István, Vajk
17 °C
34 °C

A GVH vizsgálja a mobilvégződtetési díjakat

2002.11.20. 11:16
Szakmailag megalapozatlan fércműnek nevezte Sugár András, a Westel Mobil Rt. vezérigazgatója a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfőn közzétett, egyebek mellett a fixhálózatokból mobilhálózatokba irányuló hívások végződtetésével, illetve a mobilpiaci versennyel kapcsolatos álláspontját tartalmazó jelentését, amely szerint a mobilrádiótelefon-hálózatokban való végződtetési szolgáltatás piacán olyan zavarok érzékelhetőek, amelyek versenyfelügyeleti eljárás megindítását teszik szükségessé.
A Gazdasági Versenyhivatal hétfőn hozta nyilvánosságra a mobilrádiótelefon-szolgáltatás területén indított ágazati vizsgálatának eredményeit tartalmazó felmérését. A GVH jelentése a mobil ágazatról tartalmazza a hazai piac működését meghatározó objektív körülmények és a nemzetközi háttér rövid áttekintését, majd részletes elemzést ad az ágazat 1998-2001 közötti időszakban megfigyelhető mozgásairól. A jelentés végkövetkeztetései szerint a felhasználók (végső fogyasztók) számára nyújtott szolgáltatások területén egyértelműen a vállalkozások versenyző magatartása figyelhető meg, és a GVH által feldolgozott forgalmi adatok is arra engednek következtetni, hogy a mobilrádiótelefon-szolgáltatók versenyeznek egymással. Éppen ellenkező előjelű folyamatok érzékelhetők ugyanakkor a más távközlési szolgáltatók számára nyújtott, ún. végződtetési szolgáltatások területén, itt komoly piaci zavarokat azonosított a felmérés.

Versenykorlátozó megállapodás gyanúja

A Gazdasági Versenyhivatal 2001 májusában kezdte meg felmérését a mobilrádiótelefon-szolgáltatás ágazatában. A felmérés keretét a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 36/A. §-a biztosította. Ezen rendelkezés értelmében a GVH elnöke adatszolgáltatásra kötelezheti valamely gazdasági ágazatban érintett vállalkozásokat abban az esetben, ha adott piaci folyamatok - ármozgások vagy egyéb folyamatok - arra engednek következtetni, hogy az ágazatban szereplő vállalkozások versenykorlátozó megállapodást kötöttek vagy erőfölényükkel visszaéltek. A GVH a mobilrádiótelefon-szolgáltatással kapcsolatban indított ágazati vizsgálata során részletes adatszolgáltatásra kötelezte az ágazatban érintett cégeket - mind a mobilrádiótelefon-szolgáltató vállalkozásokat, mind a koncesszióval rendelkező, vezetékes (távbeszélő) vállalkozásokat. A vizsgálat lefolytatása során a GVH együttműködött a Hírközlési Felügyelettel, a társhatóság számos adattal és információval segítette a versenyfelügyeleti szerv munkáját.

Versenyfelügyeleti eljárás indult

A GVH a felmérés során beszerzett információk értékelése alapján már igen korán arra a következtetésre jutott, hogy a mobilrádiótelefon-hálózatokban való végződtetési szolgáltatás piacán olyan piaci zavarok érzékelhetők, amelyek versenyfelügyeleti eljárás megindítását teszik szükségessé. Éppen ezért már 2002 februárjában eljárást indított a tárgykörben, amelybe a négy mobilrádiótelefon-szolgáltató mellett a MATÁV Rt.-t is bevonta. Az eljárás jelen pillanatban is folyamatban van, azzal kapcsolatban a GVH további felvilágosítást nem tud adni. A piacfelmérésre vonatkozó részletes jelentés a GVH honlapján (www.gvh.hu) az "Értékelések" főmenü pontban, az "Álláspont, elemzés" címszó alatt található meg.

A Westel üzleti titkok közzétételével vádolja a GVH-t

Sugár András kedden az MTI érdeklődésére elmondta, nem tartják korrektnek, hogy a GVh üzleti titoknak minősülő adatokat tett közzé az interneten, és ebben az ügyben várhatóan az adatvédelmi biztoshoz fordulnak. Hozzátette, hogy a társaságnak törvényi kötelezettsége adatokat szolgáltatni a GVH-nak, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket nyilvánosságra lehet hozni. Sugár András szerint a mobilpiacon, így a tarifákat és az előfizetői csomagokat tekintve is egyértelműen verseny van, és ezért a Westel nem tartja indokoltnak önmagában véve egy részterület, például a végződtetési piac vizsgálatát. A Westel álláspontja szerint ráadásul a mobilhálózatból fixhálózatba, illetve fordított irányba kezdeményezett hívások átlagos végződtetési díja egy a háromhoz Magyarországon, ami megfelel az európai uniós gyakorlatnak. Az Európai Unióban ilyen típusú vizsgálatot akkor kezdeményeztek, ha egy a tízhez arány alakult ki a végződtetési díjakat illetően.

A Pannon GSM Távközlési Rt. egyelőre nem kívánta kommentálni a GVH által közzétett információkat.