Zelma, Rajmund
-6 °C
1 °C

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntéseinek négyötödét elfogadják

2005.11.22. 10:17
"Véletlenül ki tetszett zárni a nyertest" címmel a HVG 2005. november 5. napján megjelent számában dr. Várday György közbeszerzési szakértővel interjú jelent meg, Lőke András tollából. Szükségesnek tartom az általam nagyra tartott közbeszerzési szakértőnek a Döntőbizottságra vonatkozó megállapításaival kapcsolatos véleményemet kifejteni.

Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, hogy a véleményalkotáshoz mindenkinek joga van, de a véleményalkotásának kifejtése során, annak eredményeképpen nem sérülhet más személy vagy szervezet alkotmányos joga. A szakértő úr szervezetünket érintő megállapítása érzékenyen érintette a Döntőbizottság és az ezen szervezetben dolgozó, a jogvitákat elbíráló döntőbiztosok törvényes működéséhez kapcsolódó jogát.

A közbeszerzések hazai szabályozása mintegy 10 éves múltra tekint vissza. Az 1995. évi XL. törvény megalkotását és 1995. november 1-ével történt hatálybalépését követően eltelt időszakban a hazai közbeszerzési gyakorlat és kultúra kialakításában a Döntőbizottság vitathatatlan érdemeket szerzett.

A jogorvoslati eljárások évenkénti számának alakulása azt mutatja, hogy a Döntőbizottság munkája iránti közbizalom az évek során folyamatosan növekedett és erősödött.

A kezdeményezők garanciát látnak a Döntőbizottság jogvitát elbíráló tevékenységében

Az eljárások számbeli növekedése persze több okra is visszavezethető, azonban kétségtelen, hogy a Döntőbizottság előtt jogvitát kezdeményezők garanciát látnak a Döntőbizottság jogvitát elbíráló objektív, szakszerű és jogszerű tevékenységében. Nem gondolom azt, hogy a döntőbiztosok szakmailag tévedhetetlenek, de tény, hogy a Döntőbizottság törekszik szakszerű döntések meghozatalára.

Mint ismeretes, jogrendszerünk úgy épül fel, hogy törvény garantálja a bírói út igénybevételének lehetőségét, ezzel is a minimumra szorítva a tévedések esélyét. Ennek megfelelően a közbeszerzési szabályozás is törvényben biztosítja a kétfokú jogorvoslatot.

Természetesen nincs az a szakszerűség, illetve hatékonyság, amelyet ne lehetne még tovább javítani. Én bízom abban, hogy a szervezet társadalmi támogatottsága tovább erősödik, a jogszerű, hatékony működéshez szükséges megfelelő körülmények adottak maradnak, ezzel is biztosítva a magas színvonalú munka feltételeit.

A jogkeresők bizalommal fordulnak a szervezethez, döntéseit elfogadják

Statisztikai adatok azt mutatják, hogy a Döntőbizottság előtt a jogviták 80 százaléka befejeződik, a határozatoknak csak alig 20 százalékát támadják meg bíróság előtt. Úgy ítélem meg, hogy ez a mutató azt is igazolja, hogy a jogkeresők bizalommal fordulnak a szervezethez, döntéseit elfogadják, ez tükrözi a Döntőbizottság munkájának jogszerűségét és szakszerűségét.

A Döntőbizottság nyugodt és kiegyensúlyozott munkájához mindezeken túl szükség van a társadalmi támogatottságra és az alkotmányos működéshez szükséges feltételek maradéktalan biztosítására. Ehhez hozzátartozik, hogy alaptalan, sok esetben becsületet vagy személyiségi jogokat sértő támadások ne érjék a szervezetet.

Úgy vélem, hogy az elmúlt időszakban divat lett egyes közbeszerzési ügyek kapcsán félreinformálni a közvéleményt és hangulatot kelteni, a közbeszerzési piacra nyomást gyakorolni a nagy érdeklődésre számot tartó beszerzésekkel kapcsolatosan, s ezzel megkísérelni a beszerzésekben és az esetlegesen kapcsolódó jogvitákban kompetens személyek döntéseinek befolyásolását. Az elhangzott vélemények sok esetben nem tartják szem előtt a tényeket, feltételezéseket sugallnak a közvéleménynek, amelyek félreinformáláshoz vezethetnek, a közbeszerzésekkel kapcsolatban negatív megítélés kiváltására alkalmasak.

Az elhangzott vélemények sok esetben nem tartják szem előtt a tényeket, feltételezéseket sugallnak a közvéleménynek

Nagyon fontosnak tartom ezért, hogy a közvélemény objektív tájékoztatást kapjon az adott közbeszerzési ügyről, vagy egy érintett szervezet működéséről, mivel mind több nagy súlyú, nagy értékű, adott esetben politikai, illetőleg gazdasági hatással bíró ügyek kerülnek a közvélemény látókörébe, valamint jogorvoslat esetén a Döntőbizottság elé.

Dr. Deli Betty
a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke