Hogyan szerzett Semjén Zsolt PhD-t?

2012.11.19. 13:21

"1989-ben megszerezte a baccalaureatus, 1990-ben a licentiatus, 1991-ben a laureatus tudományos fokozatot, mindhármat summa cum laude minõsítéssel, 1997-ben PhD-t kapott." – áll Semjén Zsolt képviselői életrajzában.

A PhD a legelterjedtebb tudományos fokozat, ilyen címet csak komoly önálló kutatómunkával lehet szerezni az akkreditált doktori képzéssel rendelkező felsőoktatási intézményekben. A rövidítés a latin Philosophiæ Doctor, azaz a „a filozófia doktora” kifejezésből ered, de a kifejezés értelme ma már inkább „a tudomány doktora”. A PhD-ről itt olvashat bővebben.

Ma már a katolikus felsőoktatásban is a PhD a doktori iskola hallgatói által elérhető legmagasabb tudományos fokozat, de ez Semjén tanulmányai idején még nem így volt. Az életrajzban említett baccalaureatus a mai mesterdiplomának felel meg. A licenciatus egy köztes tudományos fokozat, ami csak teológiai és kánonjogi területen szerezhető, és a laureatus számított a doktori címnek.A Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyházi tanszékeinek tudományos működését a Vatikán irányítja. Az ott szerzett laureatus-címeket az 1993-as felsőoktatási törvénynek megfelelően 1997-ig lehetett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál MFAB) PhD-fokozattá átminősíttetni.

Az átminősítés egyedi eljárásban, egyedi elbírálás alapján történt. Semjén 1991-ben megvédett A New Age kihívása és az evangelizáció lehetősége című dolgozattal megszerzett doktorátusát 1997-ben ismerte el a MFAB PhD-nak.

A miniszterelnök-helyettes életrajzából kitűnik, hogy az alapdiploma és a laureatusi cím megszerzése között csak két év telt el. A posztgraduális felsőoktatásban ugyanakkor általánosan 3-5 év a doktori képzés időtartama. Semjén doktori fokozatának PhD-vá átminősítésében valószínűleg szerepet játszott, hogy arra 1991-ben az elérhető legmagasabb, summa cum laude minősítést kapta.