Sándor, Ede
-5 °C
-2 °C

Gallup: a magyarok ellenzik az Irak elleni háborút

2003.01.28. 15:35
A Gallup által megkérdezett magyarok alig egytizede reménykedik az Irak körüli feszültség békés megoldásában. A legfrissebb adatok szerint a magyarok több mint fele úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok akár az ENSZ felhatalmazása nélkül is megindítja majd a háborút. A hazai közvélemény túlnyomó többsége a pesszimista jövőkép ellenére kifejezetten háborúellenes álláspontot képvisel.
A Magyar Gallup Intézet felmérése szerint a hazai közvélemény nem csak egy, az amerikaiak által indított támadást ellenez, hanem a magyar részvételt, a taszári kiképzést sem támogatja. Sokan a magyar kormány tájékozottságát is kétségbe vonják az Irakkal kapcsolatos lépések ügyében.

Kevesen reménykednek a háború nélküli rendezésben

A lehetséges iraki fejleményeket illetően a magyar felnőtt lakosság négyötöde (80 százalék) tudott vagy akart választ adni a Gallup kérdezőbiztosainak. A vizsgálatban három válaszlehetőséget kínáltak fel: 1) Amerika egyáltalán nem támadja meg Irakot, 2) Amerika csak az ENSZ jóváhagyásával támadja meg Irakot, 3) Amerika az ENSZ jóváhagyása nélkül is megtámadja Irakot. Az érdemi választ adóknak, tehát a megkérdezettek 80 százaléknak több mint a fele (55 százalék) úgy vélekedett, hogy Amerika az ENSZ felhatalmazása nélkül is megtámadja Irakot. 32 százalék azon a véleményen volt, hogy az Egyesült Államok csak a világszervezet, az ENSZ felhatalmazásával indít háborút Irak ellen. A válaszolóknak mindössze 13 százaléka mondta, hogy Amerika egyáltalán nem támadja meg Irakot. Ez azt jelenti, hogy a teljes magyar népességnek mindössze 10 százaléka mondja, hogy az USA nem indít Irak ellen katonai akciót.

Felhatalmazással sem

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a megkérdezett személy szerint egyet értene-e azzal, vagy ellenezné, hogy Amerika az ENSZ felhatalmazásával katonai támadást indítson Irak ellen, mindössze 7 százalék nem tudott vagy nem akart véleményt nyilvánítani. Az érdemi választ adók 82 százaléka az ENSZ felhatalmazásával indított akciót is ellenezné, és csak 18 százalék értene egyet ezzel. A felnőtt magyar lakosságnak tehát csak 17 százaléka, vagyis csupán minden hatodik felnőtt támogatna egy ENSZ-felhatalmazással indított akciót. Azokat, akik egyetértenének egy ENSZ-felhatalmazással indítandó Irak-ellenes amerikai támadással, arról is megkérdezték, hogy az ENSZ felhatalmazása nélkül is egyetértenének-e a katonai akcióval. A megkérdezetteknek csak valamivel több, mint egyharmada mondta azt, hogy egyetértene egy ENSZ-felhatalmazás nélkül indított támadással, a többség, közel kétharmad pedig úgy nyilatkozott, hogy ellenezne egy ilyen akciót.

A magyar kormány jól informáltsága is kérdéses

A taszári támaszpont felhasználását illetően felmérésünk azt mutatta, hogy a magyar felnőtt lakosság 86 százaléka hallotta, hogy egy esetleges háborúra való felkészülésként az amerikai hadsereg a taszári támaszponton ellenzéki irakiaknak nyújt kiképzést. A megkérdezetteknek csak valamivel több, mint egy tizede (11 százalék) mondta, nem hallott erről. Arra a kérdésre, hogy a magyar közvélemény pontos, a valóságnak megfelelő tájékoztatást kapott-e, a megkérdezettek közel kétharmada (64 százalék) nemmel válaszolt. A lakosságnak alig több mint egyötöde (21 százalék) van azon a véleményen, hogy a közvélemény pontos, a valóságnak megfelelő tájékoztatást kapott. Azt, ahogy a kormány a közvéleményt tájékoztatta a taszári kiképzésről, a Fidesz támogatóinak 17 százaléka, de az MSZP támogatóinak is csak 28 százaléka tartja a valóságnak megfelelőnek.

A Gallup kíváncsi volt arra is, hogy a közvélemény szerint a magyar kormánynak mennyire vannak pontos információi az irakiak taszári kiképzéséről, azok természetéről. Meglehetősen nagy azok aránya - a megkérdezetteknek közel egyharmada (31 százalék) - akik szerint a magyar kormánynak sincsenek pontos, a valóságnak megfelelő információi. Az összes megkérdezettnek kevesebb, mint fele (47 százalék) mondta csak, hogy véleménye szerint a magyar kormány pontos, a valóságnak megfelelő információkkal rendelkezik ebben a kérdésben, és több mint egy ötöd (22 százalék) nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre.

A népesség kétharmada ellenzi a taszári kiképzést

A felnőtt népesség több mint kétharmada ellenzi, hogy az amerikai hadsereg Taszáron iraki ellenzékieket képezzen ki. A taszári kiképzést a megkérdezetteknek csak valamivel több mint egyötöde támogatja, 10 százalék pedig nem tudott vagy nem akart véleményt mondani ebben a kérdésben. Abban, hogy a magyar közvélemény nagy többsége nem ért egyet a taszári támaszpontnak az esetleges iraki háborúval összefüggésben kiképzőközpontként történő felhasználásával, nincs nagy különbség pártpreferencia szerint, mert az MSZP szimpatizánsainak 65, a Fidesz szimpatizánsainak 73 százaleka tartozik az ellenzők közé. A vélemények megoszlását településtípusonként vizsgálva az figyelhető meg, hogy vidéken valamivel nagyobb az ellenzők köre, mint Budapesten (Budapest: 62%, községben lakók: 68%, vidéki városokban lakók: 73%).

A Gallup megkérdezte, hogy "fenyegeti-e Magyarországot terrorista cselekmény amiatt, hogy az amerikai hadsereg Taszáron ellenzéki irakiakat fog kiképezni". A vizsgálat eredménye szerint Magyarországon minden második ember úgy gondolja, hogy a taszári kiképzéssel összefüggésben fenyeget terrorista veszély. 37 százalék volt azok aránya, akik szerint nem fenyeget ilyesmi, és 13 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.