Alfréd
-3 °C
3 °C

Nem kezdődhet el a Zengőre tervezett lokátor építése

2004.05.05. 14:36
Az ombudsman szerint a Zengő-hegy természetvédelmi jelentősége mind az élet természeti alapjainak megőrzése, mind a jövő generációk jogaira tekintettel változatlan. Az építésre kiadott környezetvédelmi engedély már nem érvényes, ezért visszavonását nem is kell kezdeményezni.
Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa lezárta vizsgálatát a Zengőre tervezett lokátorépítés ügyében. Az ombudsman kezdeményezte, hogy a honvédelmi miniszter, valamint a környezetvédelmi- és vízügyi miniszter együttesen vizsgálják meg: hol lehetne másutt,­ akár több helyszínen ­ elhelyezni a Zengő-hegyre tervezett lokátort. Mindkét tárca vezetőjétől kérte azt is, hogy ha korábban voltak alternatív megoldások, amik kiválthatják a Zengő-hegyi lokátort, akkor azokat tárják mind a nyilvánosság, mind a szakértők elé.

Nem kezdhetik építeni

Vizsgálatában Lenkovics megállapította: a lokátor építése ma már jogszerűen nem kezdődhet el, mivel az engedélyek vagy eljárási hibák miatt érvénytelenek, vagy az elhúzódó eljárás miatt hatályukat vesztették. Az ombudsman felhívta a környezetvédelmi és vízügyi miniszter figyelmét, hogy vagy új környezeti hatásvizsgálati eljárást, vagy környezetvédelmi felülvizsgálatot kell folytatni, amennyiben a Honvédelmi Minisztérium a létesítményt továbbra is meg kívánja építeni.

Az ombudsman megállapította, hogy a környezetvédelmi engedély ma már nem érvényes, ezért annak visszavonását szükségtelen kezdeményeznie. Ugyanakkor a másodfokon eljáró hatóságnak, az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségnek felhívta a figyelemét arra, hogy a jövőben hasonló esetekben - a körülmények jelentős megváltozása vagy a törvényes határidő lejárta után - gondoskodjon a környezetvédelmi engedélyek visszavonásáról. Kezdeményezte Lenkovics Barnabás, hogy a főfelügyelőség minden - így a katonai - építési engedélyezési eljárásban, melyben szakhatóságként vesz részt, következetesen és kellő szigorral juttassa érvényre a környezet- és természetvédelem Alkotmánybíróság által kifejtett követelményeit.

Meg kell őrizni a Zengőt

Jelentésében az országgyűlési biztos hangsúlyozta, a Zengőre tervezett katonai beruházás esetében előre tisztázni kellett volna, hogy a tervezett helyszín természetvédelmi jelentősége változatlanul fennáll-e, a terület védetté nyilvánítása óta történtek-e olyan változások, amelyek a védettség csökkentését lehetővé teszik, illetve fennáll-e olyan elkerülhetetlen szükségesség, amely a megőrzött állapot, az elért védelmi szint akár csak részleges megszüntetését indokolhatná. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a létesítmény felépítése a természetben visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Ezt hangsúlyozta a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása is.

Az ombudsman szerint a Zengő-hegy természetvédelmi jelentősége mind az élet természeti alapjainak megőrzése, mind a jövő generációk jogaira tekintettel változatlan. Nincs olyan új körülmény, amely a védettség csökkentését indokolná vagy elkerülhetetlenül szükségessé tenné. Sőt, az EU Élőhelyvédelmi Egyezményéhez való csatlakozásunkkal a Zengő-hegy jelentősége még növekedett is.

A légtérvédelem másodlagos

A honvédelmi szempontból nem igazolható, hogy a lokátort csak a Zengőn építhetik fel, a honvédelmi miniszter maga is utalt arra, hogy máshol is megvalósulhatna a telepítés, még ha többletköltséggel is - írja az ombudsman, aki felkérte a honvédelmi, a környezetvédelmi- és vízügyi, valamint a belügyminisztert, hogy az ügyhöz kapcsolódó eljárások újabb lefolytatása során juttassák érvényre a környezet- és természetvédelem szigorú európai uniós és magyar alkotmányos követelményeit.

Csak egy vélemény?
Bocskai István, a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs főigazgató-helyettese az MTI-nek elmondta: "az ombudsman véleménye fontos vélemény, de egy a sok közül. Egyike lehet azoknak a véleményeknek, amelyeket a független szakértői bizottság megvizsgálhat." A főigazgató helyettes hangsúlyozta: "szakmailag súlyos tévedés az, hogy már jogszerűen nem kezdhető el a lokátor beruházás." Mint mondta, bárki meggyőződhet arról, hogy minden szükséges engedély megvan és érvényes.

Bocskai István úgy vélekedett, hogy az ombudsmannak nem terjed ki a hatásköre arra, hogy szakhatóságok által kiadott engedélyek jogszerűségét, hatályát és érvényességét vizsgálja. Ez a feladat a bíróság, illetve az ügyészség hatáskörébe tartozik. Kiemelte, hogy Hosszúhetény önkormányzat törvényességi vizsgálati kérelmére a Legfőbb Ügyészség tavaly megállapította, hogy az engedélyek érvényesek és jogszerűek.

"Azt gondolom, hogy az ombudsmannak nem terjed ki a hatásköre arra, hogy egy személyben eldöntse, hogy az ország biztonságának szavatolása, melybe az ország légterének védelme is beletartozik, milyen katonai beruházásokat tesz szükségessé, illetve indokoltak-e azok" - fogalmazott a főigazgató-helyettes.