16:00, December 06.
Marokkó 0
Spanyolország 0
Education City Stadion Nyolcaddöntő
20:00, December 06.
Portugália 0
Svájc 0

Ötvenszer szerepel a reform szó a lózunggyűjteményben

2006.05.30. 12:37
85 oldalas, és túl sok konkrétumot nem tartalmaz az Új Magyarország című, Szabadság és szolidaritás alcímű kormányprogram. Reform reform hátán a lózunggyűjteményben.

Budapest

Az elkövetkező hét évben befejezik az M0-s körgyűrű építését, megépítik az Aquincumi Duna-hídat és a hozzá kapcsolódó úthálózatot, valamint a ferihegyi gyorsvasútat. A kormány a fővárossal együttműködve megépíti a 4-es metróvonalat, előkészíti az 5-ös metróvonal építését, meghosszabbítja az 1-es és a 3-as villamosvonalat. Ezenkívül vállalja a csepeli szennyvíztisztító és a kapcsolódó gerincút megépítését, Budapest teljes körű csatornázását, a Dél-budai szennyvíztisztító létrehozását.

A kormányprogramban szerepel az óbudai gázgyár, illetve a Moszkva tér rehabilitációja, a budapesti műemlékgyógyfürdők felújításának folytatása, valamint a Margitszigeti Szabadtéri Színpad felújítása és funkcióbővítése. A kormány ezután is biztosítja az útfelújításokhoz a korábbi formában kialakított támogatási rendszert, amelynek értelmében minden útfelújításra szánt önkormányzati forinthoz ugyanannyit adnak hozzá.

Növekvő foglalkoztatás - több és jobb munkahely

Minden bizonnyal az előző ciklus vállalásainak tanuláságaként a kormányprogramban a foglalkoztatás bővítésével kapcsolatban nem szerepelnek konkrét számok. "Támogatni és ösztönözni fogjuk, hogy döntően a hazai vállalkozások megerősödése, fejlődése több százezer új munkahelyet hozzon létre, amely biztosítja a foglalkoztatottság mai alacsony szintjének növekedést." A kormány foglalkoztatáspolitikája marad a régi: ösztönözni kívánják az elhelyezkedést, az álláskeresést.

A foglalkoztatás bővítése érdekében a korábbi terveknek megfelelően kiterjesztik az eddig a pályakezdőknek járó Start programot, mostantól a gyermeknevelésből vagy hosszú munkanélküliségből visszatérők után is jár a járulékkedvezmény (a foglalkoztatás első évében 34 százalékos közteher helyett csak 15, a második évben 25 százalékot kell fizetnie a munkáltatónak). Elindítják a Start Extra programot az 50 év felettieknek és az ország hátrányos területein élőknek. Évi 50 ezer embernek indítanak nemzeti közfoglalkoztatási programot.

Ugyanígy nem újdonság a munka biztonságának fokozása sem: a munkabér garantálása, a munkavállalók számára jogsegély szolgálat kialakítása. A program szerint a szociális és a munkaerő-piaci szolgáltatások összehangolását tervezik, hogy a megfelelő munkát nem találó emberek, az állástalanságuk miatt szociális ellátásra szorulók egyetlen szervezethez fordulhassanak segítségért.

Államreform

A kormányprogramból Gyurcsány Ferenc már előre megszellőztette az ellenzéki vezetőkkel folytatott megbeszélésén a legnagyobb átalakításokkal járó "államreformként" bevezetett tételeket. A fejezetet a politikai intézmények, az országgyűlés takarékosabb működtetése, többek között a háromszáz alá szorított képviselői létszám ígérete vezeti be, a legnagyobb teret azonban az önkormányzatok és a közigazgatás átszervezésének részletei kapták.

Kevesebb lesz a minisztérium, 2008-ra megszűnik megyerendszer, helyette kiépül a régiók hálózata, választott közgyűlésekkel. A helyi önkormányzatok kistérségi társulásait is erősíteni akarja a kormány, erre a szintre kerül például a jegyzői feladatok egy része, sőt az ezer fő alatti településeken meg is szűntetik a jegyzői hivatalokat. A program azt ígéri, hogy általános lesz az ügyfelek elégedettségének mérése, és a közszolgáltatásokat végző személyek értékelését is nyilvánossá teszik.

A modern köztársaság, szolgáltató állam

Míg "naponta építeni kell a köztársaságot", a kormány "harcot indít közösség normáit megsértők, kijátszók ellen". A kormányzat a döntés-előkészítésbe és a társadalom mindennapi működésébe a civilszervezeteket be akarja vonni, és "jogi és pénzügyi" feltételek szélesítésével kívánja támogatni őket.

A tartós élettársi kapcsolatban élők jogainak kiterjesztését, a bürokratikus szabályok csökkentését - kevesebb, egyszerűbb engedélyezési eljárást, a nyilvántartások, űrlapok, a felesleges adminisztratív terhek csökkentését - ígérik. Kötelezővé teszik minden egyes jogszabály megalkotása előtt az "átfogó gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatot".

Áátemelték az ellenzék javaslataiból a nemzeti konzultációt, amit Társadalmi Konzultáció Rendszerére kereszteltek, és amelynek keretében "érdemben biztosítanák", hogy "mindenki" elmondhassa a véleményét. A kormány új polgári törvénykönyvet és új büntetőtörvénykönyvet ígér, részletek nélkül. Annyi kiderül viszont, hogy enyhébb bűnök esetében a "rendkívül költséges fogva tartáson kívüli büntetési nemeknek" is teret engednek.

Kultúra

Az országreform kettes számú pilléreként aposztrofált kultúra az erkölcsi támogatáson kívül főként az EU-források és a magántőke bevonásából számíthat majd pluszpénzekre. A kultúrafejezet az eddigi finanszírozási rendszer átvilágítására, a régi programok folytatására és a hatékonyság fokozására tesz ígéretet. A program szerint átalakul majd a könyvtámogatási rendszer, a kiadók helyett a könyvtári állománygyarapítási programok és az írói, fordítói ösztöndíjalapok számíthatnak a központi forrásokra, 2008 pedig a magyar reneszánsz éve lesz Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója miatt.

A kormány ismét üzent a közmédáknak, azt állítva, hogy az állami fenntartású televíziók és rádiók nem tudnak megfelelni a mai kihívásoknak. Az európai normákat egy kommunikációs törvényben foglalná össze a kormány, ez tartalmazná a műsorkészítés, és -szolgáltatás szabályait, és ezen alapulna a kormány elképzelése szerint a közszolgálati médákról szóló törvény is, amely megújítaná a köztévék és -rádiók irányítási, ellenőrzési és finanszírozási feladatait.

Korrupció

A korrupció elleni küzdelem hangsúlyozása minden eddigi kormányprogramban szerepelt, most sincs ez másképp, de a konkrétum kevés. "A korrupció leghatékonyabb ellenszere a nyilvánosság", ezért biztosítják az internet segítségével a közérdekű adatok megismerhetőségét. Határozott fellépést ígérnek a közpénzek elsíbolói ellen, ennek érdekében megújítják a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének rendszerét, illetve szigorítják a döntéshozókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat. "A visszaélések kiküszöbölése érdekében megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a kormányzati közbeszerzések lebonyolítására egy szervezet keretében kerüljön sor." Törvénybe foglalják, hogy az adatok minél kisebb részét lehessen titkosítani.

Gyermekek

Meghirdetik a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot, amely 25 év alatt a "mai töredékére csökkentheti" a nélkülöző családok és gyermekek számát. Többet kapjanak a nehéz körülmények között élő gyerekek, mint szerencsésebb társaik. A rászorulók ingyenes étkeztetését kiterjesztik a felső tagozatra. Már idén nyáron biztosítják az étkeztetést a tanítási szünetben. Ahol lehet, a kis- és hátrányos helyzetű településeken az óvodák már kétéves kortól fogadjanak gyerekeket. Elindítják a Nemzeti Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Programot: a családtervezés, családvédelem, szülészeti ellátás fejlesztése, a védőnői hálózat fejlesztése, egészséges táplálkozás a gyermekélelmezésben.

Idősek

"Számíthatnak életkörülményeik folyamatos javítására." Ötéves Nyugdíjemelési Program, amivel orvosolják az elmúlt évek igazságtalanságait. Ösztönzik a munkában töltött idő meghosszabbítását, az 50 év felettiek ismételt elhelyezkedését.

Otthonteremtés

Támogatják a lakásfelújítást, kiterjesztik a panelfelújítási programot a hagyományos építésű lakásokra, javítják a fiatalok és a kis jövedelműek lakáshoz jutását. A legális bérlakáspiac megteremtése.

Romák

Cél a jogi egyenlőség. Az igazságszolgáltatás, az ügyészség és a rendőrség írja elő az állománynak a konfliktusmegoldó, toleranciát fokozó képzési programokon való részvételt. Minél több gyerek járjon óvodába, majd minőségi képzést nyújtó iskolába. Segítik az elhelyezkedést, el kívánják érni, hogy a közmunkában ne csak fizikai munkát végezzenek. 25 hátrányos helyzetű, jórész romák lakta kistérségben komplex gazdasági, kulturális és szociális fejlesztési programot indítanak.

Nők

A mindennapokban is érvényesüljön az egyenjogúság. Érvényesíteni kívánják a diszkriminációt tiltó törvényeket; legyen több női vezető. A családon belüli erőszak elleni törvényt átalakítják, olyan intézményhálózatot építenek ki, ahova a bántalmazottak menekülhetnek.

Fogyatékkal élők

Anyagilag támogatják az akadálymentesítést, a jelnyelvi tolmácsszolgálat fejlesztését, felülvizsgálják a rokkantsági nyugdíjrendszert, új lakóotthoni férőhelyeket hoznek létre az értelmileg akadályozott és autista személyeknek.

Fogyasztóvédelem

Szigorúbbak, gyakoribbak lesznek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, bővül a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatásköre, a fogyasztóvédelmi ismereteket beépítik a tananyagba.

Biztonságos köztársaság (rendvédelem, védelmi politika és külpolitika)

A fejezet bevezetőjében leszögezik, hogy az elmúlt négy évben megnőtt hazánk nemzetközi súlya és tekintélye.

A mindennapok biztonsága

A hatékonyság növelése érdekében összevonnák a rendőrséget és a határőrséget, integrálják a 112-es hívószámra alapozott tevékenységirányítási rendszert, megerősítik a katasztrófavédelmi rendszert. A katasztrófa- és tűzvédelem továbbfejlesztésével 15-20 perces beavatkozási időt ígérnek, csökkentik a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók munkaidejét, emelik a veszélyességi pótlékot. Országos kiterjedésű meteorológiai és vegyi, valamint lakossági riasztórendszert hoznak létre.

Hazánk külső biztonsága

Üzembe helyezik a 3D-s radarokat, rendszerbe állítják a Grippen vadászrepülőket, korszerűsítik a kommunikációs és közlekedési eszközparkot, modernizálják a páncélozott szállító járműveket, átadják az új Központi Honvédkórházat.

Sikeres európai nemzet - aktív külpolitika

Az EU-csatlakozás mellett "látványos áttörésről" tesznek említést a magyar-orosz és a magyar-kínai kapcsolatokban. Külpolitikánk "földrajzi irányai" a szomszédos országok, az EU tagállamai, az USA, a NATO-szövetségeseink, Oroszország és Ázsia "gyorsan fejlődő államai".

A dokumentum az EU bővítésével kapcsolatban óvatosan fogalmaz, országokat nem nevez meg, csupán annyit, hogy víziójuk Európa teljes újraegyesítése, és szeretnék, ha minél több ország megfelelne az EU-tagság feltételeinek és válna taggá.

A 2000-ben elfogadott Lisszaboni stratégia helyett új stratégia kell, hogy megvalósulhassanak az akkori kívánalmak, vagyis az EU versenyképes lehessen a nagyhatalmakkal.

A határon túli magyar közösségeket érő súlyos jogsérelem esetén a kormány védelmet biztosít, és támogatja az európai elvekkel összhangban lévő autonómiaigényeiket.  • Hírek
  • Hírek