Megjelent a rendelet a vendéglátók bértámogatásáról

2021.02.02. 22:39

Február 3-tól lép hatályba az az új kormányrendelet, amely jelentős segítség lehet a járvány miatt nehéz helyzetbe került vendéglátósoknak – derül ki a Magyar Közlönyből, amely kedden késő este jelent meg. 

Mint az Index arról beszámolt, a kormány változtat a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók megsegítése érdekében: egy összegben kifizeti február végéig a bértámogatást. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt, február 3-tól hatályba lépő rendeletben a következőket rendelik el.

  • A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”
  • Az R. 14. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki: „(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.
  • (5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.”
  • 2. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki: „18. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.” 3. § Az R. 14. § (5) bekezdésében az „utólag” szövegrész helyébe a „támogatási előlegként” szöveg lép.
Kapcsolódó

Egy összegben kifizetik a vendéglátósok bértámogatását

A kormány változtat a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók megsegítése érdekében.  • Hírek
  • Lakáshitel