Jótanácsok a társaságiadó-bevalláshoz

2008.05.30. 12:50
Hétfőig kell beadni a 2007. évről szóló társasági adóbevallást a cégek döntő többségének, vagyis azoknak, akiknek az üzleti évük megegyezik a naptári évvel. (A társasági adóbevallás benyújtásának határideje május 31., ám ez most szombatra esik, ezért hétfőig lehet elkészíteni és elküldeni az APEH-nek a bevallást.) Van egy sor olyan pont, ahol el lehet csúszni, egy csomó tudnivaló, amire figyelni kell, a döntések egy részét pedig később nem lehet korrigálni.

Az adóhatóság tapasztalata szerint az elmúlt években az adóbevallást benyújtók egy része azt a banális hibát követte el, hogy nem írta alá a bevallást, márpedig szignó nélkül a bevallás érvénytelen. A társasági adóbevallási nyomtatvány kitöltése, a bevallás elkészítése tokkal vonóval ennél persze jóval bonyolultabb, a cégeknek néhány dologra különös figyelmet kell fordítaniuk - mondja Veszprémi István, a Deloitte adótanácsadási részlegének igazgatója.

Közvetlenül nem kapcsolódik az adóalap megállapításához, mégsem szabad megfeledkezniük a vállalkozásoknak, hogy feltüntessék az eredménykimutatáshoz szükséges adatokat is. Vannak olyan adóalap-csökkentő tételek, amelyeket dokumentumokkal alá kell támasztani, tehát ahhoz, hogy a cégek jogosan érvényesítsék az ügyleteket az adóalap-mérséklésnél, ahhoz birtokukban kell hogy legyenek azt igazoló okmányok, de a dokumentumokat nem kell csatolni a bevalláshoz - hívja fel a figyelmet az adószakértő. Adományoknál, a filmgyártáshoz adott dotációnál így kell eljárni.

Csatolandó dokumentumok

Bizonyos adóalap-csökkentő tételeknél már most el kell dönteni, hogy igénybe akarja-e venni azokat az adott cég, és döntését később - például önellenőrzés keretében - már nem is változtathatja meg. A - gyorsított - értékcsökkenési leírás érvényesítése erre jó példa - emeli ki Veszprémi.

További tudnivalók

Az adóbevallással egyidőben az eddig - beleértve a decemberi feltöltést is - befizetett adóelőleget ki kell egészíteni a tényleges társasági adóra. A veszteséges vagy nem kellően nyereséges cégeknél szóba jöhet a minimumadó-nyilatkozat kitöltése is. A társasági adón kívül a különadót is be kell vallani. A tényleges adóra történő kiegészítés az iparűzési adóra, a vállalkozói kommunális adóra és az innovációs járulékra is érvényes.

Vannak olyan dokumentumok, amelyeket viszont csatolni kell a tao-bevalláshoz. Ha a cég veszteséges volt tavaly és az elhatárolt veszteséget a következő években fel kívánja használni, csökkentve a majdani nyereségadóját, akkor az APEH-től be kell szerezni az engedélyt, így az engedélykérelmet csatolni kell a bevalláshoz - húzza alá a Deloitte szakértője.

A bevallás keretében nyilatkozni kell arról egyebek mellett, hogy van-e bejelentett részesedése a cégnek; szintén nyilatkozni kell arról, mikro-, kis- vagy közepes vállalat adja be a bevallást, mert más és más adóalap-korrekciós tételeket vehetnek figyelembe a különböző kategóriába tartozó társaságok.

A kapcsolt vállalkozásoknak figyelniük kell arra, hogy a transzferár-dokumentációt nem május 31-ig, illetve most június 2-ig kell elkészíteniük, hanem legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtásának napjáig. Vagyis ha a tao-bevallást ma, május 30-án adja be a cég, azonban a transzferár-dokumentáción szereplő dátum ezt követő, az jogszabályba ütköző mozzanatnak minősül.