Az MTA kutatóintézetei is javaslatot tettek a saját finanszírozásukra

2019.01.24. 22:50

A kutatás-finanszírozási rendszer kiegészítését, továbbfejlesztését és jogszabályi, intézményi háttér megteremtését javasolják a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát irányító vezetők csütörtökön kiadott közleményükben. 

Az intézményvezetők azt írták, a kutatóközpontok főigazgatói és önálló kutatóintézeteinek igazgatói támogatják az MTA elnökét, az Információs és technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetését a rendszer hatékonyabbá tételében és a rendelkezésre álló források növelésében.

Közös álláspontjuk szerint az intézményvezetők egyhangúlag elengedhetetlennek tartják a „Tématerületi Kiválósági Program 2019” tervezetében bemutatott rendszer kiegészítését, továbbfejlesztését, a jogszabályi és intézményi háttér megteremtését. Ennek érdekében javasolták, hogy az új rendszert ne 2019. április 1-jével, hanem 2020. január 1-jével léptessék életbe. Emellett szükségesnek tartják, hogy a jogszabályi környezet átalakításáig a hatályos MTA- és költségvetési törvénynek megfelelően folyjon az MTA-kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek finanszírozása.

Arra az esetre, ha az ITM és az NKFIH az előbbi javaslatukat elveti, az MTA-kutatóközpontok és önálló intézetek vezetői alternatív javaslatot is tettek a Tématerületi Kiválósági Program módosítására. 2019-ben azok az intézmények, ahol ezt a jogszabályi és pályázati feltételek lehetővé teszik, a jelenleg is pályázati alapon folyó kutatások összes közvetlen költségét a meglévő kutatási támogatási szerződéseikből, támogatási okirattal megkapott vagy egyéb forrásaikból fedezik (nem az ún. elemi költségvetés terhére).

Azt javasolják, hogy az MTA-kutatóhálózat minden egyes önálló jogi személyiségű tagja (kutatóközpont és önálló kutatóintézet) igényt nyújthasson be a 2019. évben nála folyó kutatások pályázatokkal le nem fedett költségeire (eddigi elemi költségvetésére), így többek között a működési költségekre, a nem tudományos dolgozók és a kutatói törzsállomány bérére, a központi tudományos szolgáltatások költségeire és a közfeladatok ellátásához szükséges (intézmény- és tudományterület-specifikus) költségekre.

Azt írják, "ez nélkülözhetetlen és más forrásból nem finanszírozható alapfeltétele a folyó kutatási projektek eredményes teljesítésének, az ehhez szükséges intézményi tudományos és általános szolgáltatások biztosításának, az intézmények fenntartásának, rendeltetésszerű működésének és újabb kutatási és fejlesztési források megszerzésének"

"Az MTA-kutatóhálózat tagjai – az MTA keretein belül – továbbra is készek együttműködni a kormányzat által tervezett új KFI rendszer nemzetközi normáknak is megfelelő kiépítése és fenntartható, hatékony működtetése érdekében"- áll a kutatóintézet-hálózat vezetőinek közleményében.  • Hírek
  • Személyi kölcsön