A kapkodás vezetett a nagykörúti káoszhoz

2006.08.10. 21:59
A Combino-jelentés szerint a műszaki átvétel "formális, protokolláris esemény volt" jobb lett volna a munkák tényleges befejezéséig fenntartani a próbaüzemet, az utasoknak meg ingyesen utazást biztosítani a beruházás kifogástalan befejeződéséig. A BKV felügyelő bizottságának elnöke hiányolja a BKV felelősségének taglalását.

Nyilvánosságra hozták csütörtökön az úgynevezett Combino-jelentést, a budapest.hu-n megtalálható műszaki szakvélemény többek között azt állítja, hogy sem a Siemens Rt., sem a kivitelező alvállalkozó TEN-T Rt., sem a műszaki ellenőr Metróber Kft. nem végzett megfelelő munkát az új nagykörúti villamos-felsővezetékrendszer átalakításakor.

A 18 oldalas dokumentumban felsorolták tételesen mind a harminc üzemzavart, és a műszaki adatok és a kvitelezés körülményeinek elemzése után összefoglalóan azt állapították meg, hogy a "beruházás során elvégzett tevékenységek műszakilag elfogadható szintű tervekre épültek, de azok teljes körű kivitelezését az időbeni határfeltételek nem tették lehetővé". A jelentés összefoglalójában ennek megfelelően az áll, hogy a műszaki ellenőrzés és a forgalombahelyezéskori műszaki átvétel "formális, protokolláris esemény volt, amely során a próbaüzemen túl csak szemrevételezéses ellenőrzés történt".

A jelentés szerint a hibákat az is felnagyította, hogy a "forgalombahelyezés formailag csak ideiglenes jelleggel történt meg" ami "nem került a köztudatba" és a "próbaüzem állapot helyett a nagykörúton megindult a tényleges utasforgalom". Azaz a "próbaüzemi időszakban még elfogadható mértékű üzemzavarok" történtek utasforgalmi állapotban. "Szerencsésebb lett volna a próbaüzem állapot publikálása, akár egyidejűleg a díjfizetés nélküli utazási lehetőség biztosítása mellett" - fogalmaz a jelentés.

Kellő gondossággal járt-e el a BKV?

A BKV-jelentés pontosítását javasolja Székely Gábor, a felügyelő bizottság elnöke, mert szerinte a nagykörúti villamos-felsővezeték műszaki felülvizsgálatáról készített szakvélemény nem válaszolja meg maradéktalanul a feltett kérdéseket, értelemzavaró töredék-mondatok vannak benne. Székely Gábor fb-tagokhoz írt levele és határozati javaslata csütörtökön ugyancsak letölthető a www.budapest.hu-ról.

A vonalfelújítás vizsgálatára az fb a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karát kérte fel, amely műszaki szakvéleményt adott. Ennek első 18 oldalát mellékelte leveléhez Székely Gábor.

Székely kifejti, hogy arra vártak választ, hogy műszakilag megfelelően tervezték-e meg a beruházást, megfelelő volt-e a kivitelezés, a munkavégzés koordinálása és a beruházó, illetve a kivitelező kiválasztásában, továbbá a munkavégzések ellenőrzésében a BKV kellő gondossággal járt-e el.

"A vizsgálók jelentésüket teljesítették, amelynek megismerése után arra a következtetésre jutottam, hogy a szakvélemény - bár részben tartalmaz egyértelmű megállapításokat - a fenti kérdéseket maradéktalanul nem válaszolja meg" - írja Székely. Hozzáteszi: ezen túlmenően "a jelentés nem zárt szerkezetű, olyan állításokat és premisszákat is sugalmaz, amelyek önmagukban felérnek újabb kérdések feltevésével (anélkül, hogy ezekre a jelentésben választ kapnánk). A jelentésben olyan, nyelvtanilag töredezett mondatok is vannak, amelyek az értelmezést zavarják".

"Mindezek alapján a jelentés megtárgyalásához annak kiegészítését, pontosítását, illetve javítását látom szükségesnek és - az értékelhető részek megtárgyalása mellett - a határozati javaslatot ennek figyelembevételével terjesztem bizottság elé" - írja.

Személyi felelősség

A határozati javaslat szerint az fb utasítja a BKV-t, hogy a jelentésben foglaltak alapján a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel szemben a hibás teljesítésre vonatkozó jognyilatkozatokat nyolc napon belül tegye meg. Emellett arra, hogy a társaság a jelentésben foglalt gyanú tisztázása érdekében nyolc napon belül indítson jogi eljárást a kivitelező és a műszaki ellenőr által írásban adott nyilatkozatok valódiságának és hitelességének megállapítása érdekében. Azt is javasolja Székely Gábor, hogy az fb döntsön úgy: a műszaki szakvéleményt a vizsgálatot végző megbízott a számára átadott, a jelentésére vonatkozó tételes kérdéslista alapján nyolc napon belül egészítse ki, illetve pontosítsa.

Csütörtökön Demszky Gábor főpolgármester is nyilatkozott a vizsgálatról. Személyi kérdéseket ugyan nem akart érinteni, de megint elmondta, hogy megrendült a bizalma Aba Botondban, a BKV vezérigazgatójában. Várhatóan augusztus 31-én kerül a Fővárosi Közgyűlés elé a határozati javaslat. A közgyűlés dönthet majd a következményekről, így a személyi felelősség kérdéséről is. A Magyar Televízió híradójában úgy fogalmaztak: Aba Botond nem érzi magát felelősnek a kialakult helyzetért.