Ervin
14 °C
21 °C

A Magyar Telekom nem tette közzé november 15-i közgyűlésének határozati javaslatait

Index
2006.11.02. 17:14
A Magyar Telekom Felügyelő Bizottsága - összhangban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) korábbi határozatával - 2006. október 2-i ülésén úgy határozott, hogy saját hatáskörében Közgyűlést hív össze 2006. november 15-re. A 2006. október 13-án közzétett közgyűlési meghívó szerint a Közgyűlés napirendjén szerepel a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolójának és az osztalékfizetési javaslatnak a megtárgyalása is. A 2006. évi IV. törvény 304.§ (1) bekezdése, valamint a Magyar Telekom Alapszabálya alapján legalább tizenöt nappal az éves beszámoló elfogadására összehívott Közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kellene hozni az éves beszámoló, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat. Annak ellenére, hogy Magyar Telekom elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az ügyben illetékes hatóságok követelményeinek és elvárásainak, továbbá törekszik arra, hogy az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül elfogadtassa éves eredményeit, valamint az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot, a Magyar Telekom vezetésének nem áll módjában az előírt módon közzétenni a határozati javaslatokat tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésére a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentum.