Ismét változnak az áfaszabályok

2009.10.27. 14:22
Elfogadta az Országgyűlés az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvényt, és az áfaszabályokhoz kapcsolódóan más törvényeket is módosító javaslatot. A 2010 év elején hatályba lépő rendelkezések a változó európai uniós szabályoknak megfelelően módosítják a hazai áfaszabályozást is.

A parlament 208 igen és 150 nem szavazattal elfogadta az áfatörvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvénymódosítás értelmében 2010. január elsejétől az uniós változásokat követve egy sor áfával kapcsolatos szabályozás változik Magyarországon is.

A legjelentősebb változás a szabályozásban a teljesítés helyének újradefiniálása, és pontosabb meghatározása. A jelenlegi főszabály értelmében a teljesítés helyét a szolgáltatás nyújtó gazdasági célú letelepedési helye szerint kell meghatározni. Jövőre a teljesítés helye tekintetében különbséget kell tenni az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások között.

Amennyiben adóalany veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a teljesítés helye - főszabály szerint - a szolgáltatás igénybevevőjének letelepedési országa lesz Közösségen belüli értékesítés esetén. A nem adóalanyok (magánszemélyek) részére nyújtott szolgáltatások esetében továbbra is a szolgáltatást nyújtó gazdasági céllal történő letelepedési helye lesz az irányadó.

A korábbi szabályozáshoz hasonlóan a módosított törvény is egy sor kivételt sorol fel a teljesítés helyével kapcsolatban. Így például az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele esetén (pl. ingatlanközvetítői és -szakértői szolgáltatások) a teljesítési hely továbbra is az ingatlan fekvése szerinti ország marad. Változnak azonban többek közt a termék fuvarozásához kapcsolódó áfaszabályok, és külön nevesítésre került a módosított törvényben az éttermi- és egyéb vendéglátóipari szolgáltatásokra vonatkozó áfaelőírások.

Mindennaposak a változtatások

A mostani áfatörvény-átírás kapcsán érdemes megjegyezni, hogy alig múlik el hónap, hogy ne változna valamilyen adótörvény Magyarországon. Az áfatörvényt például 2007 őszén teljesen újra kellett kodifikálni, mert a törvény egységes szerkezete szétesett az évenkénti, sőt, annál is gyakoribb módosítások miatt. A 2008 elején hatályba lépett újrakodifikált áfatörvényt azonban már két hónap múlva korrigálni kellett. Sőt, 2008 őszén újra új passzusok kerültek az áfatörvénybe, idén pedig már kétszer is átírták az áfaszabályokat. (Emellett az Európai Bíróság egy korábban hatályban volt áfarendelkezésről állapította meg, hogy az sérti az uniós jogot.)