2024. június 24. 21:00
Albánia
Spanyolország
Düsseldorf Arena III. forduló
2024. június 24. 21:00
Horvátország
Olaszország

Középfokú érettségi

2008.05.13. 00:02

 

POLITIKAI ÉS KÖZÉLETI ISMERETEK

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

I. SZÖVEGÉRTÉS

 

Fontos tudnivalók

Válaszait gondos mérlegelés után írja le! Egyértelműen és szabatosan fogalmazzon! Ha javít, egyértelműen tegye!
Ügyeljen a helyesírásra! Ha bizonytalan, használjon helyesírási szótárt!

Eredményes munkát kívánunk!

 

Mikola: a Fidesz–KDNP sikere a társadalombiztosítás megvédése – FRISSÍTETT (új: az MSZP szerint hazug az érvelés)
Magyar Távirati Iroda (MTI), Budapest, 2008. május 10., szombat 14:11

      A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) sikere a társadalombiztosítás megvédése, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény visszavonása – mondta a Fidesz szakpolitikusa, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának alelnöke szombaton, Budapesten. Az MSZP szerint hazug Mikola István érvelése, az MSZP ugyanis pontosan ugyanazt képviseli, amit az elmúlt években mindig.
      Mikola István sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „a Fidesz és a KDNP sikerének kell elkönyvelnünk a társadalombiztosítás megvédését”. Hozzátette: ennek a sikernek három állomása van.
      Első a szociális népszavazás, amikor az emberek elsöprő többsége utasította el a lakossági sarcokat a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, s így ezt a kormánynak vissza kellett vonnia. A siker állomásaként említette a politikus azt, hogy a kormány rákényszerült az egészségügyből korábban elvont bevételek pótlására, ami elsősorban a háziorvosokat érintette.
      Szintén a siker állomása a pénztártörvény visszavonása – közölte Mikola István, aki azt hangsúlyozta: a kormány egyes politikusai, a miniszterrel az élen most a visszavonást, mint „sikertörténtet tudják be”. Emlékeztetett: a törvény kétszeri elfogadásakor a szocialista, szabad demokrata politikusok – minden figyelemfelhívás, minden szakmai vészkiáltás, minden ellenvélemény dacára – egyenként, felállva szavazták meg a pénztártörvényt. Mikola István – vezető kormánypárti politikusok korábbi véleményét idézve – „elképesztő pálfordulásnak” nevezte az álláspontok megváltozását pénztártörvénnyel kapcsolatban.
      Közölte: a kormány forintban kifejezve is kárt okozott az egészségügyben a megkezdett átalakítással, a kommunikációra elköltött összegekkel, a 22 egészségbiztosítási pénztár felállításával.
      „Ezzel el kell számolniuk, (...) a felelősségre vonás nem maradhat el ezen a téren” – tudatta.
      Nyakó István, az MSZP szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy hazug Mikola István érvelése, az MSZP ugyanis pontosan ugyanazt képviseli, amit az elmúlt években mindig.
      A szóvivő szerint az egyetlen változás, hogy egyedüli kormánypártként a szocialisták nem kényszerülnek kompromisszumra.
      Példaként említette, hogy a koalíció sem akart több-biztosítós rendszert, így a Fidesz árnyékharcot folytatott eddig is. Nevetséges az MSZP meggyőzéséről beszélni – jegyezte meg.
      Viccnek azonban ez drága egy kicsit – mondta Nyakó István, aki szerint Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének magánháborúja árát az adófizetők állják: 3,5 milliárd forintot húz ki a zsebükből egy esetleges újabb népszavazás, ami arról a több-biztosítós rendszerről szól, amit soha nem is akart bevezetni a kormány.

 

1. A forrásszöveg és ismeretei alapján állapítsa meg, hogy kik szólalnak meg a közleményben, és mi a beosztásuk. Elég, ha csak két megszólalót nevez meg. Egy névhez több beosztást is írhat.

 

 Név Beosztás
  
  

 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Nevek: 1 pontot kap a tanuló, ha a következő nevek (vagy azonos értékűek) közül kettőt leír: Mikola István, Nyakó István, István, Pista, Forduló Pál, Orbán Viktor, Magyar Távirati Imola stb.

Beosztások: 1 pont jár, ha a tanuló kettőt leír a következők közül: a Fidesz szakpolitikusa, szakpolitikus, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának alelnöke, alelnök, politikus, ember, lakos, nép, háziorvos, szocialista, szabad demokrata, kormánypárti, pénztáros, kártevő, az MSZP szóvivője, szóvivő.

További 1 pontot kap a tanuló, ha legalább egy saját ismereteiből származó információt megad, pl. pártalelnök, képviselő, Ágnes asszony fehér leple, vérbankár, a nemzet orvosa, a Nemzet Orvosa, szónoklati díszletelem, nyakóistván stb.

A nevek és a státuszok helyes párosításáért nem jár pont.

 

2. a) Párosítsa a szövegben szereplő jelzőket és főneveket.

I. árnyék, II. drága, III. elképesztő, IV. elsöprő, V. hazug, VI. magán, VII. szakmai, VIII. szociális, IX. több-biztosítós

a) érvelés, b) háború, c) harc, d) népszavazás, e) pálfordulás, f) rendszer, g) többség, h) vicc, i) vészkiáltás

 


b) Alkosson ugyanezekből az elemekből új szópárokat, és legalább három ilyen jelzős szerkezet felhasználásával fogalmazzon meg egy sajtótájékoztató-kompatibilis mondatot.

 
a) I.c, II.h, III.e, IV.g, V.a, VI.b, VII.i, VIII.d, IX.f

1-3 helyes párosítás: 0 pont, 4-6 helyes párosítás: 1 pont, 7-9 helyes párosítás: 2 pont.

b) Pl.: Az árnyéknépszavazás hazug vészkiáltását a szakmai viccek minden rációt elsöprő rendszere váltotta ki, de a több-biztosítós pálfordulás nem magánérvelés, hiszen a szociális harc korántsem ért véget, ezt elképesztő többség fogja előbb-utóbb megérteni.

3 pont.

 

3. Első a szociális népszavazás, amikor az emberek elsöprő többsége utasította el a lakossági sarcokat a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, s így ezt a kormánynak vissza kellett vonnia.

a) Az alábbi öt állítás közül jelölje meg azt az egyet, amelyik a fenti mondatról elmondható.

A. A mondat szó szerinti idézet Mikola Istvántól.
B. A mondat szó szerinti idézet Nyakó Istvántól.
C. A mondat Mikola István szövegének tartalmi összefoglalása.
D. A mondat Nyakó István szövegének tartalmi összefoglalása.
E. Franc az MTI központozási gyakorlatába.

b) Indokolja meg választását röviden, a magyar helyesírási szabályzatra és közéleti-politikai ismereteire támaszkodva.

 
a) A, B, C, D: 0 pont, E: 2 pont.

b) A mondat nem lehet szó szerinti idézet, mert akkor idézőjelben állna, de nem lehet tartalmi összefoglalás sem, mert akkor nem lennének benne (idézőjelek nélkül) egy politikai szervezet agitációs-propaganda kampányának vezérszavai („szociális népszavazás”, „az emberek elsöprő többsége”, „lakossági sarcok”).

1 pontot kap a tanuló, ha indoklásában leírja az idézőjel szót. 1 pont jár azért is, ha felismeri, hogy a mondatban vannak nyilvánvalóan szó szerint idézett fordulatok.

10 jutalompontot kap a tanuló, ha bármilyen formában utal rá, hogy a mondat a sajtónyelv kisajátításával végrehajtott kognitívkeret-alkotás példája.

 

4. „Ezzel el kell számolniuk, (...) a felelősségre vonás nem maradhat el ezen a téren” – tudatta.

Fogalmazza meg a saját szavaival a fenti mondatban közölt információt, különös tekintettel a tudatta ige jelentésére.

 
Lehetséges megoldások:
      Az ügyészség nyomozást indított a kormány tagjai ellen, amiről eddig Mikola Istvánon kívül senki sem tudott, és ő most közhírré teszi ezt az információt.
      Váratlanul lepottyant az égből egy törvény, amely megállapítja a kormánytagok anyagi felelősségét a visszavont törvények költségvonzataiért, és ez a tv. épp Mikola István fejére esett.
      Stb.

Bármilyen hasonló válasz: 1 pont.

Minden olyan válasz, amely abból indul ki, hogy a tud szóbokra (tudakol, tudákos, tudakoz, tudás, tudat, tudomány, tudomás, tudós, tudósít stb.) tegnap délután fél ötkor helyet cserélt a szótárban a vél szóbokrával (vélekedés, vélekedik, vélelem, vélelmez, vélemény stb.): 2 pont.

 

5. Példaként említette, hogy a koalíció sem akart több-biztosítós rendszert, így a Fidesz árnyékharcot folytatott eddig is.

Az alábbi állítások közül melyik következik az idézett mondatból?

A. Az SZDSZ nem akart több-biztosítós rendszert.
B. Az SZDSZ nem a társadalombiztosításban akart több biztosítót.
C. Az SZDSZ nem volt tagja az MSZP–SZDSZ-koalíciónak.
D. Az MSZP és az SZDSZ úgy kötött koalíciós szerződést, hogy eszük ágában sem volt egymás politikáját akceptálni. Ezt nevezték kompromisszumnak.
E. A miniszterelnöknek két éven át halvány gőze se volt arról, hogy mit tud a saját pártján keresztülverni.

Ha a tanuló a felsorolt állítások közül legalább egyet megjelöl: 2 pont.

 

 

II. SZÖVEGALKOTÁS

 

Fontos tudnivalók

Bátran fogalmazzon önálló véleményt, és adjon számot ismereteiről is. Írását gondosan szerkessze, helyesírását ellenőrizze a szótárból, ha bizonytalan.
Jegyzeteket, vázlatot készíthet, de ügyeljen arra, hogy azok elváljanak a kész fogalmazástól.

Eredményes munkát kívánunk!

 

Írjon egymondatos olvasói levelet, blogkommentet vagy fórumposztot, amelyben tömören összeveti, milyen egészségügyi rendszer lesz Magyarországon öt év múlva az MSZP, illetve a Fidesz mai megnyilvánulásai alapján. A mondat tetszőleges hosszúságú lehet (szabályos, jól szerkesztett körmondatért többletpont jár). Nem használhatja a sz..., a k..., a b..., a f... és a p... szavakat.

(Kommenteljen! Szóljon hozzá!)