Zsófia, Szonja
9 °C
21 °C

Ki lesz a Radnóti gimnázium igazgatója?

2012.09.19. 09:04
Az iskolafenntartó ELTE vezetése is felfigyelt a Radnóti Miklós Gyakorlóiskola igazgatójának pénzszerző akciójára. Tomcsányi Péter igazgató tavasszal nyílt levélben kért pénzügyi segítséget, információnk szerint igazgatói pályázatát emiatt nyilvánították eredménytelennek. Az ELTE vezetése szerint nincs összefüggés a két ügy között.

A Radnóti Miklós Gyakorlógimnázium azután került nehéz helyzetbe, hogy az ELTE-től 2,7 milliárd forintot vont el az állami költségvetés, ezért az egyetem januárjától az iskolára terhelte a közüzemi díjak felét, 22 millió forintot. A pénzelvonás nem csak az ország egyik legjobb középiskolájának tartott Radnótit érintette. A Trefort Ágoston Gyakorlóiskolának például 15 millió forintot kellett hirtelen előteremtenie, miközben idén 243 millióból kéne gazdálkodniuk. Mivel a kieső 22 millió forintot a Radnóti nem tudta előteremteni, a "váratlanul kétségbeejtővé vált pénzügyi helyzet" miatt Tomcsányi Pétert levélben fordult segítségért a szülőkhöz és az öregdiákokhoz.

"22 millió forintos gyors segélyre lenne szükségünk. Úgy gondoljuk, lehetnek ismerősei, akik helyzetüknél fogva megtehetik, hogy az ország második legeredményesebb tehetséggondozó iskolájának egyszeri, nagyobb összegű támogatást adjanak. Kérjük, keresse meg azon ismerőseit, akiknek cégükön, vállalatukon keresztül lehetőségük van támogatást adni, s kérje segítségüket. Ez biztosíthatná, hogy diákjaink ne szakadjanak el a minőségi oktatástól addig sem, amíg a 2013-tól érvényes finanszírozási módok és keretek tisztázódnak" – állt az igazgató nevével fémjelzett segélykérő levélben, amely az iskola honlapján ma is megtalálható.

A felhívás után a diákok, szülők szervezkedni keztek, segélykérő koncertet tartottak, a Facebookon külön oldal alakult, ahol az addig összegyűlt adományokat lehetett nyomon követni. A hiányzó összeg végül egy hónap alatt összegyűlt.

„De nem állhatunk meg. Nem áltathatjuk magunkat avval, hogy most egyszer s mindenkorra megoldódott a sokak számára oly fontos, és eredményei alapján az ország egyik legsikeresebb oktatási intézményének minden baja. A tűzoltással – hála Önöknek! - megvagyunk, de a hétköznapok nincsenek biztonságban. Ilyen gyors és nagy mértékű adományozás természetesen egyszer jöhet létre. De bízunk abban, hogy Önök más formában, sokféle módon tudják segíteni iskolánkat” – írta az igazgató az újabb nyílt levélben.

Tomcsányi igazgatói megbízatása az idén járt le, azonban újra indult az igazgatói posztért, amelyet a tantestület is egyhangúlag támogatott. A ELTE viszont a nem megfelelő gazdasági programra hivatkozva eredménytelennek nyilvánította a pályázatát. Úgy tudjuk, az igazgató pályázata azért bukott el, mert nem volt lojális az egyetemhez, hogy nyilvánosságra hozta az elvonást, és szülőktől, volt diákoktól kért segítséget a kieső összeg pótlására.

Az új pályázat kiírása még folyamatban van, Tomcsányi Péter jelenleg megbízott igazgatóként vezeti a gimnáziumot.

Az ügyben megkerestük Tomcsányi Pétert, de nem akart nyilatkozni lapunknak.

A cikk megjelenése után az ELTE Rektori Titkársága azt közölte, az egyetem vezetésének nincs tudomása arról, hogy azért nyilvánították volna eredménytelennek az igazgató pályázatát, mert nyilvánossághoz fordult az intézmény pénzügyi problémái miatt. "Mi több, Rektor Úr többször is kinyilvánította, hogy pozitívnak tekintjük a társadalom megszólítását intézményeink finanszírozása érdekében, a mi ismereteink szerint állítása teljesen alaptalan" – tették hozzá.

Fábri György, az ELTE rekorhelyettese a cikk után azt közölte, információink tényszerűlég nem igazak, és mivel pályáztatásról van szó, nem is lehetne kirúgatni a gimnázium igazgatóját.

Maradnak a gyakorlóiskolák

Nyár közepén felmerült, hogy a gyakorlóiskolák is állami fenntartásba kerülnének. A Magyar Narancs írt arról, már el is készült az erről szóló törvényjavaslat, bár ezt akkor nem hozták nyilvánosságra.

Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízott elnöke azonban a múlt héten a Magyar Hírlapnak adott interjúban azt mondta, bár szó volt róla, hogy állami finanszírozású intézményekként a gyakorlóiskolák is a Klebelsberg Központhoz kerüljenek, viszont a költségvetés tervezésekor a felsőoktatás sorában maradtak a gyakorlóiskolák. "Esetükben ugyanis nem értelmezhető az önkormányzati fenntartás, hiszen az állam a felsőoktatási intézményeken keresztül finanszírozza ezeket. A gyakorlóiskolák tehát a korábban megszokottak szerint működnek a jövőben is" – mondta.