Zsolt
2 °C
18 °C

Az Orbán-kormány 1,8 millió bevándorlóval kalkulált

2007.02.26. 13:30
Semjén Zsolt párttársa, Harrach Péter valamint Orbán Viktor vezetésével működött az a népesedéspolitikai ad hoc bizottság, amely először foglalkozott egymilliós nagyságrendű betelepítéssel. A bizottság által készíttetett tanulmány, amelyet a Századvég könyv alakban ki is adott, egy év alatt 1,8 millió bevándorlóval kalkulál ahhoz, hogy 2050-ben is meglegyen a 10 milliós lakosságszám. Harrach Péter szerint az Orbán-kormány idején készült és a mostani igazságügy-minisztériumi tanulmány között óriási a különbség, az 1999-est ugyanis egy pillanatig sem vették komolyan.

Néhány napja Semjén Zsolt, a KNDP elnöke egy minisztériumi tanulmány alapján azzal vádolta meg a kormányt, hogy ázsiai migránsok millióival kívánja megoldani az ország demográfiai gondjait. A milliós nagyságrendű bevándorlás hatásaival, ahogy arról már írtunk, először egy másik tanulmány foglalkozott. Az viszont csak most derült ki, hogy az 1,8 millió betelepülő kérdését egy másik kereszténydemokrata politikus, Harrach Péter egykori szociális miniszter által Orbán Viktorral akkori miniszterelnökkel együtt vezetett bizottság számára dolgozták fel.

A nemzetközi vándorlásról teoretikusan

"Ha csak egy jelentősebb volumenű betelepítéssel kívánjuk a jelenlegi hazai népesség fogyását visszájára fordítani", akkor mekkora egyszeri nagyarányú bevándorlással kell számolni - tette fel a teoretikus kérdést Hablicsek László és Tóth Pál Péter tanulmánya. A népesedési ad hoc bizottság számára készült A nemzetközi vándorlás szerepe a magyarországi népesedésben című írás meg is adja a választ: "Ez a nagyság 1,8 millió fő. Ennyi bevándorlónak kellene érkeznie 2000-ben ahhoz, hogy ... a népesség mégse csökkenjen 10 millió alá 2050-ig".

Az egyszeri, tömeges bevándorlás mellett a kutatók azzal is számolnak, hogy évenkénti kisebb arányú migrációval is elérhető a 10 milliós lélekszám fennmaradása. A népességkutatók modellje szerint ehhez évente 40-47 ezer bevándorló kellene, vagyis 2050-ig 2-2,5 millió ember. A tanulmány a Századvég Kiadó kötetében jelent meg, amely bevezetőjében hosszasan részletezte, hogy a kiadott munkák a népesedéspolitikai ad hoc bizottság számára készülő népesedéspolitkai koncepció előkészítéseként készültek. A bizottság vezetője, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis Cseh-Szombathy László akadémikust bizta meg a koncepció kidolgozásával, ő pedig szakértőket vont be az előkészítő munkába. Hablicsek és Tóth tanulmányát így a többi írással együtt 2000 márciusában a Miniszterelnöki Hivatal is megkapta, majd Orbán vezetésével a bizottság meg is vittatta az elkészült jelentést, "amelynek megállapításaival egyetértett" - állítja az előszó. Az ad hoc bizottságban vezető demográfusok, statisztikusok mellett politikusként Orbánon kívül egyedül Harrach Péter, az akkori kormány családügyi és szociális minisztere vett részt tagként.

A migrációs vizsgálatról Tóth Pál Péter már korábban nyilatkozott az Indexnek. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatója azt hangsúlyozta, hogy matematikai modellként szerepeltették a tanulmányban a számításokat, kutatásuk hipotetikus volt, és senki sem gondolta, hogy egyszerre egymillió külföldit kellene beengedni az országba.

Óriási különbség a tanulmányok között

Harrach Péter, a KDNP frakció tagja az Indexnek azt mondta, hogy óriási különbség van a két tanulmány között. Harrach szerint ugyanis az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium dokumentuma kormány előterjesztés, míg az 1999-ben készült dokumentum egy tudósok által készített elméleti munka. Az egykori szociális miniszter szerint az is különbség, hogy az Orbán-kormány nem vette "úgy komolyan" a tanulmányban foglaltakat, mint a mostani kormány, hanem keményen ellenállt a betelepítési javaslatoknak, és végig a gyermekszám növelése mellett volt.

Ázsiai országok migránsai

Semjén Zsolt a múlt héten a magyar nemzet életérdekeivel végletesen ellentétes elképzelésnek minősítette az általa megszerzett, nem nyilvános tanulmányt, amelyről kiderült, hogy a kormány nemzeti biztonsági stratégia részeként készült idén januárban. Az időközben a KDNP honlapján mégis nyilvánosságra hozott szövegben egy helyen vetik fel a milliós bevándorlás lehetőségét. "A nemzetközi vándorlás az a tényező, amelytől a jövőbeni népességfejlődés 'karaktere' függ. A természetes reprodukcióra tett 'józan' feltételezések mellett csakis egy emelt szintű bevándorlás jelentheti a népesség fejlődés konszolidálását. Ez viszont feltételezi, illetve maga után vonja új demográfiai-társadalmi helyzet kialakulását: sok százezer, akár milliós nagyságrendű külföldi eredetű népesség integrálásának szükségességét. A jelen folyamatok alapján ezt a népességrészt a legnagyobb valószínűség szerint ázsiai országokból érkező migránsok adják majd."

A 38 oldalas tanulmány még hét helyen beszél ázsaiakról, de többnyire a vizumpolitika, idegenrendészet szempontjai alapján az afrikai országok és a szovjet utódállamok illegális és legális kivándorlóival párhuzamban, és csak a szöveg legvégén konklúzióként szögezi le: "ennek megfelelően, és figyelembe véve a Magyarországra érkező nem magyar ajkú migránsok származási országának jellegét, hazánk számára az ázsiai migránsok különösen fontos szerepet kaphatnak a jövőben. Erre a ma is megfigyelhető folyamatra, jelenségre - a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának céljából indokolt ráerősíteni azzal, hogy egyes munkaerő-piaci szektorokban, és egyes személyi kör részére (pl. önfoglalkoztatók, kulcsszemélyzet) külön programokkal segítjük az ázsiai migránsok bevándor1ását Magyarországra".