Timót, Xénia
-4 °C
2 °C

Hol van az 1700 milliárd forint?

2008.05.13. 11:50
Kapcsolódók (16)
Noha a kormány már tavaly augusztusban döntött a közlekedésfejlesztés tavalyi és idei kiemelt projektjeiről, a 72-ből azóta csak 11-ről született döntés, ám még azok sem véglegesek. Brüsszelbe még egy támogatási kérelmet sem küldtünk el, így lehet, hogy az első uniós jóváhagyások is csak jövőre születnek meg. Április végéig csak egy nagy, azaz 50 millió eurót meghaladó értékű projektről született döntés – azt azonban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség titkolja, melyikről.

Továbbra is lassan halad az 1700 milliárd forintos támogatással a 2007-2013-as fejlesztési terv legnagyobb szeletét jelentő közlekedésfejlesztési programok előkészítése. A kormány már egy tavaly augusztusi határozatában (a határozat melléklete a dokumentum 28. oldalán) nevesítette, hogy mely 72 beruházás kerül a Közlekedési operatív program, a Közop 2007-2008-as kiemelt projektjeinek listájára.

Sok mindent tervezünk

A már elkezdett beruházások – négyes metró és az M7-es Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasza – mellett szerepel a határozatban többek között a Budapest-Lökösháza, a Szolnok-Debrecen és a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalak korszerűsítése, az M4-es szolnoki északi elkerülője és a tiszapüspöki híd megépítése, a 4-es főút debreceni és kisújszállási, az 5-ös főút szegedi, a 71-es főút keszthelyi, a 76-os főút hévízi, valamint Miskolc északi elkerülője, a 8-as főút Márkó-Ajka-megyehatár közötti szakaszai, a 8-as és a 72-es főút kereszteződésében kétszintes csomópontjának kialakítása, a debreceni, miskolci és szegedi villamoshálózat, valamint a budapesti 1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztése.

Annak ellenére, hogy a kormánydöntés – amely felülvizsgálatáról idén februárban újabb, a lényegi kérdéseket nem módosító kormányhatározat született – több mint háromnegyed éve megszületett, a közopos projektek előkészítése érdemben azóta alig haladt előre. Április közepéig az akcióterv 72 kiemelt projektjéből – amelyből 17-nek az értéke éri el az 50 millió eurót, miáltal brüsszeli jóváhagyást igénylő nagyprojektnek minősül – még csak 28-at nyújtottak be az úgynevezett közreműködő szervezethez (igaz, március végén még csak 19-et).

Egyet bíráltak el

A benyújtott 28 kiemelt projektből 9 tartozik az uniós jóváhagyást igénylő nagyberuházások közé, míg a további 19 a csak presztízsértékűnek számító kiemelt projekt kategóriába tartozik. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott válasz szerint az áprilisban megalakult bírálóbizottság a benyújtott 28-ból eddig 11 projektről döntött, ezek közül egyetlen egy volt nagyprojekt, míg a többi tíz kiemelt. Arra a kérdésre, hogy melyik ez az egy, az NFÜ-től nem kaptunk választ, mondván: "benyújtott pályázatok most vannak döntési szakaszban, így arról egyelőre információk nem adhatóak ki".

A projktek benyújtásának és elbírálásának elhúzódása egyre valószínűbbé teszi, hogy a 2007-2008-as akciótervek nagyprojektjeinek többségéről csak 2009-re születik meg a brüsszeli döntés. A bírálóbizottság döntése ugyanis csak az első fázisa egy soklépcsős döntési folyamatnak. A brüsszeli jóváhagyást nem igénylő kiemelt projektekről 1 milliárd forintos támogatási összegig a végső döntést a fejlesztési ügynökség illetékes irányító hatósága hozza meg – közölte az NFÜ.

Egymilliárd forint feletti, de 5 milliárd forintot meg nem haladó támogatási igényű pályázatoknál a döntéshez az adott ágazatért felelős szakminiszter egyetértése is szükséges. Ha az érintett miniszter nem ért egyet a bíráló bizottság javaslatával, úgy a pályázat támogatásáról a kormány dönt. Az ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű pályázatok támogatásáról a fejlesztési ügynökségnek a bírálóbizottság javaslatát tartalmazó előterjesztése alapján a kormány hoz döntést.

A nagyprojektek, ha a bírálóbizottság támogatja azokat, a kormány elé kerülnek, majd a kormány jóváhagyását követően hazánk elküldi a támogatási szerződés tervezetét, valamint a támogatási kérelmet Brüsszelbe, és majd az Európai Bizottság hozza meg a beruházásról és annak támogatásáról a végső döntést egy bizottsági határozat formájában.

Brüsszel nem siet

Ennek a procedúrának a minimális határideje három hónap, de az unió adminisztrációs gyakorlatát ismerve a döntéselőkészítésben résztvevő szakemberek is úgy számolnak, hogy projektenként 5-7 hónap lesz az átfutási idő. Az NFÜ azt közölte lapunkkal, hogy a 2007-2008-as 17 közlekedési nagyprojektből idén 11 benyújtását tervezi hazánk. A fejlesztési ügynökség szerint "ha a minimális átfutási időtartammal (3 hónappal) számolnánk, hat esetben rendelkeznénk bizottsági határozattal, ez azonban nem a magyar félen múlik".

Az Index úgy tudja, hogy az áprilisban jóváhagyott egyetlen nagyprojekt támogatási kérelmét sem nyújtotta még be hazánk a brüsszeli bizottságnak. Várhatóan ez legkorábban júniusban történik meg, de – részben a kormányszerkezet mostani átalakítása miatt is – elképzelhető, hogy az első támogatási kérelem benyújtása a második félévre csúszik.

Elindul, de mi?

Ebben az esetben elképzelhető, hogy a brüsszeli döntés csak ez év végén vagy csak 2009 elején születik meg. És ami szinte biztos: mivel a pénzeket legkésőbb november végéig le kell hívni az EU-tól, ha a döntési folyamat egy kicsit csúszik, akkor idén egyetlen fillért sem kapunk a nagyprojektek támogatására.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél kérdésünkre, hogy hány közlekedési nagyprojekt indulhat el idén, azt válaszolták: "28-30 projekt építési-kivitelezési munkálatai indulhatnak el az idei esztendőben" – ezt a beruházó már a támogatási szerződés aláírása előtt elkezdheti, ám vállalnia kell annak kockázatát, hogy esetleg nem kapja meg a támogatást. Arra az NFÜ a kérdésünk ellenére sem tért ki, hogy a 28-30 beruházásból hány tartozik a nagyprojektek közé.