Nagyon leszólta a költségvetést az ÁSZ

2011.10.14. 15:50

Nehezen érthető, hogy Domokos Lászlót az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökét mi győzte meg a 2012-es költségvetés tarthatóságáról, amikor a Költségvetési Tanács tagjaként rábólintott a kormány tervezetére. Ugyanis a költségvetésről szóló, pénteken közzétett és általa jegyzett ÁSZ-vélemény jórészt megalapozatlannak tartja a kormány számait.

Simor meg sem szavazta

"Az eddig megismert intézkedések alapján a 2012-es költségvetés hiánycélja nem teljesül" - közölte Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Tanács ülése után, ahol Domokos László és Járai Zsigmond igen szavazatával elfogadták a költségvetés tervezetét. Járai a KT véleményének ismeretésekor elmondta, ők is látnak kockázatokat a költségvetésben, nem látják például egyelőre a bevételeket megalapozó törvényeket, ez azonban rendszerint minden évben így van a költségvetés véleményezésekor.

Az iromány szerint a „2012. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat megalapozottságáról teljes körűen nem lehetett véleményt mondani, egyrészt a 2012. évi bevételi előirányzat-tervezetek jelentős részét alátámasztó dokumentumok, illetve háttérszámítások hiánya, másrészt a jegyzőkönyvben rögzített és a költségvetési törvényjavaslatban megjelenő adatok eltérései miatt”. Az eltérések okait az ÁSZ ráadásul csak részben, hátterét egyáltalán nem ismeri, szögezi le a dokumentum.

Megjegyzik, a Széll Kálmán Terv hét pontból álló intézkedési csomagja a 2012. évre 550,0 Mrd Ft-os megtakarítást tervezett, „alátámasztottság hiányában azonban 388,0 Mrd Ft megtakarításról még részben sem” tudnak véleményt mondani. A költségvetési törvényjavaslatban – az Áht. előírásai ellenére – nem jelennek meg összefoglalva a többéves hatásai, és nem tudnak véleményt mondani a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi. törvény és a költségvetési javaslat összhangjáról sem, mivel „a szükséges adatok, háttérszámítások nem álltak rendelkezésre.”

A költségvetés fő számait az azt megalapozó hatásvizsgálattal együtt kellett volna előterjeszteni. Az ÁSZ azonban „dokumentáció és információ hiányában a hatásvizsgálat meglétéről és annak tartalmáról nem tudott véleményt mondani.”

A kormány a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor köteles lett volna tájékoztatni az Országgyűlést arról, hogy a javaslat elfogadása esetén legalább három évre vonatkozóan milyen részletes kötelezettségvállalási korlátozásokat kíván érvényre juttatni. A törvényjavaslatban azonban ez a tájékoztató kimutatás sem szerepel, állapítja meg az ÁSZ.

A számvevőszék megállapítja továbbá azt is, hogy az MNB várható veszteségére 95 milliárd forinttal terhelné a 2012. évi központi költségvetését, ez a kiadás azonban meg sem jelenik a költségvetési törvényjavaslatban. A központi költségvetés közvetlen bevételei a központi költségvetés bevételi főösszegének 73,4 százalékát teszik ki. A jegyzőkönyvek lezárásakor, 2011. szeptember 12-én a közvetlen bevételek 96,5 százalékára, 6440,6 Mrd Ft-ra vonatkozóan sem az előirányzat-tervezetek, sem az azokhoz kapcsolódó dokumentumok és háttérszámítások nem álltak az ÁSZ rendelkezésére.

A Költségvetési Tanács részére átadott normaszövegben, és a fejezeti indokolásban szereplő adóbevételi előirányzatok (pl. személyi jövedelemadó, társasági adó) eltérnek. „A kapcsolódó tanúsítványok, háttérszámítások, hatástanulmányok, dokumentumok nem álltak az ÁSZ rendelkezésére, így az adóbevételek megalapozottsága nem volt megítélhető” – szögezi le a dokumentum. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 43,3 százaléka a jegyzőkönyv lezárásakor nem volt megalapozott, illetve megítélhető.

Mint azt a Költségvetési Tanács már korábban is jelezte, a makrogazdasági mutatók tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása esetén a 2012. évben több adóbevételi előirányzat teljesíthetősége kockázatot hordoz magában.