Hermina
15 °C
27 °C

Még több uniós k+f-pályázat

2008.07.11. 08:00
Összesen több mint 10 milliárd forintnyi forrásra pályázhatnak a hét magyarországi régió felsőoktatási intézményei, kutatóműhelyei és vállalkozásai kutatás-fejlesztési és innovációs projektekhez. A pályázatok július 15-étől adhatók be a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) keretében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdaság szereplőivel, főleg a helyi vállalkozásokkal való intézményes együttműködésre építve növelni lehet a felsőoktatás potenciálját az innováció terén.

Július 15-től adhatók be a pályázatok kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) és a Közép-Magyarország operatív program (KMOP) keretében. A két TÁMOP-felhívás és az ugyancsak két KMOP-tükörkiírás összesen több mint 10 milliárd forint forrást ajánl fel a hét régió konzorciumi formában pályázni készülő felsőoktatási intézményeinek, kutatóműhelyeinek és vállalkozásainak.

Az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) egyik alapvető célja a tudásalapú gazdaság kiépítésének a felgyorsítása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdaság szereplőivel, elsősorban a helyi vállalkozásokkal való intézményes együttműködésre építve növelni lehet a felsőoktatás potenciálját az innováció, valamint a tudásdisszemináció terén.

Tudástranszfer, alap- és alkalmazott kutatás

A TÁMOP 4.2.1-es kiírása éppen a tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz- és feltételrendszer kialakítását, fejlesztését szolgálja. Itt a keretösszeg 2,36 milliárd forint a hat konvergenciarégiónak (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) és 0,93 milliárd Közép-Magyarországnak. Kedvező, 85 százalékos a támogatás mértéke, és az elnyerhető összeg 200-600 millió forint.

A TÁMOP 4.2.2-es számú pályázati felhívása az innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeihez ígér támogatást. Itt a konvergenciarégiók legjobb pályázói 6,93 milliárd forinton osztozkodhatnak, míg Közép-Magyarországon 1,12 milliárdos az előirányzott keret. A projektek a nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációjára, új tudományszervezési szemlélet és kutatásmenedzsment kialakítására, az utánpótlás nevelésére, fiatal kutatók nemzetközi projektekbe történő bevonására, a felsőoktatás és a vállalkozások közötti együttműködések számának és intenzitásának a növelésére, valamint a kiemelten fontos európai kutatási infrastruktúrák használatának a biztosítására egyaránt kiterjedhetnek.

Ez a konstrukció a felsőoktatási k+f feltételrendszerének a javítását ösztönzi a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás- és szolgáltatásigény finanszírozásával. Itt elsősorban a matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos k+f+i+o (kutatási, fejlesztési, innovációs, oktatási) profilú tudásközpontok, valamint a pólusvárosok (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém) felsőoktatási intézményeinek tudás- és technológiatranszfer-kapacitásait fejlesztő projektek esélyesek a nyerésre. A támogatási intenzitás ennél a pályázatnál is 85 százalékos, az elnyerhető összeg pedig 300-750 millió forint.

50 milliárd forint

Korábban az ÚMFT Gazdaságfejlesztés operatív programjában (GOP) jelentek meg k+f pályázatok, ezekre július 25-től vagy augusztus 15-től lehet beadni a támogatási kérelmeket. Az öt GOP-felhívás és az ugyanennyi KMOP-tükörkiírás együttesen több mint 50 milliárd forintot biztosít alap- és alkalmazott (ipari) kutatásra, kísérleti fejlesztésre, kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységére. Közülük kifejezetten a pólusvárosoknak szól az innovációs és technológiai parkok támogatását szolgáló kiírás, több mint 13 milliárd forintos kerettel.