Mennyi pénz jár Tocsiknak a sikerdíjból?

2008.06.30. 09:44
Az idén áprilisban jogerősen megítélt 80 millió forint helyett csak 3,7 millió forint közvetítői díj illeti meg Tocsik Mártát - állítja felülvizsgálati kérelmében a Legfőbb Ügyészség. A döntéssel Tocsik Márta is elégedetlen, ő viszont kevesli a 80 milliót, írja a Magyar Nemzet.

A nyári bírósági szünet után tovább tart a vita arról, mennyi pénz illeti meg Tocsik Mártát a 804 millió forintos sikerdíjból. A pert 12 évvel ezelőtt indította a Legfőbb Ügyészség a jogásznő és az ÁPV Rt. ellen.

Tocsik Márta feladata az volt, hogy alkudja le a kamatot és a költségeket az önkormányzatoknak járó privatizációs bevételek után. Ezt a módszert a Legfelsőbb Bíróság a Dunaferr-ügyben már 1995-ben elfogadhatatlannak ítélte és megállapította, hogy az állam köteles kifizetni a helyhatóságoknak a belterületi földek teljes ellenértékét.

A Legfőbb Ügyészség Tocsik Márta megbízási szerződését és sikerdíját azzal támadta, hogy az jogszabálysértő, illetve a jó erkölcsbe ütközik. A Fővárosi Bíróság 1997 október 10-én felfüggesztette a pert, hogy bevárják a Tocsik-ügy résztvevői ellen folyó büntetőeljárás jogerős ítéletét. A Legfelsőbb Bíróság azonban később megállapította, hogy erre nem volt szükség.

A polgári per folytatódott, s a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a sikerdíjas szerződés a jó erkölcsbe ütközik, tehát semmis. A Fővárosi Bíróságnak folytatnia kellett a polgári pert. Arról kellett dönteni, hogy a 804 millió forintos sikerdíj helyett mekkora összeg illeti meg a jogásznőt.

Tocsik Márta bankszámláin, illetve a bírósági letéti számláján 2003-ban 459 millió forint volt. Ismert, hogy a jogásznő a 804 millió forintos sikerdíjból korábban 340 millió forintot átutalt az MSZP-hez és az SZDSZ-hez közelálló Arány és Utilitas Rt-nek.

A Fővárosi Bíróság 2007. június 13-án úgy döntött, hogy Tocsik Márta csak 3,7 millió forintot tarthat meg a sikerdíjból, a pénz fennmaradó részét vissza kell fizetnie az ÁPV Rt. jogutódjának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek.

Idén áprilisban a Fővárosi Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy a jogásznőt 80 millió forint illeti meg és 562 millió forintot kell visszafizetnie.

A Legfőbb Ügyészség most felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a döntés ellen. Az ügyészség szerint Tocsik Mártát csak 3,7 millió forintnál nagyobb összeg nem illeti meg. Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Tocsik Márta is. Ő úgy látja, 80 millió forintnál több jár neki. A Legfelsőbb Bíróság a nyári ítélkezési szünet után ősszel tárgyalja az ügyet.