Bíróság elé kerül a Megyeri híd?

2008.07.25. 08:47
A kétezer lakosú Szigetmonostor minden eszközzel küzd az 1999 óta tervezett, a Szentendrei-szigeten lévő kistelepülést Szentendrével összekötő hídért. Megépítése a szigetet a település közelében átszelő északi M0-s híd megépítésének feltétele lett volna. Híd azonban nincs, csak tervek vannak, nem is túl jók: a legfrissebb egy katonai kiképzőbázisra vezetné a hidat, amitől a honvédelmi tárca elzárkózott. A szigetmonostoriak a kialakult helyzetben nem adják hozzájárulásukat az M0-s híd forgalomba helyezéséhez, így az ügy bíróság elé kerülhet. A polgármester szerint ez csak néhány hét csúszást okozna és nem veszélyeztetné a Margit híd 2009 elejére tervezett felújítását, a bíróságtól igazából saját hídjukra várnak garanciát.

"Nem járultunk hozzá az építéséhez, és most, ha csak tudjuk, megakadályozzuk a forgalomba helyezését" is – mondja Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere a község határában épülő M0-s hídról. A keresztségben a Megyeri elnevezést kapott híd megépítésétől remélték a Szentendrei-sziget legdélibb településének lakói, hogy megépül az őket Szentendrével összekötő Duna-híd.

"Eredetileg egyszerre kellett volna elkezdeni a nagyhíd (a Megyeri) és a kishíd (a szigetmonostori) építését, ám a miénknek már a tervezése sem indult meg az M0-séval együtt" – mondja a település vezetője. Ezért már az építési engedély kiadását megtámadták, ám bíróság elutasította beadványukat.

Egyidejűleg, mégis később

Azonban a Megyeri híd környezetvédelmi engedélyébe bekerült két kikötés egyike az volt: az M0-s autópálya "megépítésével egyidejűleg" biztosítani kell Szigetmonostornak a "11-es főúthoz kapcsolódó Duna-ági átjárását közúti híd építésével". A híd azonban nem készült el, eddig még a helyét sem sikerült kijelölni (az okokról később). Márpedig amíg nincs végleges hídhely, a híd építési engedélyes terveinek készítését sem lehet elkezdeni.

Mivel a hídépítés kezdete a kijelöléstől számítva öt-hat év, míg kivitelezési idő további mintegy két év – legalábbis az állami sztrádaberuházó, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő (NIF) Zrt. így becsüli – a szigetmonostoriak legkorábban 2015-ben kaphatják meg a hídjukat. A település viszont azt szeretné, ha a híd 2012-re elkészülne. Ezért döntöttek úgy, hogy ha nem kapnak garanciát a kishíd megépítésére, meghiúsítják a Megyeri híd forgalomba helyezését. Igaz, ehhez egyelőre még nem is kérték a hozzájárulásukat, ismeri el Molnár Zsolt, ám a polgármester szerint erre számítani lehet, mivel a híd a községet is érinti.

Nem lesz szellemhíd

Ha az önkormányzat nem adja a hozzájárulását a híd forgalomba helyezéséhez, akkor elvileg elérheti, hogy a már elkészült hidat és a hozzá vezető utat ne használhassák az autósok. Ez egyfelől azt jelenthetné, hogy 62 milliárdért egy, akár még évekig nem használható szellemhíd épült meg, másfelől azt, hogy veszélybe kerül a Margit híd évek óta esedékes, ám folyamatosan halogatott, az M0-s híd átadásához kötött, most 2009-re tervezett lezárása.

Maga a polgármester is azt mondja azonban, hogy ettől nem kell félni. Mivel a híd nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül, a beruházó kérheti, hogy az önkormányzat hozzájárulását bírósági úton pótolják, fogalmaz Molnár Zsolt. A szigetmonostoriak szerint tehát ez a lépésük a forgalmat nem fogja akadályozni, de reményeik szerint a pótlólagos engedély kiadásakor megkapják a várhatóan 5-6 milliárd forintba kerülő kishíd megépítésének garanciáit.

Nézegessen épülő hidat - klikkeljen!

A Fővárosi Bíróság sajtótitkárságán ezt úgy pontosították a közigazgatási kollégiumvezetőtől kapott információk alapján, hogy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság hatásköre arra terjed ki: amennyiben születik egy jogerős elutasító közigazgatási határozat, az az ellen benyújtott keresetet elbírálja. "Jognyilatkozatot pótolni a közigazgatási perben nem lehet, abban csak határozatot vizsgálnak felül" – közölték.

Megjegyezték ugyanakkor azt is, hogy a Polgári törvénykönyv szerint van lehetőség a jognyilatkozatok pótlására. A Ptk erről úgy rendelkezik, hogy "ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyilatkozatát ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el". Arról, hogy egy ilyen jognyilatkozat mennyi idő alatt adható ki, a bíróságtól nem kaptunk választ, ám a szigetmonostori önkormányzat illetékesei szerint ezt sürgősségi eljárásban intézik, így a hidat legfeljebb néhány hét késéssel átadhatják.

Híd a kiképzőbázisra

A tiltakozást okát, a kishíd építésének elmaradását a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő egy, a honlapján is szereplő prezentációban azzal magyarázza: a híd csak "a hídfőkkel érintett települések közös megegyezése által meghatározott helyen" épülhet fel. Márpedig ilyen hely nincs. Pontosabban lenne, volt is, de mindegyikkel akadt valami probléma.

A NIF a már említett anyagban felidézi: az első variációt, még 1999-ben a szentendrei Postás strand környékén képzelték el. Második variációként egy ennél mintegy háromszáz méterrel délebbre lévő helyszínben egyezett meg a két önkormányzat, Szentendre és Szigetmonostor a múlt év elején. Csakhogy ez utóbbi, tavaly február 22-én kijelölt helyszínnel is van egy kis probléma, mondja Molnár Zsolt: időközben kiderült ugyanis, hogy a szentendrei hídfő honvédségi területre esik, márpedig annak használatához a honvédelmi tárca nem járul hozzá.

A minisztérium infrastrukturális ügynökségének szakemberei csak egy idén január 30-i megbeszélésen – tehát majdnem egy évvel a két település megállapodása után – tudták meg, hogy a hidat HM-területen építenék meg, mondták az Indexnek a honvédelmi tárcánál. "Semmilyen előzetes megkeresés és ismertetés nem volt, csak ezen a megbeszélésen, a tervezéssel megbízott UNITEF'83 Zrt. által bemutatott átnézeti helyszínrajzból vált ismertté a tervezett híd és az elvezető útváltozatok nyomvonala, amely ráadásul a HM kezelésű területre való rácsatlakozáson kívül más alternatívát nem is tartalmazott" – közölte a minisztérium kommunikációs főosztálya.

Lőtér az út mellett

A minisztérium szerint a honvédségi területen átvezetni tervezett út alapvetően lehetetlenítené el annak működését, mivel a létesítmények belső elhelyezkedésén aránytalanul nagy mértékben kellene változtatni. Példaként említették, hogy a lőgyakorlatok helyszínéül szolgáló belső lőtér olyan közel lenne a tervezett úthoz, hogy az ott folyó lőgyakorlatok komolyan veszélyeztetnék a közlekedést.

A területen ugyanis a Magyar Honvédség központi kiképzőbázisa működik, amely "az egyetlen olyan bázis, ahol a szerződéses legénységi állomány kiképzése, valamint a tiszthelyettes állomány képzése történik". A kiképzések zavartalansága elengedhetetlen ahhoz, hogy a Magyar Honvédség feladatainak színvonalas ellátásához szükséges utánpótlást biztosítani tudjuk, indokolták a minisztériumban, miért nem járulnak hozzá a híd- és útépítéshez.

Finisben a hídépítés

A szaktárca – amely emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években hozzájárult a területen összesen két hektárnyi árvízvédelmi töltés és kerékpárút építéséhez – kifogásolta azt is, hogy a tanulmányterv véleményezésébe a vonatkozó jogszabályban előírta ellenére a honvédelmi ügyben eljárni illetékes szakhatóságot, a HM hadműveleti és kiképzési főosztályáz nem vonták be.

"Így, minden körülményt mérlegelve a HM a tervezett híd HM-kezelésű területre történő becsatlakoztatását és az elvezető utak HM-területen történő kiépítését – túl azon, hogy az építési, forgalomtechnikai megoldásaiban sem kimunkált és megvalósítása több résztvevő részéről is komoly aggályokat vetett fel – nem támogatta és megvalósításához, az UNITEF'83 Zrt. részére adott állásfoglalásában nem járult hozzá" – olvasható a tárca válaszában, amely megjegyzi azt is: "a minisztérium nyitott arra, hogy az önkormányzatok részéről felmerülő igényeket érdemben megvizsgálja, majd a feladatellátás zavartalanságát megtartva ésszerű megoldások kidolgozásában partner legyen".

Egyeztetnek, de nagyon

A kialakult helyzetről szerettük volna megtudni a NIF és a közlekedési minisztérium álláspontját is. A sztrádaberuházó szóvivője azonban szabadságon van, és a cégnél azt közölték, a szabadságolások miatt más sem tud nyilatkozik.

A minisztérium, amely a polgármester szerint az elmúlt másfél évben nem reagált az önkormányzat sürgetésére, írásban elküldött kérdéseinkre mindössze ennyit válaszolt: "A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium vezetése és szakemberei folyamatosan egyeztetnek az érintett önkormányzatokkal annak érdekében, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzatok, mind pedig a kivitelező számára a legoptimálisabb megoldás szülessen."