A református zsinat a meleg párkapcsolatokról

2004.05.06. 19:07
A Magyarországi Református Egyház a házasságot egy férfi és egy nő életre szóló szövetségi kapcsolatának, a családi élet alapjának tekinti; a homoszexuális életvitelt, annak propagálását összeegyeztethetetlennek tartja a lelkipásztori és vallástanári hivatással, ismertette a zsinat állásfoglalását Bölcskei Gusztáv püspök.
A zsinaton az egyház száztagú törvényhozó testülete egyhangúlag fogadta el a Házasság, család, szexualitás című dokumentumot.

Bölcskei Gusztáv a zsinaton
fotó: reformatus.hu
A dokumentum kitér az egyháznak a homoszexualitással kapcsolatos állásfoglalására is. "Ismeretes előttünk, hogy vannak embertársaink, akik öröklött vagy szerzett hajlamként saját nemükhöz vonzódva képtelenek a teremtési rend szerinti házasságra" - fogalmaz a dokumentum.

A zsinat állásfoglalása szerint a református egyház nem minősíti erkölcsileg a homoszexualitást: "Ezen testvéreinket lelkigondozói tapintattal fogadjuk, mély emberi drámájukat megértéssel és diszkréten kezeljük. Őket az emberi méltóságot sértő, mindenfajta diszkriminatív magatartással szemben kötelességünk megvédelmezni."

A melegek párkapcsolatát, illetve intézményes házasságukat azonban már - a Szentírás alapján - a református egyház elfogadni nem tudja. A dokumentum leszögezi, hogy mindennemű egyházi szolgálattal összeegyeztethetetlennek tartják az ilyen életvitelt vagy annak propagálását.

Tiltakozni fognak a törvényhozásban

Az egyház kötelességének tartja, hogy tiltakozzon az ellen is, "ha a törvényhozás a házassággal azonos értékűnek kívánja tekinteni a homofil párok együttélését, lehetővé téve számukra gyermekek örökbe fogadását".

Bölcskei Gusztáv püspök a kihirdetés után csütörtökön újságíróknak elmondta, a nyilvánosság kizárását azért tartották az előző napon indokoltnak, mert olyan fajsúlyú kérdésekről volt szó, amelyekhez szükséges a nyugodt légkör, hogy mindenki szabadon képviselhesse álláspontját.

A károlis diák ügye felgyorsította őket

A hírügynökség kérdésére, hogy az állásfoglalás elfogadása miként függ össze a Dunamelléki Református Egyházkerület ezt szorgalmazó határozatával és a Károli Gárpár Református Egyetemről nyíltan vállalt homoszexualitása miatt kizárt hallgató ügyével, a püspök elmondta, hogy ezek felgyorsították a dokumentum megszületését.

A Fővárosi Bíróság soron kívül megtartott tárgyaláson hatályon kívül helyezte az egyetem kari tanácsa által 2003. november 28. napján hozott határozatát, amelyben az egyetem egyik ötödéves teológia szakos hallgatóját, Cs. Gábort homoszexuális beállítottsága miatt eltanácsolták.

A zsinat lelkészi elnöke rámutatott ugyanakkor arra, eddig sem lehetett lelkésszé szentelni olyasvalakit, aki homoszexuális életvitelt folytat, hirdet, propagál, az állásfoglalás ennek a gyakorlatnak a megerősítését jelenti.

Bölcskei Gusztáv kérdésre válaszolva elenyészőnek nevezte a jelenséget a református egyházonban.

Üdvözöl és kritizál az Öt Kenyér
Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület csütörtökön nyilatkozatban üdvözölte, hogy a református zsinat aznap közzé tett állásfoglalásában "felismerte az egyházi kompetencia határait, és nem folyt bele a homoszexualitás mint állapot minősítésébe". A szervezet ugyanakkor több szempontból is kritikával illeti a dokumentumot.

Az Öt Kenyér közösség nyolc pontból álló állásfoglalásában úgy értékelte: "a nyilatkozat dicséretes tartózkodással nem foglal állást a homoszexuális hajlam öröklött vagy szerzett voltával kapcsolatban". A szervezet elismeréssel idézi a védelmező szándékra vonatkozó mondatokat, és örömmel állapítja meg, hogy "magát a homoszexuális hajlamot nem tekintik a lelkipásztori pályáról kizáró tényezőnek".

Megfogalmazásuk szerint ugyanakkor a zsinat "az elvárt, szakmailag megalapozott teológiai állásfoglalás helyett egyetlen - alá nem támasztott - félmondattal", két szentírási szakaszra hivatkozva súlyos bűnnek minősíti a "homoszexuális gyakorlatot". A közösség mindemellett indokolatlannak és veszélyesnek nevezi a gyermekek örökbe fogadásával kapcsolatos aggályokat.