Sándor, Ede
-5 °C
-2 °C

Megszűnt a Mindenkinek tarifacsomag

2001.01.17. 10:45
A rémhíradók vezető híre volt tegnap, hogy a MATÁV megszünteti a Mindenkinek tarifacsomagját, ami sok hazai előfizetőnek nyújtott kedvezményes internet-hozzáférést. Mint azt a MATÁV-tól megtudtuk január 16-tól valóban nem lehet megrendelni a Mindenkinek csomagot, az eddigi előfizetők azonban továbbra is hasonló feltételekkel vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
A tarifacsomag valóban meg fog szűnni, és helyette valószínűleg februártól lesz elérhető egy új csomag, amelyről bővebb felvilágosítást még nem tudtak adni. A Mindenkinek csomag előfizetői az eddigi átalánydíjas rendszerben telefonálhatnak, illetve internetezhetnek, akik pedig még január 15-ig megrendelték a csomagot, azok természetesen meg is kapják a kedvezményeket. Az eddigi előfizetők az új csomag bevezetéséig a Mindenkinek átalánydíját fizetik, az új csomag bevezetéséről pedig értesítést kapnak.

MINDENKINEK
A MINDENKINEK csomaggal az előfizető havi bruttó 4000 forintért (távbeszélő állomás havi díján felül) munkanapokon délután 6 órától, másnap reggel 7 óráig, munkaszüneti napokon délután 3 és reggel 7 óra között használhatja analóg vagy ISDN telefonvonalát kapcsolási díj és percdíj nélkül.
A tarifacsomag megszűnéséről bővebb felvilágosítással nem tudott szolgálni a MATÁV ügyfélszolgálata, kérdésünkre csupán annyit tudtak mondani, hogy tegnap értesítették őket is, miszerint több Mindenkinek csomagot nem értékesíthetnek. Hamisak azok a feltevések, amit a fórumok olvasói rémhírként terjesztenek, miszerint a MATÁV megszünteti a szolgáltatást, és akik eddig előfizettek, azok is kénytelenek lesznek visszaállni a régi rendszerre.

A tarifacsomagot a MATÁV igyekszik kiváltani egy új csomaggal, amelyet valószínűleg februárban fognak bevezetni. Ennek mibenlétéről még az ügyfélszolgálat sem tud bővebb felvilágosítást nyújtani, csupán annyit, hogy a Mindenkinekhez hasonló lesz, sőt bizonyos feltételek még kedvezőbek is lesznek, de ez egyelőre nem publikus.

A helyi és helyi díjazású hívásokra vonatkozó MATÁV-kedvezmények
150 Ft-os kedvezmény

Üzleti ügyfeleinknek a kedvezményt automatikusan biztosítjuk minden olyan hívásra, amelynek a kedvezményezett időszakba eső hívás része meghaladja a 150 Ft-ot. Ha Ön hívását a kedvezményezett időszak előtt kezdi meg, vagy utána fejezi be, a kedvezményezett időszakon belüli hívásra maximum 150 Ft-ot kell fizetni.

A "150 Ft-os" kedvezmény a helyi és a helyközi I. díjzóna összevonása miatt ez utóbbi díjzónában is érvényes, az alábbi időszakokban:

hétfő-péntek: 18 órától másnap reggel 7 óráig,
szombat-vasárnap: 15 órától másnap reggel 7 óráig.

Mindez azt jelenti, ha üzleti előfizetőnk a kedvezményezett időszakban folyamatosan, akár hagyományos MATÁV telefonvonalán, akár MATÁV ISDN-en beszél, a hívás hosszától függetlenül maximum 150 Ft-ot fizet, ugyanakkor a kedvezmény ISDN-en folytatott adatforgalom esetén nem illeti meg.

A MATÁV a 150 Ft-os kedvezményt minden lakossági ügyfelének nyújtja. A kedvezményt automatikusan biztosítjuk minden olyan hívásra, amelynek a kedvezményezett időszakba eső hívás része meghaladja a 150 Ft-ot. Ha Ön hívását a kedvezményezett időszak előtt kezdi meg, vagy utána fejezi be, a kedvezményezett időszakon belüli hívásra maximum 150 Ft-ot kell fizetni.

A "150 Ft-os" kedvezmény az alábbi kedvezményezett időszakokra érvényes:

hétfő-péntek: 18 órától másnap reggel 7 óráig,
szombat-vasárnap: 15 órától másnap reggel 7 óráig.

Mindez azt jelenti, ha Ön a kedvezményezett időszakban folyamatosan, akár hagyományos MATÁV telefonvonalán, akár MATÁV ISDN-en beszél vagy internetezik, a hívás hosszától függetlenül maximum 150 Ft-ot fizet.

A helyi és a helyközi I. díjzóna összevonása miatt ez utóbbi díjzónában is érvényes a kedvezmény, így sokkal több szám és az Internet kapcsolat hívásakor is automatikusan jár ez a kedvezmény.

FORGALMI KEDVEZMÉNYEK

77. Kedvenc számok szolgáltatás
Áprilistól újfajta kedvezménnyel Kedvenc számok csomaggal igyekszünk egyéni ügyfeleink kedvébe járni. 15% kedvezményt nyújtunk 3 számra mindössze 300 Ft-os havi díjért. A számok közül kettő mindenképpen s, a harmadik bármilyen (egyelőre vezetékes) belföldi szám lehet. A kedvezmény a kapcsolási díjra nem vonatkozik, és egy vonalhoz egyidejűleg egyetlen csomag rendelhető. Előfordulhat, hogy a kedvenc szám helyi szám, és hívása éppen a helyi díjazású hívásokra vonatkozó kedvezményes időszakra esik. A hívás kedvezményes időszakba eső része ilyenkor sem haladja meg a bruttó 150 Ft-ot, míg az ezen időszakon túlnyúló hívásrészek 15%-os kedvezményben részesülnek.

78. Kedvenc szám NET szolgáltatás
A MATÁV a jelentős forgalmú egyéni internetezők igényeihez igazodva Kedvenc szám NET néven kedvezménycsomagot alakított ki, hogy az internetezésre fordított költségek könnyebben követhetővé váljanak.
A csomagot igénybe venni szándékozók egy helyi díjazású számot választhatnak, amely lehet hagyományos helyi, illetve a 40-es és 51-es körzetbe tartozó szám. Erre a számra a MATÁV 80% forgalmi díjkedvezményt biztosít, 8000 forintos bruttó havidíj fejében. A kedvezmény egyéni analóg és ISDN-vonalról egyaránt igénybe vehető, független a hívás idejétől és hosszától, csak a beszélgetési díjra vonatkozik, a kapcsolási díjra nem. Egy vonalra csak egy Kedvenc szám csomag rendelhető meg, vagyis vagy egy Kedvenc számok csomag vagy egy Kedvenc szám NET csomag. A Kedvenc szám NET csomagban megjelölt telefonszám akár internetezésre, akár beszélgetésre megjelölhető, és továbbra is vonatkozik rá a 150 forintos helyi kedvezmény.

Forrás: Matáv

Új dijcsomagok 2001-ben
A Matáv 2001-ben új díjcsomagok bevezetését tervezi, melyek révén felkínálja a lehetőséget, hogy a magán- és az üzleti előfizetők a telefonálási szokásaikhoz, pénztárcájukhoz legjobban igazodó, kedvezményes díjkombinációt (előfizetési és forgalmi díj) választhassák.

A "Bázis díjcsomag" az előfizetési, forgalmi és kapcsolási "hatósági" díjat tartalmazza. Aki nem veszi igénybe az alábbi kedvezményes díjcsomagok egyikét sem, az automatikusan a "Bázis díjcsomag"-ot választja.

A "Minimál díjcsomag" a 2001. évi tarifaváltozásoknak megfelelően a 2000. február 1-jén bevezetett "Biztonság csomag"-ot váltja fel. Megtartja jelenlegi árstruktúráját, mely szerint alacsony havidíjat, a "Bázis díjcsomag"-nál magasabb percdíjakat és forgalmi díjkedvezményt tartalmaz. A szolgáltatáscsomag kiegészül egy választható számmal, amelyet az előfizető a normál hatósági árakon tud hívni, továbbá ingyenes "Hangos számla" szolgáltatással, amellyel folyamatosan ellenőrizhető a felhasználható kedvezmény és az előfizető számlaegyenlege. A csomag a tavalyi "Biztonság csomag" előfizetőinek telefonálási szokásaihoz igazodik. A csomag révén - forgalomtól függően - 12-20%-os kedvezmény érhető el.

A "Bónusz díjcsomag" előfizetői egy meghatározott időintervallumon - 90 napon - belül bizonyos percmennyiséget telefonálhatnak le a "Bázis díjcsomag" tarifáinál olcsóbb percdíjakon. A Matáv a kedvezményekkel a nagy számú belföldi hívást kezdeményező ügyfeleknek segít a távolsági kapcsolatok tartásában. A díjcsomag két variációja, a belföldi távolsági csúcsidejű "Bónusz Csúcs" csomag és a belföldi távolsági csúcsidőn kívüli "Bónusz Pihenő" csomag, amelyek a megszűnő "Belföldi csomag"-ot váltják ki. A díjcsomag előfizetői optimális esetben 17-20%-os megtakarítást érhetnek el.

A "Kontroll díjcsomag" bevezetését a Matáv a közeljövőben tervezi, a mobilszolgáltatóknál már létező, úgynevezett "prepaid" telefonálási lehetőséget biztosít majd. A csomag mindazok számára előnyös, akik hajlandóak előre fizetni annak érdekében, hogy kontrollálják a költésüket és ezzel megtakarítsanak, esetleg zavarja őket a havidíj jelenléte vagy időszakosan használt vonalak tulajdonosai.

A "Ritmus díjcsomag" lényege, hogy az azt igénybe vevő előfizetők a meghatározott hívásirányokba - helyi, helyközi I, helyközi II és belföldi távolsági - bonyolított beszélgetéseiken megtakarítást realizálhatnak, továbbá a csomag támogatja a modern ISDN2 technológia elterjedését. A díjcsomagért az analóg hozzáféréssel rendelkező előfizetők külön havidíjat fizetnek, míg az ISDN2 előfizetők részére az általuk mindenkor fizetett havidíj a tarifacsomag díja is egyben, tehát ők többlet havidíjat nem fizetnek. A csomag a jelentős forgalommal rendelkező üzleti előfizetőket támogatja. A díjcsomaghoz további kedvezmények kapcsolódnak, melyek révén - forgalomtól függően - 15-20%-os megtakarítás érhető el.

A "Ritmus Médium" kedvezmény a "Ritmus díjcsomag"-ot egészítheti ki, és úgynevezett sávos kedvezményt ad a kis és közepes üzleti ügyfeleknek. Ez azt jelenti, hogy az egy számlán összevont több vonal forgalma - helyi, helyközi I, helyközi II és belföldi távolsági - összeadódik, és együtt vonatkozik rájuk a sávos kedvezmény. (Üzleti előfizetők esetében egy számlán több fizetési megállapodás is szerepelhet, ilyenkor a sávos kedvezmény fizetési megállapodásként érvényes.) A kedvezmény önmagában is megvásárolható.

A "Ritmus Prémium" kedvezmény szintén a "Ritmus díjcsomag" kiegészítője lehet, és a nagy forgalmú ügyfelek számára biztosít a fentiekhez hasonló sávos kedvezményt, melynek sávhatárai és a kedvezmény mértéke a nagy előfizetők telefonálási szokásaihoz alkalmazkodnak. A "Ritmus Prémium" kedvezmény szintén megvásárolható önmagában is.

A "Ritmus hívókártya" elsősorban üzleti ügyfeleknek kínált, a Világkártyához hasonló termék, tehát utólag fizetett hívásokat tesz lehetővé bármilyen tone üzemmódú (nyilvános érmés, kártyás és otthoni) készüléken belföldön (Matáv területről) és külföldön egyaránt. Az üzleti ügyfél alkalmazottainak a hívókártya által generált forgalma a cég központi számán jelenik meg. A "Ritmus hívókártyára" az azonos nevű díjcsomag minden kedvezménye érvényes.

Forrás: Matáv