Információs társadalom A-tól Z-ig

2003.04.27. 19:49
Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb és legaktuálisabb (szokásosan hiánypótló) könyvsorozata a Typotex kiadó gondozásában megjelent, hat - egymástól független, de tematikában egymást átfedő, kiegészítő - kötetből álló Információs társadalom A-tól Z-ig.

A digitális valóság elmélete és gyakorlata, jelene és jövője

A hat kötet: Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger - Cluetrain (A hagyományos üzletmenet végnapjai), Alvin Toffler - A harmadik hullám, Ravi Kalakota, Marcia M. Robinson - Az e-üzlet (Útmutató a sikerhez), Jakob Nielsen - Web-design, Nicholas Negroponte - Digitális létezés, M. L. Dertouzos - Félkész forradalom (Útban a megszelídített számítógépek felé).

Klasszikusnak számító elméleti, illetve konkrét tanácsokat adó munkák. Közös nevezőjük, hogy valamilyen módon mindegyik az utóbbi tizenöt év legnagyobb tömegkommunikációs újítása, a világháló által életre hívott információs társadalomhoz köthető: annak egy-egy arcát, aspektusát, meghatározó jegyét, trendjét, esetleg mindezt együtt villantják fel, elemzik, s vonják le belőlük a következtetéseket.

Toffler többé-kevésbé valóra vált (illetve a jelen tendenciáinak fényében: valóra váló) jövőképét leszámítva, az összes a WWW elterjedése után íródott. Az MIT Médialaboratórium-társalapító (és azt igazgató) Negroponte, valamint (a 2001-ben elhunyt, szintén MIT-dolgozó) Dertouzos dolgozata a hálózat ifjúkorának számító 1995-ös esztendőben, a konkrétabb témákat (e-kereskedelem, Web-design) boncolgató munkák 2000-ben, illetve 2001-ben (E-üzlet). És, habár, ebben a közegben sokszor már a tegnapi aktualitás is ósdinak tűnik, az Információs társadalom A-tól Z-ig valamennyi darabja ma is izgalmas, aktuális, tanulságos és jövőbemutató olvasmány.

MIT-bölcsek

M. L. Dertouzos
Negroponte Digitális létezése az új technológiák egyik legismertebb elméleti megalapozása, a bennük rejlő lehetőségek ("bárhol-bármit-bármikor televíziózás", okos járművek, számítógép-személyiségek, stb.), decentralizációs törekvések feltérképezése. Teljes életterünket és életformánkat átalakítják az "információ DNS-eiként" meghatározott bitek. Aztán a homo sapiens és a bitek találkozási pontjaként felfogott interfészek következnek, egy - többször visszaköszönő - rendkívül fontos meglátással: "az emberek és a számítógépek közötti társalgás abból a rendszerből fog kialakulni, amelyet ma ágensalapú interfésznek nevezünk." Grafikus személyiségek, virtuális valóság, mesterséges látás, beszédfelismerés, gépi művészet ("új E-xpresszionizmus")_ Szinte semmi nem marad ki, s mindez szórakoztató, olvasmányos, bár kissé (igaz, nem zavaróan) hurráoptimista stílusban.

A Ray Kurzweil-lel többször vitába keveredett Dertouzos megfontoltabban haladt, kellő távolságot tartva a "sok futurisztikus valódi utópiától, amivel a csúcstechnológia prófétái kápráztatják el naiv közönségüket." Óvatosan derülátó volt, nem fújt fanfárokat, a jövőt az "emberközpontú számítástechnikában" látta. Nem vágyainkról írt, hanem a rendelkezésünkre álló eszközparkban rejlő (ugyancsak) korlátlan lehetőségekről, így például a már három évtizede felvázolt, némi megtorpanások ellenére is dinamikusan fejlődő "Információs Piactérről", vagy Tim Berners-Lee Szemantikus Hálójáról. Úgy vélte, hogy "a számítástechnika valóban hasznos alkalmazása, éppúgy, mint az igazi Információs Forradalom, még előttünk áll." A computer a század közepére válik hétköznapjaink - autóhoz, jégszekrényhez hasonló - szerves részévé. Valóban óvatosan prognosztizált.

Business és design

A Cluetrain alapja négy amerikai netguru azonos című, tabukat döntő, szokatlan hangvételű, rendkívül népszerű honlapja, az "új marketing" 95 tézisét (is) tartalmazó Kiáltvány. Az információs kort az emberi értékek újrafelfedezésének koraként, az üzleti élet humanizálását az internet és az intranetek hatásaként bemutató kötet magával ragadó, voltaképpen nyílt levélként értelmezendő olvasmány. Hadüzenet a begyöpösödött, a piacot nem emberek mozgástereként, hanem "demográfiai szegmensekként" felfogó cégeknek, vezetőknek. És egy megfontolandó gyöngyszem: "A "behálózott" piacok résztvevői már régen rájöttek, hogy sokkal alaposabb tájékoztatást és hathatósabb támogatást kaphatnak egymástól, mint az eladóktól. Ez pedig megadja a kegyelemdöfést a céges retorikának, amely még nem hagyott fel a saját termék magasabb értékének sulykolásával."

Az E-üzlet a látszatra száraz téma ellenére, szintén szórakoztató, közvetlen stílusban megírt olvasmány, a sikerhez vezető taktikák, stratégiák tárháza, bédekkerje. Gyakorlati tanácsokkal, részletes esettanulmányokkal.

A web-ergonómiára szakosodott Jakob Nielsen szokatlanul, az átlagfelhasználó szemével vizsgálja a világhálót_ A művészi önkifejező, illetve a mérnöki vevőközpontú tervezési lehetőségek közül a mezei userhez lényegesen közelebb álló, könnyebben befogadható utóbbira voksol. Kimerítően, de nem fárasztóan elemzi számos honlap grafikai arculatát. Mondandóját bőséges példatárral, színes képanyaggal illusztrálja. A lényeg, és a siker kulcsa az egyszerűség - hirdeti. Megfontolandó gondolat.  • Tippek
  • Lakáshitel