Szerdán lehetett Jézus utolsó vacsorája

2011.04.18. 15:33
96 hozzászólás

Colin Humphreys, a Cambridge Egyetem professzora csillagászati adatok, holt-tengeri tekercsek és az ősi zsidó kalendáriumok elemzésével próbálta meghatározni Jézus utolsó napjainak időrendiségét. Elméletét The Mystery of the Last Supper (Az utolsó vacsora rejtélye) című könyvében vázolta fel.

A brit tudósnak, amennyiben elmélete megerősítést nyer, sikerült megoldania az Újszövetség legbonyolultabb problémájának tartott kérdést, nevezetesen azt, hogy míg Máté, Márk és Lukács evangéliumában az utolsó vacsora egybeesett a zsidó húsvét, a pészah beköszöntével, János apostol szerint Jézust egy nappal az ünnep előtt ítélték el és feszítették keresztre.

Mint Colin Humphreys rámutat, az ellentmondást az okozza, hogy a későbbi kutatók nem értették, értik a Kr. u. I. évszázad életét. A professzor szerint Máté, Márk és Lukács más naptárat használt, mint János. Kr. u. 33-ban, amikor már széles körben elterjedt a holdnaptár, némely csoportok még alkalmazhatták az ősi, a babiloni fogság idejéből származó zsidó kalendáriumot, és Jézus tanítványaival eszerint ülhette meg az ünnepet.

Amennyiben az utolsó vacsora a feltételezettnél egy nappal korábban volt, ez megmagyarázhatná az újszövetségi szövegek másik ellentmondását is. Azt, hogy miként lehetett annyi eseményt a csütörtök esti lakoma és Jézus nagypénteki keresztre feszítése közé besűríteni. A felfedezés alapján ugyanis Jézus letartóztatása, kihallgatása és elítélése nem egyetlen éjszaka leforgása alatt történt meg, hanem valamivel hosszabb időt vett igénybe.