Új nemzetvédelmi stratégiák Amerikában és Oroszországban

2000.04.25. 22:22
Az amerikai Nemzetbiztonsági Bizottság új nemzetvédelmi stratégiát terjesztett be az Egyesült Államokban. Eszerint a nehézkes, lassan mozgósítható hadsereg helyett a jövő évezredben gyorsreagálású, tagolt, a sokféle feladatot egyszerre ellátni képes haderőre van szükség Amerikában. A tervezet világossá teszi, hogy az USA nem kíván a ,,világ rendőre lenni", csak a számára kifizetődő háborúkat vállalja ezen túl. Ugyanakkor Oroszországban is változik a haderő összetétele. Az új védelmi doktrína lényege az Orosz haderő lassú nemzetközi integrációs folyamatának megkezdése, mely utat nyithat Putyin elnöknek is a nemzetközi politikai porondra.
Amerika nem lesz a ,,világ rendőre"
A Nemzetbiztonsági Bizottság új nemzeti védelmi stratégia kialakítását szorgalmazza az Egyesült Államokban. ,,Amerika nincs felkészülve a huszonegyedik század katonai kihívásaira. A világ gyorsan változik, és ha a kormány nem tartja a lépést, kész helyzetek elé állítja magát, melyeket már csak kapkodva képes megoldani" - idézi a CNN az amerikai Nemzetbiztonsági Bizottság jelentését.

A tanulmány szerint a védelmi feladatokat (komolyabb háborúk, helyi konfliktusok, békefenntartó tevékenység és katasztrófa elhárítás) egymással összehangolva, egyszerre kell tudnia ellátni a hadseregnek. Az amerikai hadsereg állandóan készenlétben áll több komoly konfliktus, (mondjuk a Perzsa-öböl és Korea) kezelésére, amely állapot nem egyeztethető össze a jövő évezred összetett kihívásaival és azokkal az utóbbi években körvonalazódó tendenciákkal, amelyek tagoltabb, gyorsabb kevésbé nehézkes hadsereget követelnek.

Háttér

Mint ismeretes, a START egyezmények (START-1, START-2) az Egyesült Államok és Oroszország között létrejött atomfegyver leszerelési programok, melyek célja mindkét ország nukleáris és nehézfegyverzetének jelentős csökkentése. Az 1993-ban létrehozott egyezmény ötlete az orosz és az amerikai elnök washingtoni csúcstalálkozóján született, 1992-ben. A start projekt a történelem legnagyobb átfogó haderő csökkentési programja, melynek második lépcsőjét hét év késlekedés után nemrég ratifikálta az orosz parlament. Az egyezmény két lépcsőben redukálja a nukleáris fegyverzetet. 2003-ra mindkért félnek közel felére kell csökkentenie fegyverarzenálját. Az új orosz védelmi doktrína változtatásai a START egyezményekkel összhangban készülnek azzal a céllal, hogy kompatíbilissá váljon az orosz hadsereg a nemzetközi védelmi rendszerekkel, és mihamarabb megkezdődjenek az integrációs folyamatok. Megfigyelők szerint azonban az integráció azt a célt szolgálja, hogy Oroszország jelen legyen a nemzetközi porondon, ne hagyhassák ki őket semmilyen fontos eseményből, hogy Oroszországnak beleszólása legyen a nemzetközi politikába. Oroszországban a hadiipar mozgatja az egész gazdaságot. Egyre több elemzés jelenik meg, melyek azt bizonygatják, hogy elhibázott volt a Gorbacsov óta tartó leszerelési folyamat (amikor a fegyvergyárak civil termelésre, például kávéfőzőgyártásra álltak át), hiszen az Orosz gazdaság húzóágazata mindig is a hadiipar volt. Egy biztos: Putyin elnök mindent megtesz azért, hogy bejusson a nagypolitikába és, hogy kivehesse részét a nemzetközi döntéshozatalból.

A Bizottság egyik társelnöke, Warren Rudman szerint ,,az Amerikaiak ma sokkal kevésbé vannak biztonságban, mint gondolják."

Ahhoz pedig, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön, a Bizottság szerint a következő hadi tényezőkre van szüksége az Egyesült Államok haderejének. Kellenek nukleáris fegyverek, melyekkel megvédhető a haza és a szövetséges államok az esetleges támadástól, általános hadsereg a fontosabb háborúk megvívására, továbbá gyors reagálású, könnyen mozgósítható hadtestek a kisebb nemzetközi konfliktusok rendezésére, egy a belső rendet fenntartó biztonsági alakulat, és külön egységek, melyeket békefenntartásra és humanitárius akciók támogatására képeznek ki az Egyesült Államokban.

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése nem az első, a témával foglalkozó dokumentum. Tavaly már kiadtak egy a védelmi rendszer korszerűsítésének új követelményeit körvonalazó tanulmányt. A bizottság szorgalmazta a nemzetközi terrorizmus elleni harcban a hathatósabb államok közötti együttműködést, valamint javasolta Kína, Oroszország és India mielőbbi integrálását a nemzetközi békefenntartó szervezetekbe. Hangsúlyt fektet a tanulmány arra is, hogy erősíteni kell matematikából és egyéb tudományos tantárgyak oktatásából, ha az ország lépést akar tartani a kor kihívásaival.

Természetesen nem maradhatott ki a jelentésből a jól ismert kitétel sem, mely szerint Amerika nem lesz a ,,világ rendőre", komolyan mérlegelni fogja az esetleges katonai beavatkozások előtt, hogy megéri-e belekeverednie az adott konfliktusba.

Oroszország is komoly katonai változtatásokra készül
Ugyanakkor Oroszország is komoly katonai változtatásokra készül. Új katonai doktrínát állít össze, amely összefüggésben van a nemrég ratifikált START-2 leszerelési egyezménnyel és a rakétavédelmi rendszerekkel kapcsolatos orosz-amerikai megállapodással is.

Az orosz védelmi rendszer átalakításában lényeges eltérések várhatók a korábbi katonai stratégiához képest. A doktrínában nincsenek felsorolva a "potenciális ellenfelek" mely politikai szempontból jelentős szakításnak számít a korábbi orosz katonai retorikával. A korábbitól eltérően nincs benne szó arról, hogy Oroszország lemondana az első atomcsapásról, ugyanakkor ezt csak az országot külföldről érő agresszió, az állam létét veszélyeztető külső támadás esetén hajthatják végre.

Az orosz védelmi rendszer átalakításában lényeges eltérések várhatók a korábbi katonai stratégiához képest
A tervezet szerint megszüntetik az orosz honi légvédelmi csapatokat is, mint önálló haderőnemet. A légvédelem feladatait a többi haderőnem kötelékében kívánják ezen túl megoldani Oroszországban, azaz hadászati rakétacsapatok, szárazföldi csapatok, a légierő és a haditengerészet látja el ezen túl a honvédelem feladatait.

A honvédelmet összességében nem csupán a fegyveres erők, hanem egy globális - "nemzetbiztonsági" - védelmi rendszer (politikai, gazdasági, össztársadalmi) közös feladatává teszik, a tervek szerint tehát az egyes diplomáciai lépéseknek is a honvédelmi doktrínával kell összhangban lenniük Oroszországban.  • Hírek
  • Személyi kölcsön