Alternatív telefontársaságok: veszélyben a liberalizáció

2002.04.25. 16:32
Az internetszolgáltatók után az alternatív távközlési szolgáltatók is egységesen lépnek fel a távközlési liberalizáció érdekében, amit szerintük a jelentős erővel bíró piaci szolgáltatók - legelsősorban a Matáv - törvényes, de nemtelen eszközökkel akadályoznak, az e célból működő szabályozó hatóság - a Hírközlési Felügyelet - pedig nem teszi meg a szükséges ellenlépéseket. Az alternatívok szerint a magyar távközlési piac fejlődését a következő évekre alapvetően meghatározó referencia-összekapcsolási ajánlatok (RIO-k) olyan feltételeket tartalmaznak, amelyek elfogadása esetén megszűnik a verseny, az árak a jelenlegi - az európai átlaghoz képest kirívóan magas - szinten maradnak, és csak a Matávnak éri majd meg bármiféle távközlési szolgáltatást nyújtani.
"A harcmezőn ellenfelek vagyunk, de itt most nagyon egyetértünk" - kezdte mondandóját Törő Csaba Pantel-vezérigazgató, az érintett vállalatokat tömörítő Alternatív Távközlési Szolgáltatók Egyesületének (ATSZE) elnöke. A közelmúltban, április 4.-én létrejött egyesület önálló szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet: azért hozta létre tíz alternatív távközlési cég - az Antenna Hungária, a BankNet, a BT Magyarország, az eTel, az Euroweb Hungary, a GTS-Datanet, a HungaroDigitel, a Novacom, a PanTel, és a UPC Magyarország - hogy hatékonyabban képviselhessék és érvényesíthessék távközlési szolgáltatásaik nyújtásával kapcsolatos érdekeiket.

Versenyezni akarnak

Az egyesület támogatja a távközlési infrastruktúra alapú verseny kialakítását, a hálózati és szolgáltatási monopóliumok megszüntetését. Az egyesület egyetért a jelentős piaci erővel rendelkező hírközlési szolgáltatók és az alternatív szolgáltatók viszonyára vonatkozó aszimmetrikus szabályozással és szorgalmazza ennek hatékony alkalmazását. Az egyesület szorgalmazza az Európai Unió távközlési és versenypolitikai jogszabályainak, elveinek, célkitűzéseinek a hazai szabályozásba történő átültetését, azok megvalósítását. Szorgalmazza továbbá az átlátható és ellenőrizhető árszabályozási elvek és költségmodellek valamennyi érdekelt részvételével történő kialakítását: első közös fellépésként a távbeszélő piacon jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltatók által készített referencia összekapcsolási ajánlatok (RIO) nyilvános megvitatását sürgeti.

Mit tartalmaz a MARIO?

A RIO készítésére kötelezett jelentős piaci erővel bíró szolgáltatók - a Matáv és a helyi koncesszióval rendelkező vállalatok (LTO-k) - a közeljövőben beadják átdolgozott referenciaajánlataikat, melyek elfogadásáról a Hírközlési Döntőbizottság (HDb) határoz. A Matáv először idén január 22.-én nyújtott be referencia összekapcsolási ajánlatot (MARIO), amelyet a HDb március 19.-i határozatában elutasított, "a jogszabályoknak nem megfelelő feltételek kialakítása" miatt. A referenciaajánlat ismételt benyújtásának mostanában jár le a határideje, ám az alternatívok ismeretei szerint az nem változott érdemileg: olyan feltételeket tartalmaz, amelyek elfogadása esetén megszűnik a verseny a magyar távközlési piacon. Az ÁTSZE most nyilvánosságra hozott állásfoglalása szerint a MARIO tervezett összekapcsolási díjai nem teszik lehetővé, hogy az alternatív szolgáltatók az üzleti előfizetői piacon versenyképes árakon kínálják szolgáltatásaikat. Ez szélsőséges esetben azt is jelentheti, hogy nem lesz olyan távközlési cég - a piacvezető szolgáltatón kívül - akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy a magyar távbeszélő piacon működjön.

Lehetetlen feltételek

A sajtótájékoztatón Ferenczi Tamás, a British Telecom Hungary elnökségi tagja kifejtette: a domináns szolgáltatók elkészítették ugyan referencia ajánlatukat, de ezekről zárt ajtók mögött tárgyalnak a hatóságokkal és még kérésre sem engednek betekintést a dokumentumokba. Törő Csaba elmondta, hogy ismeretei szerint a Matáv által kidolgozott összekapcsolási díjak átlagosan háromszor akkorák, mint az Európai Unióban alkalmazottak, és jelentősen meghaladják az Arthur Andersen a HíF számára készített költségtanulmányában szereplő értékeket is. A Matáv kiskereskedelmi ára ily módon alacsonyabb, mint az a nagykereskedelmi ár, amelyen az alternatívoknak ad el szolgáltatást: a Matáv ugyanis a saját előfizetési díjait alacsonyabban állapítja meg, mint amennyiért a társszolgáltatóknak felszámítaná az összekapcsolás díját. Ez a fajta "árprés" az ATSZE szerint kimeríti a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés valamennyi ismérvét.

Méregdrága betelepülés

Szathmári Géza, az ATSZE társelnöke elmondta, hogy a Matáv irreális kiadásokra akarja kényszeríteni az alternatív szolgáltatókat akkor, amikor megengedi számukra a Matáv objektumaiba való betelepülést. Ahhoz, hogy egy alternatív szolgáltató elhelyezzen a Matáv épületében egy, a hálózatok összekapcsolását lehetővé tévő távközlési szekrényt, 20 millió forint egyszeri díjat kellene fizetnie. Mivel egy alternatív szolgáltató hálózatát körülbelül 30 helyen kellene összekötni a Matávéval, csak a betelepülés körülbelül egymilliárd forintjába kerülne az első betelepülőnek. További hátrányként megemlítette: a Matáv azt akarja, hogy a következő betelepülővel a már az objektumban lévő alternatív szolgáltató egyezzen meg az eredetileg általa kifizetett költségek megosztásáról. Szathmári Géza úgy vélte, hogy a Matáv által kért összeg 10-20-szorosa a piaci áraknak.

Eltűnhetnek az alternatívok

Törő Csaba az ATSZE elvárásait összegezve kifejtette: azt szeretnék, ha a jelentős piaci erővel bíró szolgáltatók költségalapon állapítanák meg az összekapcsolási díjakat. Hozzátette: az alternatív szolgáltatók azt várják a hatóságtól, hogy nyilvános vitára bocsássa a referencia összekapcsolási díjakat, s emellett a RIO-t terjessze ki a tranzit, az internet-célú, a zöldszám és a kékszám szolgáltatásokra is. Állapítson meg a jelenleginél nem kedvezőtlenebb betelepülési és összekapcsolási feltételeket: Ez azért is nagyon fontos, mert az előfizetők érdeke a hatékony verseny kialakulása. "Ha a MARIO így marad, a jelenleg az első kétszáz magyar vállalat között szereplő Pantel el fog tűnni a piacról, ahogyan a többi alternatív távközlési szolgáltató is. Ha pedig nem lesz verseny, nem maradnak meg a Matáv által kínált kedvezmények sem." - figyelmeztetett Törő, aki szerint a hatóság - a Hírközlési Döntőbizottság - a MARIO jelenlegi formájában történő elfogadásával nagy mértékben felelős lenne egy ilyen helyzet előállásáért.

A HDb üzleti titokra hivatkozik

Hidasi István, a Hírközlési Döntőbizottság (HDb) elnökének állandó helyettese az ATSZE elvárásaival kapcsolatban az MTI érdeklődésére elmondta: a HDb az érvényes jogszabályok alapján dolgozik, s ennek szellemében jár el. Hozzátette: a RIO nyilvános megvitatását a jogszabályok nem teszik lehetővé, mivel a dokumentumok üzleti titkokat is tartalmaznak. Hidasi István ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta azt, hogy az összekapcsolási díjakról konzultációt tartsanak az érdekelt felekkel.  • Bérelnék
  • Bankszámla