Blanka, Bianka
-2 °C
14 °C

Optimistábban látják a jövõt a vállalkozások

2008.02.29. 10:31
Az Ecostat 2008 februári kis- és középvállalati konjunktúra-indexe a 2004-es év átlagán számítva 93,6 százalék, de magasabb mint idén januárban. A gazdasági növekedést illetően optimistábbak, az üzleti környezet vonatkozásában azonban borúlátóbbak lettek a cégek.

A magyar gazdaság 2008. évi növekedési esélyei jobbak a tavalyinál. A múlt évi 1,3 százalékos GDP bõvülés után idén ennek az ütemnek a kétszeresével számolnak az elemzõk. A magyarországi kis- és középvállalatok gazdálkodásának ez évi feltételeit a rendelkezésre álló uniós források bõvülése mellett ösztönzõ gazdaságpolitika határozza meg. A kormány nem tervezi ez évre a belsõ kereslet visszafogását, várhatóan megáll a reálbérek csökkenése, a lakosság vásárlási kedve javulni fog. Szakértõi elõrejelzések szerint a fogyasztói árak növekedése az év második felében lassul. A kis- és középvállalatok fejlesztését számos program támogatja EU-s és hazai forrásból.

A GKM összeállítása alapján 2006 végén a Magyarországon mûködõ 678 ezer vállalkozásnak 99,8 százaléka mikro-, kis- és középvállalati formában mûködött, a hazai kkv szektor tehát egyelõre megõrizte súlyát a gazdaságon belül. A hozzáadott érték egyharmadát a mikro- és kisvállalatok, egyötödét a középvállalatok, csaknem felét pedig a nagyvállalatok állították elõ 2003 és 2006 között. A foglalkoztatottak 72 százaléka a kkv szektorban dolgozik.

Javuló teljesítmény, több vevõ

A hazai kis- és középvállalati szektor rövid távú gazdasági várakozásaiban a korábbihoz képest pozitív irányú elmozdulás érezhetõ. A Pénzügyminisztérium legutolsó számítása szerint 250-300 milliárd forint fog felszabadulni a jövõ évi költségvetésben, ennek jelentõs részét az adó- és járulékterhek csökkentésére, a versenyképesség javítására kívánja fordítani a kormány. Emellett teljesül az a célkitûzés, hogy a hazai vállalatok évrõl évre egyre több közbeszerzési megrendeléshez jutnak. (2005-ben a nyertes ajánlattevõk 66,8 százaléka, 2006-ban 67,4 százaléka a kkv szektorból került ki.)

A hazai vállalatok 44 százalékának tájékoztatása szerint termelése, illetve forgalma az utóbbi negyedévben nem változott az elõzõ idõszakhoz képest. Növekvõ teljesítményrõl egynegyedük, jelentõsen bõvülõrõl 3 százalékuk számolt be. Teljesítménye jövõbeni növekedésével a cégek 40 százaléka számol, ezen belül vállalkozása jelentõs fejlõdését 3 százalékuk feltételezi. A vállalatok 43 százaléka negyedéven belül szinten maradó teljesítménnyel kalkulál, kismértékû csökkenéstõl 16 százalékuk jelentõstõl 1 százalékuk tart.

2008-ban a gazdaság teljesítménye várhatóan javul. A mérsékeltebb exportigények miatt elkerülhetetlen az ipari termelés enyhe lassulása. Az építõiparban a drámai zuhanás után lassú élénküléssel lehet számolni. A kis- és középvállalatok megítélése szerint cégük fejlõdését döntõ mértékben a túlzott adóterhek, a bürokratikus elõírások és a szûk hazai vásárlóerõ akadályozzák.

Értékesítési lehetõségeit a kis- és középvállalatok átlagosan 58 százaléka stabilnak ítéli. Belföldön bõvülõ piacokkal egyharmaduk, külföldön 29 százalékuk számol. Exportpiacai elvesztésétõl a kkv-k 7 százaléka tart, hazai vevõköre szûkülését 15 százalékuk feltételezi. A versenyképesség megítélése relációnként eltérõ. Belföldön a kkv-k 29 százaléka optimista saját versenypozíciója megítélésekor, pesszimizmus 13 százalékukra jellemzõ. Külföldön a derûlátó cégek aránya szerényebb, 19 százalék, a pesszimistáké ennél alacsonyabb 12 százalék.

Kevés a szakember

Februárban a munkaerõpiac megítélése a cégek körében január óta nem változott. E szerint 15 százalékuk javuló, 32 százalékuk pedig romló szakember ellátottsággal számol a következõ félévben. A pesszimista várakozásokból 4 százalék azoknak a jelzéseknek az aránya, amelyek komoly szakemberhiányról szólnak.

A jövõbeni üzleti környezet megítélése kedvezõtlen, a kkv-k 40 százaléka nem számít változásra. 49 százalékuk szerint a mûködési feltételek változásai hátrányosan érintik tevékenységüket. A vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a kis- és középvállalatok felénél megfelelõ, 28 százalékuknál új munkaerõ beállítása válik szükségessé. A létszámleépítésben érdekelt vállalkozások aránya 22 százalék, megegyezik a januárival.

2007-ben a gazdálkodó szervezeteket viszonylag lanyha beruházási tevékenység jellemezte. A meglehetõsen bizonytalan külsõ és a belsõ gazdálkodási feltételek, konjunkturális viszonyok miatt a vállalatok fejlesztési elkötelezettsége gyengült, új beruházások indítását kevesen tervezik. A vállalkozói szektor 2008. évi fejlesztési üzletpolitikája év elején még eléggé kiszámíthatatlan, valószínû, hogy a technológia-fejlesztõ beruházások területén enyhe élénkülés veszi kezdetét, ezt a magas feldolgozóipari kapacitás-kihasználtság is alátámasztja.

A kis- és középvállalatok februári elõrejelzése szerint egy éven belül új fejlesztés indítását 53 százalékuk tervezi. A cégek fejlesztési elkötelezettségébõl kirajzolódó tendencia javuló. A kis- és középvállalkozások februári elõrejelzése szerint likviditása fél éven belüli változatlanságát feltételezi 54 százalékuk, javulásban bizakodik egynegyedük, gyengébb anyagi lehetõségektõl tart minden ötödik cég. Pénzügyi helyzetében jelentõs pozitív, illetve negatív elmozdulást a vállalkozások szûk köre, 1-2 százaléka vélelmez.

Januárban az infláció üteme az elõzõ hónapokhoz képest enyhén mérséklõdött, 7,1 százalékot ért el. A várakozással ellentétben az élelmiszerárak növekedése folytatódott. 2008-ban az infláció területén idõben elhúzódó változással számolunk, a pénzromlás éves mutatója az energia- és nyersanyag valamint az élelmiszerárak mellett nagyban függ a forint árfolyamának változásától is. A hazai vállalatok 2008-ra vonatkozó elõrejelzése szerint a pénzromlás átlagos, éves üteme 8,6 százalék lesz. A cégek prognózisa jóval meghaladja mind a szakértõi, mind az általuk januárban jelzett várakozásokat. A jövõ évre szóló elõrejelzés a drágulás ütemét 7,7 százalékban jelölte meg. A következõ három hónapban a cégek egyharmada értékesítési árait nem kívánja megváltoztatni, 66 százalékuk saját hatáskörben árcsökkentést tervez.