Bácsfi Diána, a felkent nyilas

2004.09.16. 18:10
Mi motiválhatta a Magyar Jövő Csoport élén álló megdöbbentően provokatív személyiséget, amikor búcsút mondva a bölcsészéletnek, egyszer csak a nyilvánosság elé állt? Hogyan juthatott el a náci eszmék agresszív képviseletéig egy huszonéves lány, aki még a hieroglifákat is el tudja olvasni? Egy pszichiáter segítségével elemeztük Bácsfi Diánát, akit saját bevallása szerint boldoggá tesz, hogy nyíltan vállalhatja nézeteit, amelyektől még a szélsőjobb is elhatárolódott. Többek közt kiderült, hogy a wannabe náci mártír színrelépése előtt is állt már pszichológiai kezelés alatt, bár csak az életéről akart mesélni a szakembernek.
Az Index a hungarista megnyilvánulásairól ismertté vált Bácsfi Diána lelkivilágának elemzésére vállalkozott szakemberek segítségére támaszkodva, a megkérdezettek többsége azonban nem vállalkozott a feladatra.

"Abszolúte boldog vagyok"

Egy kivételével minden megkérdezett pszichológus és pszichiáter elzárkózott a Magyar Jövő Csoport vezetőjének pszichológiai elemzésétől. Véletlenül rábukkantunk egy szakemberre, aki azért nem vállalta Bácsfi állapotának véleményezését, mert a hungarista hölgy egykor a "kliense volt".

Ezt az értesülést maga Bácsfi Diána is megerősítette az Indexnek, hozzátéve, nem nevezné kezelésnek azt a néhány alkalmat, amikor szakembert keresett fel. "Életem három időszakában fordult elő, hogy pszichológusnál jártam, hatéves koromban, tavalyelőtt és tavaly nyáron." Saját bevallása szerint nem volt problémája, egyszerűen csak "mesélni akart az életéről", mert nehezen viselte, hogy bár "egy ország ismeri mint vallástörténeti előadót, nem terjesztheti nyíltan az eszméit".

Jó humorú előadó a halálbüntetésért
Bácsfi Diána, a váratlanul felfutó nemzetszocialista hősjelölt hetvenkét órás őrizete idején jegyzőkönyvbe mondta az általa vezetett Magyar Jövő Csoport fő célkitűzéseit: ezek szerint a leendő hungarista párt a totális hatalom megszerzésére törekszik, visszaállítaná a halálbüntetést, s mindazokat kivégezné, akik elveivel ellentétes nézeteket vallanak. A Magyar Narancs korábban készült portréjában küldetéséről szól: "Én kizárólag mint hungarista létezem, még álmomban is. Anyám tudja, hogy a hungarizmust szolgálta azzal, hogy testet adott nekem. A létezésem ünnep, ezért nekem minden cselekedetem szakrális cselekedet."

A 26 éves nőt több helyen "nagy múltú filozófusként és vallástörténészként" tartják számon, írja a Magyar Narancs. Az ELTE-s hallgató elvégezte az egyiptológia és a régészet szakot, járt összehasonlító indoeurópai nyelvészetre, három évet végzett a jogi karon. Jelenleg filozófiaszakos hallgató, szakdolgozatát készül megírni A legnagyobb magyar filozófus és világnézete címmel. A dolgozat Szálasi Ferencről szól.

Az ókori vallásfilozófiai irányzatokat eredeti nyelveken (latin, ógörög, szanszkrit, hieroglif egyiptomi és kopt) tanulmányozza, folyékonyan beszél angolul és németül, franciául olvas. Jól megél előadásaiból, melyeket különféle helyeken tart, egy jógaközpontban és az ELTE Pszichológiai Intézetében többek közt. Hallgatói "lelkes, szuggesztív és jó humorú" előadónak tartják. Az "aranykor-filozófiájáról" esszékötetet is publikált.

Kérdésünkre elmondta, "nagyon, abszolúte boldog"; a Magyar Jövő Csoport tagjaival éppen a napokban beszélgettek róla, hogy amióta beléptek a szervezetbe, amióta nyíltan vállalhatják nézeteiket, keretet kapott az életük, véget vetettek az "öncélú létezésnek, a vegetálásnak". "Pedig vannak köztünk gyerekes apák is" - tette hozzá. Elmondása szerint a médiabotrány miatt egyetlen tag lépett ki a csoportból.

Felvetésünkre, hogy a nem pusztán önmagunkért való létezésnek vannak más, szélesebb körben elfogadott módjai is, Bácsfi úgy reagált, a nagy paradigmaváltást hozó, új eszméket kezdetben mindig is elnyomta a társadalom.

Deviáns, de nem kóros

Dr. Hajduska Marianna pszichiátert meglepte, hogy a Magyar Jövő Csoport élén álló nő kiemelkedő és sokoldalúnak tűnő intellektus, mivel a széleskörű műveltség ellentmondásban áll a Bácsfi Diánára jellemző agresszív, provokatív fellépésével, és azzal, hogy ennyire egy szempontból, mégpedig saját igazának szempontjából szemléli a világot. Hozzátette, az ellentmondás nem mindig megalapozott: a legszélsőségesebb felfogású emberek között is létezhetnek kimagasló elmék, mint például Göring, akivel Nürnbergben pszichiáterek foglalkoztak.

A pszichiáter nem használná azt a szót Bácsfi állapotára, hogy "kóros", inkább deviánsnak, elhajlónak tartja, akinek a viselkedéséből ítélve személyiségzavarai lehetnek. Ezek az ő esetében is egyéni problémákból adódhatnak, amelyeknek a mibenlétéről nem sokat tudhatunk. Általánosságban az ilyen viselkedéshez vezető egyéni okok a családban keresendők: devianciához vezethet a túl szigorú neveltetés, a gyengédségtől, intimitástól mentes családi légkör és ennek ellentéte is, a széthullott, nem összetartó család.

Nőiszerep-problémák

"Az biztos, - folytatta a pszichiáter - hogy Bácsfi Diána önképe nem harmonikus, annak ellenére, hogy sikereket ért el; az egyetemi szakok váltogatása is kereső magatartásra utal." Dr. Hajduska Marianna szerint a hungarista csoport vezetője vágyta a nyilvánosságot, most megkapta, és ez nagy önigazolás lehet neki. Az, hogy előadásokat tartott, verseket írt, tanulmányokat jelentetett meg, valószínűleg nem elégítette ki a publicitás iránti vágyát. "A versírás egyébként pozitív módja az önmegmutatásnak, ahhoz képest, amire most rátalált."

"Első pillantásra úgy tűnik, ha egy nő ilyen szerepre készül, és célját nem a nőkre jellemző stratégiákkal, hanem az agresszió eszközével próbálja elérni, akkor komoly konfliktusban lehet a női szerepével" - mondta a pszichiáter, és hangsúlyozta, Bácsfi Diána esetéről csak általánosságokat tud megfogalmazni, hiszen nem ismeri személyesen; csak a sajtóban közölt megnyilvánulásaiból indulhat ki. "Az a tény, hogy nő, még szokatlanabbá teszi esetét, úgy látszik, számára nem annyira fontos a nők első számú, biológiai küldetése."

"e világ üdvére töretik meg testem"

A társadalom nem reagálhat igazán jól Bácsfi akciójára, mivel ha nem foglalkozik vele, akkor a hungaristák szabad teret kapnak és lelkesek lesznek, ha viszont törődik vele, akkor Bácsfinak és társainak újabb önigazolási lehetőséget teremt: "lám, eltiporják az eszménket, fogságba vetnek".

A saját igazságában való megerősödés Bácsfi számára azt is jelenti, hogy kevés esélye van személyiségproblémája kezelésére. Ehhez ugyanis az ő együttműködése szükséges; neki kellene rájönnie, hogy nagy baj van vele. A fanatikusok jellegzetessége, hogy mind a társadalom ellenállása, mind saját követőik támogatása erősíti meggyőződésüket igazukban.

Bácsfi mártírszerepet szán magának az igaznak vélt ügyben, de nem csupán a képviselt eszme fontos a számára, hanem saját szerepe, érvényesülési lehetősége is. Egyik versében így ír: e világ üdvére töretik meg testem / e világ üdvére ontatik ki vérem / kígyók sziszegése korbács suhogása / ecet marja nyelvem tövis fürtjeimben.  • Hírek
  • Babaváró hitel