Szlovákia berágott a pilisszentkereszti önkormányzatra

2008.03.26. 21:03
Bekérették a szlovákiai magyar nagykövetség ügyvivőjét a pozsonyi külügyminisztériumba, miután kedden a pilisszentkereszti önkormányzat arról döntött, áthelyezi a szlovák kisebbségi önkormányzat irodáját. A szlovák kabinet szerint kisebbségi jogok csorbulnak. A magyar ügyvivő értetlenkedik a reakción, hisz a magyar kormány éppen, hogy megoldani próbálta a helyzetet, nem előidézője volt annak.

A szlovák kormány szerdán éles hangú nyilatkozatban tiltakozott a szlovák többségű magyarországi településen, Pilisszentkereszten hozott kedd esti döntés ellen, melynek értelmében az eddigi helyéről másik épületbe költöztetik a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat irodáját.

Az MTI pozsonyi irodájához eljuttatott közlemény szerint "az ilyen lépések egyedül a meglevő kisebbségi jogok mértékének csökkentéseként értelmezhetők." A szlovák kormány szerint nyugtalanító a pilisszentkereszti önkormányzat döntése, s ezt a magyarországi szlovák közösség életébe való beavatkozásnak, status quoja csorbításának tekinti.

Úgy véli, "negatív tendenciáról van szó, amely korábban már abban is megnyilvánult, hogy a község vezetése megszüntette a kétnyelvű falulap kiadását, az ott élő szlovák kisebbség sérelmére átalakította a helyi kábeltelevízió műsorát, csökkentette az ott szlovák nyelvet tanító pedagógusok nyelvpótlékát, jóllehet, a legutóbbi népszámláláskor Pilisszentkereszt lakóinak 55 százaléka vallotta magát szlovák nemzetiségűnek."

A közlemény szerint a szlovák kormány szerdán foglalkozott a Pilisszentkereszten előállt helyzettel és azt indítványozza, hogy annak megoldása értekében élni kell a magyar-szlovák alapszerződés értelmében működő vegyes bizottsági rendszer kínálta lehetőséggel, elsősorban a kisebbségi vegyes bizottságot kell bevonni a folyamatba.

A szlovák kormány szükség esetén kész arra, hogy a pilisszentkereszti kisebbségi intézményrendszer rendes működtetéséhez szükséges pénzt a szlovák költségvetésből különítse el. A kormányülést követően Robert Fico miniszterelnök "likvidációs beavatkozásnak" nevezte a pilisi faluban történt fejleményt és jelezte: a külügyminisztérium megbízza a külföldi szlovák képviseleteket, hogy fogadó országaikban adjanak objektív tájékoztatást arról, ami a szlovák többségű magyarországi településen folyik.

A késő délutáni órákban ez ügyben bekérették a szlovák külügyminisztériumba a pozsonyi magyar nagykövetség ügyvivőjét. A magyarellenes kormánypárti politikus, Ján Slota már kedden közölte, hogy kezdeményezni fogja a kormánynál a magyar nagykövet bekéretését.

Váradi Lajos ügyvivővel a szlovák külügyminisztériumban szó szerint ismertették a kormány nyilatkozatát. Az ügyvivő az MTI pozsonyi tudósítójának elmondta: csodálkozásának adott hangot, hogy Pozsony a legfelsőbb szinten foglalkozik egy személyi konfliktuson alapuló, ingatlantulajdon körül zajló, helyi jellegű önkormányzati vitával.

A magyar diplomata annál is inkább furcsállta a szlovák fél ez ügyben tanúsított magatartását, hogy a magyar kormány tudvalevően nem csorbította a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség jogait, nem eszközölt pénzmegvonást, ellenben megnyugtató rendezést szorgalmazó levelet írt a pilisszentkereszti polgármesternek, egyszersmind Gémesi Ferenc, a miniszterelnöki hivatal kisebbségi-és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára jószolgálati közvetítői szerepet vállalva a kisebbségi ombudsman vizsgálatát is kérte.

Váradi a pozsonyi külügyminisztériumban kifejtette: a magyar fél szeretné, ha a szlovák kormány hasonló érzékenységgel reagálna a szlovákiai magyar nemzeti közösség részéről sérelmezett gondokra: a kulturális ellátottság hiányosságaira, az oktatási törvény tervezete ellen felsorakoztatott észrevételekre, a révkomáromi magyar felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem kedvezőtlen anyagi helyzetének rendezését célzó törekvésekre.  • Tippek
  • Biztosítás