Egy megrázó bejelentés

2005.01.07. 08:20

< az előző rész tartalma

Vajon mi lehet a barátaimmal, gondolta Tanita, és koccintott a Trágár Professzoral. Előző nap körülkerékpározták a rámát. Voltaképpen nem volt olyan nagy, amilyennek látszott, de mégis megfelelően tágasnak tűnt. Balra a kis vendégháztól, ahol Tanita magához tért, egy aprócska erdő nyúlott a lak végéig, attól balra egy dombos terület ültetvényekkel, kis patakkal és mesterséges tavacskával, tovább pedig egy idillpark a professzor villájával, lentebb egy másik vendégházzal. A villa emeletén volt a professzor tágas dolgozóterme, sebtében berendezett sarkában bensőséges baráti vacsorát ültek éppen.

– Miért mentett meg? – kérdezte Tanita, miután jelezte, hogy izlik a bor. A professzor megvonta a vállát. Azután sóhajtott.
– A ... nanorobotikus evolúció a gyakorlatban annyi, hogy egy... mágneságyúból kilövünk egy ... porszemet valamelyik ... csillagra ... majdnem fénysebességgel – zümmögte a gép, amíg a professzor felhörpintette italát, és töltött. – A porszem azután elvégzi ... a melót – Tanita feszülten figyelt.

halalka – Szaporodik, felfalja az anyagot és energiát, azt teszi amit kívánok – a professzor nyitott tenyérrel mutatott Tanitára, mintha egész lényét mondanivalójába foglalná. – Miénk már minden közeli csillag, és idővel a többi – vágta a fordítógép.

– Tetszik ez a hely – mondta Tanita. A professzor letette a poharat, és lehajtotta a fejét.
– A szüleim rámája a Vénusz felé tart; érdekli őket a Vénusz, esztétikailag – fordított a gép, és a professzor újból töltött. – Ezzel azt akarom mondani, hogy a ... Naprendszer a hazánk ... amit beutazhatunk ... és nincs más.


* * * * * *

Csepkéék a tévé köré gyűltek A képernyőn egy középkorú nő jelent meg, és beszédbe fogott.

Az álnevem önöknek csak Pinahitler, hogy valahonnan elkezdhessék a gondolkodást, amikor próbálják megérteni, mi történik. Egy illegális nemzetközi szervezet vezetője vagyok, amelynek eszméi úgy viszonyulnak a feminizmushoz, mint a fasizmus az rasszizmushoz. Ez a hasonlat erős túlzás, de hamarosan megértik, mit jelent valójában. Céljaink politikaiak, de nem vagyunk népirtók, nem háborúzunk, még csak a hatalmat sem szerezzük meg.

szimbolumcsapadek Azért vagyok itt, hogy elmondjam: a középkor hamarosan véget ér. A férfiak legfőbb jellemhibája, amely erőszakra, a hatalom megszerzésére és tömeggyilkosságra készteti őket, abból a mélyen elrejtett igazságból fakad, hogy biológiailag alacsonyabbrendűek a nőknél. Ez azonban elhanyagolható, hiszen az ember sorsát már rég nem a biológiai, hanem a kulturális evolúció irányítja. A férfiak számára a kulturális evolúció lezárult. A természeti heteroszexualitás történelmi korszaka múlté.

A nyílt patriarchia felszámolása után kialakult liberális demokratikus rendben a női identitást megtervezett árucikké tették a női lapok. Az identitást megfelelő termékek megvásárlásával lehetett felépíteni, miközben a boltkórosokon gúnyolódtak, és népszerű regényekben próbálták elérni, hogy a nő magán röhögjön. A női autókat férfiak tervezték. A patriarchia tudatmaradványai számára a pornográfia veszélyesebbnek tűnt, miközben a női lapok terjesztette eszmék megbetegítették az embereket, a táplálkozási zavarokba gyerekek haltak bele. Ezért jött létre a szervezetünk, ezért szól most önökhöz Pinahitler.

Először mozdult valaki. A papagáj levette papagájfejét. Csepke felismerte a férfit. Gyurcsány Alfréd volt az.

Most pedig elmondom, hogyan ér véget az a titkos és örök háború, amelynek során a férfiak feleslegességüket nőkön végrehajtott kompenzációkkal próbálják eltüntetni tudatukból. A technikai fejlődés politikai következményekkel jár. A kollektív tudatalatti valós idejű részének kutatása kiderítette, hogy létezik a nyelvnél hatékonyabb és emberibb kommunikációs csatorna. Vizsgálták az anyagot, amely ezt megnyitja számunkra. A régies szóval telepátiának nevezett dolog elsajátításához szükséges érzelmi mélység miatt azonban átértékelődtek a nemek közötti különbségek. Meglepné önöket, hogy mennyi energiát öltek hasztalanul abba, hogy eltussolják ezt az eredményt. A beszélt nyelvet meghaladta egy új nyelv, amelyet a férfiak nem képesek megtanulni.

Következzen pár szó arról, hogy mit tesz szervezetünk. Kutatóink létrehoztak és útnak indítottak egy mesterséges vírust, amely tartósan átállít bizonyos génkifejezéseket és idegi jelátvivő anyagokat. A nők számára ez civilizációs ugrást jelent. A gondolatolvasás és -írás által szellemi energiánk összeszorzódnak. Új társadalom, új fejlődés következik, új technikai, gazdasági és pénzügyi hatalom jön létre. Megszűnik a harmadik világ, a szexuálfasiszta vallási elnyomás.

A férfiak ugyanakkor egy elmaradott néppé válnak. Érzékeltetném, hogy mire számíthatnak: feleslegessé válik a szavazójoguk, mivel képtelenek lesznek felfogni választásuk értelmét. Ostobaságuk és feleslegességük tudata mellett ugyanakkor megmarad számukra a lehetőség, hogy bányászként szolgálják az emberiség boldogulását.

A vírust nem tudják megállítani. Az elnök sem segíthet.

Nővéreim, köszöntöm önöket az újkorban. Holnap este ünnepi demonstrációt rendezünk, amelyre mindannyiukat szeretettel várom a Colin Farrell téren, a David Beckham-szobor előtt.

(folytatódik)