Korrektorblog: [ein]

2003.09.21. 19:59
"It is big, it is ugly," Mayor Anthony Williams told reporters this morning. "It is a bad storm, and it is heading our way." Morogva böködtem az "a" szót a képernyőn: "A határozatlan névelőt nem kellett volna belefordítanod." De ifjú kollégám arcán nem véltem fölfedezni a megértés metakommunikációs jeleit.

Egy nagy, álmos dzsungel volt a lelkem, és TGM jutott eszembe. A filozóf aljas kis szögletes zárójeles beszúrásokkal szokta alázni a másoktól idézett szövegekben a magyartalanságokat, helyesírási hibákat. A kolléga New York Times-magyarításával is elbánna: "Ez egy [ein] rosszindulatú vihar, és felénk tart." Az alany (it), az állítmány igei része (is) és a határozatlan névelő (a, an) az angol mondatban kötelező, nyelvtani funkciója van. A magyarban semmitmondó töltelék. It is a bad storm annyit tesz: Heves vihar. És kész.

A német-tanárnéni meg az angol-tanárbácsi
Így fordít sportújságírónk is (a Kickerből): "A középpályán nincs egy [ein] igazi, kreatív irányító játékos." (Illetve: lehetne a mondatban egy, de nem névelő, hanem nyomatékosított számnév: Nincs a középpályán egyetlen egy igazi, kreatív irányító játékos sem.)

A német-tanárnéni meg az angol-tanárbácsi a hatvanas években még a szánkba rágta, Johann ist ein Arzt, John is a physician magyarul úgy hangzik: János orvos. De hát tudjuk mi ezt az [ein]-t magunktól is, nem kell hozzá indogermán minta. Néhány példa az utóbbi napokból:

 
Antal Gábor szerint nem érdemes beavatkozni, mert ez egy [ein] természetes folyamat; egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a környezeti hatások miatt időnként visszaszorul az élet.

Egy katonai vezető nagyon értékes Rolex-órát ajánlott fel az éhező gyerekeknek, amiről [de (a hülye vonatkozó mellékmondatokról máskor)] később kiderült, hogy egy [ein] 15 dolláros hamisítvány.

A karosszéria nem egy [ein] fedett átalakítás [fedettátalakítás (sőt: Nem zárt karosszériából készült)], hanem már eredetileg is kabriónak tervezték.

"Ez egy [ein] olyan pillanat az életedben, amit sohasem fogsz elfelejteni. Kétezer férfi akarja látni a melleidet [melledet]." [Ezt a pillanatot soha életedben nem fogod elfelejteni. (A hülye vonatkozó stb.)]

"Már nem akarok pályát módosítani - mondja Ildikó nevetve -, ez csupán egy [ein] játék,[] vagy[,] mondjuk[,] egy [ein] ok arra, hogy a biológiával foglalkozhassam."

Arafat megölése egy [ein] kézenfekvő megoldás.

Egy hollywoodi producer, aki [(A hülye vonatkozó stb.)] látszólag sármos volt és lehengerlő, halk[,] simogató hangon beszélt, de valójában egy [ein] gennyes,

 
gerinctelen alak volt. [...] Hollywood egy [ein] beteg világ, nagyon sok gennyes alakkal. [...] Volt egy [ein] idő, amíg [amikor] nagy költségvetésű filmekben egyáltalán nem ajánlottak nekem szerepet.

Nem mentség, de az utolsó (Johnny Depp-) gyöngyszemet a Cinematrixtől vettük át. A következő mondatot záró ordas, elcsépelt szófordulat - "a társalgási stílusréteg alsó régiójából vett szókapcsolat" (na, emezt a stílusréteget, a Sajtónyelv c. tankönyvét mármint, se ajánlom az indexes skriblereknek) - meg a Digicamből van: "kevés fénynél is magabiztosan fókuszál, ami nem egy [ein] utolsó szempont". (Merengek: emlékszik valaki, mikor lett a nem semmi-ből ez nem egy semmi?)

Vigasztalódásképpen: TGM-től, amilyen szigorú, valószínűleg megkapná a magáét a kormányszóvivő is: "Ez egy [ein] kedves, személyes hangú levél". Meg a belügyminiszter is: "Szerintem ez egy [ein] szép Seiko óra, és ráadásul pontosan is jár." Bár talán nem volna annyira igaza (l. alább), mint Thürmer Gyulánál: "A Munkáspárt egy [ein] jól nevelt párt". De az is biztos, az ez a levél kedves, személyes hangú vagy az ez a Seiko óra szerintem szép jobban hangzana.

"mit akar ez a vén marha?"-teszt
Kitaláltam egy kínzóeszközt (vagy "mit akar ez a vén marha?"-tesztet, kinek hogy). Mi a magyar most? Egy rút szibarita váz. Egy színház az egész világ. A szerelem egy sötét verem. Az élet egy álom. Fukar kezekkel mérsz, de hisz egy nagy úr vagy. A függés, látom, egy életelv neked. Gyarlóság, egy asszony a neved! Azt hinné az ember: egy élő tilalomfa, ütve általútnál egy csekély halomba. Egy sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Hej mostan egy puszta ám igazán a puszta!

Na, kinek hasogatja? Kinek nem?

Itt szép kereken abba lehetne hagyni, de ha egy férfi vagy, légy egy férfi, s ne egy hitvány gyönge báb, okoskodjuk végig.

Az egy (számnév, melléknév, főnév, névmás, névelő) használata a magyarban, hogy úgy mondjam (copyright: Kertész Imre), ágas-bogas terület. Vegyük észre, most csak egyetlen esetről van szó: amikor az egy határozatlan névelő, és az állítmányba piszkál bele. Szögezzük le: névszói állítmány, összetett állítmány névszói része előtt a határozatlan névelőnek többnyire nincs helye. Különösen fájdalmas az egy általános alannyal. Der Sperling ist ein Vogel, le mioneau est un oiseau, the sparrow is a bird. A veréb madár. Konkrét alannyal (János orvos) vannak esetek, amikor.

ha Lamperth Mónika Seikójába beleértünk egy kis milyenséget-metaforát
Névszói állítmányban akkor lehet helye az egy-nek, "ha tartalmát tekintve az egész állítmányi szerkezet hasonlatszerű, metaforikus: ha nemcsak arra ad választ, hogy az alany megnevezte dolog, személy micsoda vagy kicsoda, hanem inkább arra, hogy m i l y e n: ez az ember számomra egy nulla, egy senki; A világ egy kopott szekér (Arany: A világ); Most minden kis kunyhó egy tündérpalota (Petőfi: A téli esték)".
(NyKk. I. 486. o.)

Vagyis ha Lamperth Mónika Seikójába beleértünk egy kis milyenséget-metaforát, akkor a "szerintem ez egy szép Seiko óra" elmegy. Talán Gál J. Zoltán "ez egy kedves, személyes hangú level"-e is. (De hangzani azért vacakul hangzik.) És a totalcar mondata is rendben van: "Amúgy szépséges egy szerkezet a Focal tizenhat centis mélyközép hangszórója."

A metaforikus, milyenséget kifejező névszói állítmányban többnyire van valami lekicsinylő, rosszalló, lekezelő vagy szerénykedő ("Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó" - idézi a NyKk. Arany Toldiját).

akkor azt állítja, Kabos nagyon rossz ripacs...
Ha az első sztriptízjelenetet tartalmazó magyar film (A veréb is madár) valamely kritikusa annó azt írta volna, Kabos is egy színész, nagyjából értette volna a korabeli olvasó, hogy azt mondja, Kabos ripacs. És ha azt írja, Kabos egy ripacs, akkor azt állítja, Kabos nagyon rossz ripacs... Riporterünk tehát jól fogalmazott: "Kiküldik Rákosligetre a reggeli csúcsforgalomban, gyere be autóval, öcsisajt, lehetőleg minél gyorsabban, mert ez egy verseny."

Cím a sportrovatból: "Egy magyar volt a Manchester legjobbja Amerikában". Az a nyamvadt újságcímes szórend. Meg ezek a "legjobbja"-félék. De ne bonyolódjunk bele, csak mutatni akarok valamit. Ha elvesszük az egy-et, az állítmány (magyar volt) olyasmit jelent, hogy az a kiváló Manchester-játékos valaha magyarnak adta ki magát Amerikában.

Vagyis ilyenkor - ellentétben sok sajtócímmel - kötelező az egy. De nem is (az) állítmány (része) az az egy magyar, hanem alany! Hallgassunk József Attilára! Eszembe jut A kanász: "Az én falkám olyan falka, ondolálva van a farka" - állítmány, nincs egy; "Van egy pösze kis malacom", "Van nekem egy oly kis kanom", "Van egy semmi kis furulyám" - alany, van egy.

A fentiek fényében, remélem, világos
(Egy kicsit bonyolódjunk bele mégis: A blikkfangnak szánt cím arra utal(na), hogy a Manchester amerikai túráján kiválóan védő kapusnak, Tim Howardnak magyar a mamája. Valahogy bele akaródott zsúfolódni a címbe a magyar származás is, a Manchester is, Amerika is meg a jó játék is. Jól védett a Manchester magyar származású kapusa Amerikában. Mondjuk. És csak tíz betűvel hosszabb (az Amerikában-t nyugodtan ki lehet hagyni). Viszont nem hazudja Howardot magyarnak.)

A végére egy gyöngyszem: "Egy napos egérút maradt a szíreknek" A fentiek fényében, remélem, világos, hogy a határozatlan névelő ebben a címben teljesen fölösleges. Pofozzunk kicsit a szórenden, rakjuk ki a birtokos személyjelet (a mai szokástól eltérően rendesen egyeztetve), keressünk egy szemléletesebb jelzőt: A szíreknek napsütötte egérútjuk maradt. Bár lehet, hogy a szerző egynapos egérútra gondolt...

Nohát, kedves blogom, dixi.
Ez egy jó mulatság, egy férfi munka volt