Két párt, másfél program

2006.03.20. 14:15
Sem az MSZP, sem a Fidesz programja nem bővelkedik konkrétumokban. A Fidesz ugyan több számszerűsíthető javaslatot fogalmaz meg, egyes ötleteik a többiek programjaiból, mások 1998-ból köszönnek vissza, és nem derül ki, hogy az általuk is 2010-re időzített euróbevezetés mellett hogyan finanszíroznák vállalásaikat. A szocialisták óvakodnak a határozott ígéretektől, talán azért, hogy később ne lehessen számon kérni őket. Mindkét párt csökkentené az adókat, 2010-ben vezetné be az eurót, de mást gondol az útépítésről, az agráriumról, a lakástámogatásokról és az egészségügy helyzetéről.

Euró: mindenki 2010-et akar

Az MSZP eddig is az euró 2010-es bevezetését tűzte ki - a gazdasági elemzők által egyre irreálisabbnak minősített - célként, a Fidesz kommunikációja eddig nem erről szólt. A választási programjában azonban az ellenzék is kiemeli: "Magyarország hosszú távú gazdaság- és társadalompolitikai céljaival összhangban 2010-ben lehetővé tesszük a közös európai fizetőeszköz bevezetését." A mikéntről azonban mindkét párt hallgat, a konvergenciakritériumok teljesítéséről egyik párt programjában sem esik szó. Nem derül ki, hogyan, milyen ütemben mérsékelnék az államháztartás hiányát, az államadósságot. Az MSZP ugyan törvénybe foglalná a csatlakozás gazdaságpolitikai programját, de ebből is csak annyit előlegeznek meg, hogy éves átlagban legfeljebb 2-3 százalékos lehet az infláció.

Munkahelyteremtés: 300 ezres Fidesz-előny

A következő években elinduló fejlesztések 200 ezer többletmunkahelyet hoznak létre Magyarországon, áll az MSZP programjában. A fejlesztések alatt a párt az uniós támogatással beinduló programokat érti. A Fidesz-program szerint "célunk a teljes foglalkoztatottság", ehhez kereken ötszázezer új munkahely hiányzik, és ennyit létre is hoznak.

A Fidesz a munkahelyteremtés egyik eszközeként említi, hogy "2006. július 1-jétől a jelenlegi 29 százalékról 19 százalékra csökkentjük a munkát terhelő adót, a járulékterhek mértékét". A párt szerint önmagában ez a lépés mintegy kétszázezer új munkahely létrejöttét segíti elő, továbbá a foglalkoztatás bővítésének jelentős, ma még kihasználatlan tartaléka a részmunkaidős foglalkoztatás és az otthonról végzett távmunka elterjesztése; ezt adókedvezményekkel és központi támogatási programokkal segítenék elő, de itt már hiányoznak a konkrétumok. Ahogy például negyven év feletti nők újbóli elhelyezkedését szolgáló program ígérete mellől is.

Az MSZP ugyancsak konkrétumok nélkül ígér: "Kiemelten támogatjuk a munkába lépő pályakezdőket, a gyermekgondozás után munkába állókat, az ismételten elhelyezkedni kívánó idősebbeket és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. EU-programok felhasználásával is előmozdítjuk a hátrányos helyzetűek munkába állását." A szocialisták emellett csökkentenék a törvényes heti munkaidőt, és beépítenék a napi munkaidőbe a munkaközi szünetet.

Adók: mindenki csökkentene, de nem tudni, mennyivel

Általában az adózásnak, az adórendszer esetleges átalakításának egyik párt programja sem szentel külön fejezetet. Zömmel konkrétumok nélkül, elszórtan azonban több helyütt is előfordul, hogy egyebek között milyen célok elérését szolgálnák adópolitikai eszközökkel (is). A Fidesz két konkrét vállalást tesz: egyfelől a már említett tízszázalékos járulékcsökkentést ígéri, másfelől a szociális lakásépítés, valamint az ehhez és a lakásfelújításokhoz kapcsolódó szolgáltatások áfáját is 5 százalékra csökkentenék a jelenlegi 20 százalékról. A korábban emlegetett családi, azaz voltaképpen házastársi adózásról nem esik szó a Fidesz programjában, és kiderül az is, hogy nem tervezik a családi adókedvezmény idén megszüntetett intézményének visszaállítását sem. Ehelyett "családbarát adózást" említenek. Ennek lényege, hogy minden eltartott családtag, szülő, gyermek, ápolásra szoruló rokon után meghatározott összeggel csökken a személyi jövedelemadó alapja. A a konkrét számok hiányoznak.

Az MSZP programja is elmulasztja saját, az adó- és járulékterhek csökkentését öt évre előre rögzítő törvényének kifejtését. Egyetlen konkrét ígérete, hogy két százalékponttal csökkentik a jövedelemcentralizációt. Ezenfelül a programban a legrövidebb pontok közé tartozó Igazságos közteherviselés c. rész csak általánosságokat tartalmaz: "Csökkentjük a vállalkozások, az állampolgárok, a családok adóterheit. Előre kiszámítható módon méltányosabb közteherviselést ajánlunk. Átalakítjuk a helyi adózás rendszerét. A szociális biztonság, a nyugdíjak és az egészségügy biztonságos finanszírozása mellett mérsékeljük a társadalombiztosítási terheket."

Energiaárak: kedvezményes tarifa vs. azonnali csökkentés

Az MSZP egyetlen mondatban intézi el a Fidesz programjában lényegesen bővebben kifejtett témakört: "Az elektromos áram, a gáz és a távfűtés szolgáltatásban kedvezményes tarifát vezetünk be annak érdekében, hogy mérsékeljük az átlagos, illetve az átlag alatti jövedelműek terheit."

A Fidesz jelentős beavatkozásra készül, mert mint fogalmaznak: "A feladat egyszerű: az állam polgárainak érdekében éljen törvény adta lehetőségeivel, szabjon gátat az áremelkedésnek, ahol lehet, csökkentse az árakat." Ennek jegyében - felülvizsgálva az erőművekkel és szolgáltatókkal kialakított szerződéseket - 2006. július 1-jétől 10 százalékkal csökkentenék a villamos energia lakossági árát. Ugyanettől az időponttól garantálnák, hogy kizárólag az infláció mértékével emelkedhet Magyarországon a lakossági gáz ára. Emellett adócsökkentéssel, az egyéni mérés és az energiatakarékosság támogatásával egyharmaddal ígérik csökkenteni a távfűtés árát.

Vállalkozások: hitel, támogatás, kedvezőbb szabályozás

A hazai kis- és középvállalkozások támogatása, "versenybe hozása" mindkét párt szerint kiemelt feladat. Az MSZP konkrétan egy dolgot ígér: "Megszervezzük a magyar vállalkozások bankját, amely az eddigi széttagolt intézményrendszer helyébe lépve nyújt egyablakos szolgáltatást a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak. A vállalkozókat segítő bankon keresztül a következő években 650 milliárd forint forrást biztosítunk 150-200 ezer hazai vállalkozásnak." Ezen túlmenően: "Egyszerűsítjük a jogi szabályozást, lényegesen csökkentjük az adminisztrációs terheket. Külön figyelmet fordítunk a hazai vállalkozói kör versenyképességének növelésére, illetve külföldi tőkebefektetéseik ösztönzésére. Szabályozási megoldásokkal csökkentjük a vállalkozók kiszolgáltatottságát."

A Fidesz konkrét összeget nem ígér a szektornak, a program szerint a négyéves kormányzati ciklusra jutó uniós források jelentős részét erre a célra fordítaná. "Döntően vissza nem térítendő támogatásokkal, továbbá kedvezményes hitelekkel, hitelgaranciával és visszatérítendő tőkejuttatásokkal segítjük a kis- és középvállalkozások feltőkésítését és versenyképessé válását" - írják a programban. Bár a közbeszerzési statisztikák ezt nem feltétlen igazolják, a Fidesz szerint a hazai vállalkozások kiszorulnak az eljárásokból, olyan új közbeszerzési törvényt ígérnek, amely "lehetővé teszi, hogy 2007-től a közbeszerzési beruházások minél nagyobb hányada a hazai vállalkozásoknak jusson". Részleteket azonban - különös tekintettel az uniós, a teljes egyenlőség irányába mutató szabályok betartásával kapcsolatban - nem árulnak el a programban. A Fidesz emellett a körbetartozások felszámolását és az áfafizetés szabályainak módosítását ígéri, ez utóbbit konkrétan úgy, hogy csak a kifizetett számla után kelljen áfát fizetni.

Otthonteremtés: folytatjuk vagy újrakezdjük

Az MSZP az egész programját átható "nem ígérünk sokat" alaptételt követve lakonikus rövidséggel intézi el a kérdést, ismét konkrétumok nélkül: a Folytatjuk az új, igazságosabb otthonteremtési programokat című pont alatt a szocialisták azt ígérik, olyan módosításokat szorgalmaznak, amelyek "kizárólag az átlagos vagy az átlag alatti jövedelmekkel rendelkezőknek adnak többletet, így a rászorultabbak élethelyzetét, életminőségét javítják". Számok nélkül, de a bérlakásprogram mellett is elkötelezik magukat.

A Fidesz az utóbbi kérdésben évi több mint tízezer szociális bérlakást ígér, részeként az évenkénti 50 ezer új lakásnak. A keresletet a lakáshitelek adójóváírási rendszerének visszaállításával is ösztönöznék, emellett új, a devizahiteleknek alternatívát jelentő forinthitelek bevezetését ígérik. A Fidesz ugyanakkor megtartaná és továbbfejlesztené a Fészekrakó programot is.

Útépítés - Fidesz: közutak, MSZP: gyorsforgalmik

"Folytatjuk az 1998-2002 közötti időszakban megkezdett autópálya-építést" - ígéri a Fidesz, ami a négy év alatt elkészült és majdnem elkészült 70 kilométer ismeretében nem tűnik túl nagy vállalásnak, konkrétumot nem is mondanak. Folytatnák a sikeresebb (M3-as Tisza-híd, Duna-híd Esztergomnál és Szekszárdnál) hídépítési programot is, de erről sem derül ki, hol. A Fidesz szerint a közutak negyede rossz állapotú, tizede balesetveszélyes, mert a kormány négy évig csak az autópálya-építésekre költött. Az ellenzéki párt inkább a közutakra koncentrálná erőit, rendbetételükre uniós pénzeket is költenének. A Fidesz az 1600 köbcentisnél kisebb benzines és a 2000 köbcentisnél kisebb dízelautók sztrádadíját januártól a felére csökkentené.

A szocialisták is főleg az uniós pénzeket várják, annyira, hogy nem is négyéves kormányzati ciklusban, hanem az EU hétéves pénzügyi-fejlesztési időszakában gondolkodnak. "A fejlesztési időszak végére az autópályák majd mindegyike eléri az országhatárokat. Gyorsforgalmi utak kötik össze a nagyvárosokat. Megépül a fővárost tehermentesítő gyorsforgalmi körgyűrű" - olvashatók a sztrádatörvényből, a nemzeti fejlesztési tervekből és az elmúlt évek kormányzati kommunikációiból ismert mondatok. Az MSZP a közúthálózatnak egyetlen mondatot szentel: "Átfogó program keretében korszerűsítjük a közutakat."

Agrárium - Ambiciózus Fidesz, szótlan MSZP

Tisztességes jövedelmet és biztonságot ígér az MSZP a mezőgazdaságból élőknek, anélkül, hogy túl sok szót vesztegetne a meg valósításra. A szocialisták azt ígérik, elérik, hogy "a vidéki emberek életfeltételei, esélyei fokozatosan közelítsenek a fejlettebb településeken élőkéhez", ennek eszközeiről szintén diszkréten hallgatnak, ugyanakkor mintha büszkék lennének arra, hogy végezték a dolgukat: "kifizettük a jelentős uniós és hazai támogatásokat".

Ambiciózusabb tervei vannak a Fidesznek, amely a mezőgazdaságból élőket versenyképes piaci szereplőként vizionálja. Visszaállítanák az általuk alkotott földtörvényt, minden törvényes eszközzel fellépnének a külföldiek bújtatott földvásárlása ellen, a jövő év végéig befejeznék a résztulajdonok kiadását és az osztatlan földek felosztását, folytatnák a szövetkezeti üzletrészek felvásárlását. A gazdáknak kedvezményes hitelprogramot, a meglévő hitelek átütemezését, gazdabanki hálózat kiépítését ígérik. Kiemelt figyelmet szentelnének az állattartóknak, az ökotermelésnek, valamint - részben a meglévő intézményhálózat átszervezésével - felállítanák egy új élelmiszer-biztonsági és eredetvédelmi hivatalt.

Mindkét párt támogatja a gazdák együttműködését. A Fidesz állami eszközökkel támogatná a gazdák önkéntes összefogását, beszerzési, tárolási, feldolgozási és értékesítési társulásaik létrehozását. Az MSZP úgy fogalmaz: "Támogatjuk a mezőgazdaságból élők gazdasági összefogását és szövetkezését."

Egészségügy, szociálpolitika - MSZP: reformot, Fidesz: több pénzt

Amennyire általánosságban fogalmaz a legtöbb témáról az MSZP programja, az egészségügyről szóló elképzelések kifejezetten részletesnek tűnnek. A párt a rendszer átfogó átalakítását szorgalmazza, az első lépést szerintük már megtették azzal, hogy biztosításalapúvá tették a magyar egészségügyi rendszert. Az MSZP azt ígéri, hogy az ágazat finanszírozásában helyreállítja a köz- és a magánfelelősség egyensúlyát, valamint megteremtik az önkéntes egyéni kiegészítő biztosítás lehetőségét. A mostaninál nagyobb hangsúlyt fektetnének a megelőzésre, fejlesztenék a sürgősségi ellátást, bár a "mentőt mindenhová 15 perc alatt" szlogen ebben a programban nem jelenik meg (a 100 lépésben még benne volt).

Mint ahogyan benne van a Fidesz programjában, bár ott sem új elem, Orbán Viktor ezt már 1998 júniusában megígérte. Ugyanakkor ellene vannak az átfogó reformoknak, az állam súlyát erősítenék meg az ágazatban, mondván, az ellátórendszer működésének garantálása állami felelősség. Az egészségügyre fordított összegeket a GDP 4 százalékáról 7 százalékra növelnék - ez az Index Ígéretszámlálója szerint több mint 500 milliárdos állami pluszkiadást jelent -, az ágazatban dolgozóknak béremelést ígérnek.

Közigazgatási reform - Olcsóbbat ígérnek, de titkolják, hogyan

Mind a két párt olcsóbban, egyszerűbben és hatékonyabban működő államot akar. A Fidesz megfelezné a vállalkozók állami adminisztrációs terheit, és egyszerűsítené az állami intézményrendszert. A párt szerint a magyar siker egyik hátráltatója a korszerűtlen állam. Hatékony és átlátható államot teremtenének, csökkentenék politikusok számát és a kormányzás költségeit is, konkrétumokról azonban nincs szó a programban.

A szocialisták erős és takarékos államot ígérnek, de alig fogalmaznak konkrétabban, mint a Fidesz. Csökkentenék a háttérintézmények számát, megszabadulnának a csak látszateredményt jelentő kiszervezésektől, növelnék a lakossági e-ügyintézésben rejlő lehetőségeket. Az MSZP választott regionális önkormányzatokat hozna létre, igaz, ezt sem most halljuk először.

Budapest: - metró, metró, metró és új hidak

"Budapest több mint város, a nemzet fővárosa" - írja a Fidesz programja, méltó hát egy kis külön odafigyelésre. Vagyis inkább csak méltó lenne, mert korábbi összehasonlításunkból kiderül: a parlamenti pártoknál kevés kiforrott fővárosi fejlesztési vagy választási programot találni. A két párt ígérethalmaza nagyrészt egyetlen, a Városházán kidolgozott dokumentumra, a Podmaniczky-programra alapozódik, még a Fidesz sem ígér félelmetesen új dolgokat. Sőt az ellenzéki párt által vizionált kongresszusi központnak még a befogadóképessége is megegyezik azzal, amit a kormány már évek óta ígérget. Részletek a budapesti programokból >>  • Tippek
  • Lakáshitel