Darák: Eszköztelenek a bíróságok

2013.12.18. 11:06

A Kúria mindazt megtette, amit a legfelsőbb bírói fórum a rendelkezésére álló eszközökkel egy jogállamban megtehet a bajba jutott devizaadósokért, ennek a súlyos társadalmi, gazdasági problémának az átfogó kezeléséhez azonban a bíróságoknak nincsenek eszközei - mondta a Kúria elnöke az MTI-nek a hétfőn meghozott jogegységi döntésről.

Darák a következőket mondta az állami távirati irodának:

  • A bírói szerződésmódosítás lehetősége csak konkrét esetekben alkalmazható, tömegesen nem.
  • A bíróságok nem is jogosultak társadalmi problémák megoldására. Hiányoznak ehhez a jogszabályok és a bírói gyakorlat is.
  • Két másik módon is lehetne orvosolni a helyzetet: a jogalkotói megoldással, valamint a felek közötti megegyezéssel.
  • A hétfőn meghozott jogegységi határozat célja az volt, hogy a konkrét ügyeket tárgyaló bírák számára segítséget nyújtson elsősorban az érvénytelenség kérdéskörében, továbbá bizonyos mértékig annak jogkövetkezményeire nézve.
  • Kevés figyelmet kapott az a lényeges momentum, hogy a Kúria a devizahiteles szerződések érvénytelenségét egy bizonyos megközelítésben vetette el. Azt mondta ki, hogy ez a szerződéstípus önmagában az adóst terhelő árfolyamkockázat miatt nem tekinthető jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközőnek, illetve uzsorás vagy színlelt szerződésnek.
  • A jogegységi döntés nem tette okafogyottá a sok ezernyi konkrét pert, melyek jelentős része az érvénytelenség kérdését veti fel.
  • Amennyiben valamilyen okból érvénytelen egy devizahiteles szerződés, az érvénytelenség elsődleges jogkövetkezménye - ha ez lehetséges - a szerződés érvénytelen elemeinek kiküszöbölése útján a szerződés érvényessé nyilvánítása. Csak ha ez nem lehetséges, akkor merülhetnek fel az érvénytelenség más jogkövetkezményei.
  • Az árfolyamkockázat Darák szerint pénzügyi értelemben sokkal fontosabb, mint az Európai Bírósághoz küldött egyoldalú szerződésmódosítás kérdése.

A Kúria hétfőn mindazt megtette, amit jelen helyzetben egy jogegységi eljárás keretei között meg lehetett tenni, és nagyon tudatos volt a tekintetben, hogy mi az, amiről nem határoz - hangsúlyozta Darák Péter. Nem kommentálta a pártreagálásokat, így többek között azokat sem, amelyek szerint a Kúria a bankok oldalára állt, illetve amelyek visszautasították a Kúria jogegységi határozatát.