A Matáv júniustól nem számláz az internetszolgáltatóknak

2002.03.27. 12:16
A Matáv nem ért egyet a Hírközlési Döntőbizottság elvi döntésével, mely szerint abban az esetben, ha a telefontársaság és az internetszolgáltató nem állapodik meg másként, akkor a telefontársaságnak kell számláznia és beszedni az internetezés telefondíját. A szerdai sajtótájékoztatón bejelentették: a cég kész bírósághoz fordulni jogorvoslatért, továbbá egyéb megállapodás híján csak június elsejéig számlázza az internetezés telefondíját.
A Matáv értelmezése szerint a jogszabályból nem következik, hogy a távbeszélő-szolgáltató köteles számlázni és beszedni az internethasználat telefondíját. Mivel a Hírközlési Döntőbizottság elvi döntést adott ki, az nem kötelezi a Matávot, és nem is támadható meg bíróságon. A cég ezért június elsejéig vállalja a számlázást, és várhatóan konkrét esetben bírósághoz fordul.

Díjmegosztás csak szerződés után

A cég szerint az internetezés telefondíját csak abban az esetben kell megosztaniuk a szolgáltatókkal, ha megkötötték a hálózati hozzáférési szerződést - mondta el Vígné Szalontai Katalin, a cég belföldi társszolgáltatói üzletágának igazgatóhelyettese. Az idén január 1-től az internetszolgáltatót illető díjhányadot is csak a hozzáférési szerződés megkötése után, visszamenőleg fizetik ki a szolgáltatóknak. A rendelet értelmében a nettó végfelhasználói árból csúcsidőben 30 százalék, míg csúcsidőn kívül 10 százalék illeti meg az internetszolgáltatókat.

Júniusig számláz

A Matáv június elsejéig számlázza a telefondíjakat azoknak az internetszolgáltatóknak, melyekkel nem kötött hozzáférési szerződést, ezután a cég egy harmadik felet kér fel a számlázásra. Azon szolgáltatóknak, melyekkel hozzáférési szerződést kötött, szintén június 1-ig vállalja a számlázást, ezután az internetszolgáltató maga számláz, illetve, amennyiben így állapodtak meg, a telefontársaság.

Lépések a nem fizetők ellen

A cég jogértelmezése szerint az internetes telefondíj megosztásából származó bevételért cserébe a számlázási költségeket az internetszolgáltatónak kell vállalnia. Mint azt Vígné Szalontai Katalin elmondta, a Matáv a ráeső díjhányad 4 százalékát hajlandó átadni az internetszolgáltatóknak beszedési kockázati hányadként. E mellett a cég hajlandó a nem fizető ügyfeleket az internetszolgáltatók kérésére kitiltani az 51-es körzetből. Ezzel lehetetlenné válna a notórius nemfizetők jelenlegi stratégiája, hogy egyik szolgáltatótól a másikhoz mennek, és mindenhol komoly tartozást halmoznak fel.

Folyamatosan tárgyalnak

A Matáv januárban levélben kereste meg a 131 regisztrált hazai internetszolgáltatót a hálózati szerződések megkötése érdekében. Az 51-es körzetszámot használó valamennyi szolgáltató visszajelzett, közülük hárommal (Axelero, Marketorg, Wonderline) már létre is jött a hozzáférési szerződés. A Matáv további 18 szolgáltatóval folytat tárgyalásokat, közülük 13 cég saját szerződéstervezettel jelentkezett.

Számlázás a díjrészért cserébe

Míg a dial-up szolgáltatások terén piacvezető Matáv-leány Axelero és a Wonderline maga számláz, a Marketorg a díjmegosztásból ráeső részt a Matávnak adja, cserébe a telefontársaság számláz. Az ingyenes internetszolgáltatásban egyedül talpon maradt Freestarttal várhatóan a héten kötik meg a hozzáférési szerződést, a rendelet szerint az ingyenes szolgáltatónak december 31-ig a telefontársaság számláz.

"A HÍF döntéseit végre kell hajtani"
A Hírközlési Döntőbizottság (HDb) konkrét ügyekben hozott döntései azonnal végrehajtandó határozatok - közölte a Hírközlési Felügyelet (HíF).

A közlemény leszögezi: a döntésekre nincs halasztó hatállyal a bírósági per sem. Így a határozat Matáv által történő esetleges bírósági megtámadása nem befolyásolja azt a törvényben rögzített tényt, hogy a testület konkrét ügyekben született döntései azonnal végrehajtandók.

A közlemény kitér arra is, hogy a HDb elvi döntése elő kívánja segíteni a Matáv és a magyarországi internet-szolgáltatók közötti, sajtónyilvánosságot is kapott vitás kérdések tárgyalásos rendezését.

Amennyiben a HDb-hez az internetes telefondíj-számlázással kapcsolatos konkrét beadvány érkezik, akkor testület a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett, a konkrét körülmények alapos vizsgálata és mérlegelése, illetve szükség esetén a felek meghallgatása után hoz határozatot.  • Hírek
  • Csok