányozzák, majd rendszerezve átadják az aszódi Petőfi Múzeumnak.
Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár
Visonta, 1965. október 10. Szállítás előtt gipsszel erősítik meg azokat a porladó mamutcsontokat, melyeket munkások a visontai 200 millió tonnás szénkészlet kitermelése során, a két kilométer frontszélességű külszíni bányához vezető vasút építésénél találtak. Az egri Dobó István Vármúzeum munkatársai megkezdték a lelet feltárását. A csontokat szétszórtan találták meg, és majd az ásatás későbbi stádiumában derülhet ki, hogyan került ide a jégkorszakban élt állat.
Visonta, 1965. október 10. Szállítás előtt gipsszel erősítik meg azokat a porladó mamutcsontokat, melyeket munkások a visontai 200 millió tonnás szénkészlet kitermelése során, a két kilométer frontszélességű külszíni bányához vezető vasút építésénél találtak. Az egri Dobó István Vármúzeum munkatársai megkezdték a lelet feltárását. A csontokat szétszórtan találták meg, és majd az ásatás későbbi stádiumában derülhet ki, hogyan került ide a jégkorszakban élt állat.
Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár
Budapest, 1965. augusztus 13. A budai várban, a Kapisztrán téren folyó ásatások során a felszínre kerültek a 15. századból származó Mária Magdolna-templom díszesen faragott oszlopmaradványai. A budai vár már eddig is igen sok érdekes régészeti leletet szolgáltatott a kutatóknak. A Kapisztrán tér rendezése során egy 15. századbeli, feltételezhetően temető maradványait tárták fel. A régészek valószínűsítették, hogy a szomszédos Mária Magdolna-templom papjainak temetkezési helyét, azonban ennek ellentmond az egyik lelet, egy függőleges helyzetben megtalált csontváz. Ez élve eltemetett személyre utal. További antropológiai érdekesség az alig 150 centiméter magasságú férfi csontváza is.
Budapest, 1965. augusztus 13. A budai várban, a Kapisztrán téren folyó ásatások során a felszínre kerültek a 15. századból származó Mária Magdolna-templom díszesen faragott oszlopmaradványai. A budai vár már eddig is igen sok érdekes régészeti leletet szolgáltatott a kutatóknak. A Kapisztrán tér rendezése során egy 15. századbeli, feltételezhetően temető maradványait tárták fel. A régészek valószínűsítették, hogy a szomszédos Mária Magdolna-templom papjainak temetkezési helyét, azonban ennek ellentmond az egyik lelet, egy függőleges helyzetben megtalált csontváz. Ez élve eltemetett személyre utal. További antropológiai érdekesség az alig 150 centiméter magasságú férfi csontváza is.
Fotó: Tormai Andor / MTI Nemzeti Fotótár
Magyarország, 1966. július 15. Régészek egy ásatáson. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen.
Magyarország, 1966. július 15. Régészek egy ásatáson. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen.
Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár
Mohács, 1974. szeptember 8. Kiss Attila régész rajzokat készít egy feltárt kemencéről a nagy kiterjedésű, VI–VII. századi avar kori település ásatása során Mohács határában.
Mohács, 1974. szeptember 8. Kiss Attila régész rajzokat készít egy feltárt kemencéről a nagy kiterjedésű, VI–VII. századi avar kori település ásatása során Mohács határában.
Fotó: Bajkor József / MTI Nemzeti Fotótár
Szeged-Algyő, 1976. május 25. Kürti Béla régész (háttal) munka közben az Algyő határában talált honfoglalás kori temető ásatásán.
Szeged-Algyő, 1976. május 25. Kürti Béla régész (háttal) munka közben az Algyő határában talált honfoglalás kori temető ásatásán.
Fotó: Ilovszki Béla / MTI Nemzeti Fotótár
Etyek, 1989. november 1. 3500 éves urnasírok feltárását végzik régészek Etyek határában, a Nagygödör mögötti részen. A késő bronzkori, a középvatyai kultúra idejéből származó leleteket dr. Jungbert Béla régész irányításával emelik ki az alig 30 centiméteres földréteg alól.
Etyek, 1989. november 1. 3500 éves urnasírok feltárását végzik régészek Etyek határában, a Nagygödör mögötti részen. A késő bronzkori, a középvatyai kultúra idejéből származó leleteket dr. Jungbert Béla régész irányításával emelik ki az alig 30 centiméteres földréteg alól.
Fotó: Kabáczy Szilárd / MTI Nemzeti Fotótár
Karos, 1986. május 23. Lovász Emese régész egy sírt tár fel a Borsod megyei Karos község határában. Az eperjesszögi dombokon honfoglalás kori temetőre bukkant Nagypál László helyi lakos. A miskolci Herman Ottó Múzeum régészei 29 sírt bontottak ki, amelyekből a honfoglalók első nemzedékének gazdag leletanyaga – nők és gyermekek csontvázai, ezüst karperecek, gyöngyök, agyagedények, nyugati, illetve arab ezüstpénzek - került elő.
Karos, 1986. május 23. Lovász Emese régész egy sírt tár fel a Borsod megyei Karos község határában. Az eperjesszögi dombokon honfoglalás kori temetőre bukkant Nagypál László helyi lakos. A miskolci Herman Ottó Múzeum régészei 29 sírt bontottak ki, amelyekből a honfoglalók első nemzedékének gazdag leletanyaga – nők és gyermekek csontvázai, ezüst karperecek, gyöngyök, agyagedények, nyugati, illetve arab ezüstpénzek - került elő.
Fotó: Kozma István / MTI Nemzeti Fotótár
Berettyóújfalu, 1980. augusztus 7. Magyar–szovjet közös régészeti kutatás folyik a Berettyóújfalu melletti herpályi földvár területén, ahol az időszámítás előtti 4. évezredben lakott őskori település nyomaira bukkantak a kutatók.
Berettyóújfalu, 1980. augusztus 7. Magyar–szovjet közös régészeti kutatás folyik a Berettyóújfalu melletti herpályi földvár területén, ahol az időszámítás előtti 4. évezredben lakott őskori település nyomaira bukkantak a kutatók.
Fotó: Oláh Tibor / MTI Nemzeti Fotótár


  • Tippek
  • Hírek