Idejött a Microsoft-vezér, elnapolták a pert

2008.05.19. 16:42
Meglepő fordulat történt a közigazgatási és az oktatási intézmények szoftverellátásával kapcsolatos 25 milliárd forintos tender ügyében. A május 19-re kitűzött tárgyalást elnapolták. Éppen ezen a napon érkezett hazánkba a Microsoft vezérigazgatója, Steve Ballmer, hogy előadást tartson a Corvinus egyetemen.

Három magyarországi cég szerint igen furcsa egybeesés, hogy Steve Ballmer éppen azon a napon látogat Magyarországra, amikor a Fővárosi Bíróság a kormány 25 milliárd forintos szoftverbeszerzési módszerét vizsgálta volna. A 2008. május 19-re kitűzött, első tárgyalást az illetékes bíró egyéb hivatalos elfoglaltságára hivatkozva elnapolta.

Az Open SKM Agency Kft., a Multiráció Kft. és az ULX Kft. – e cégek a nyílt forráskódú szoftverek használatát támogatják – nyílt levélben fordulnak a Köztársasági Elnökhöz és az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz, mert szerintük a bíróság már a tárgyalás időpontjának a kitűzésekor, majd későbbi elhalasztásakor egyaránt törvényt sértett. Ezért a három cég követeli, hogy magasabb szinten folytassák le az eljárást, jogszerűen, a közbeszerzések tisztaságának megóvása érdekében.

A vonatkozó jogszabályok szerint a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a birósági eljárást soron kivül kell lefolytatni. Ami annyit jelent, hogy a bíróság a keresetlevelet nyomban megvizsgálja, és nyolc napon belül intézkedik a tárgyalás kitűzéséről. A bíróságnak az első tárgyalást a keresetlevél beérkezésétől számitott harminc napon belüli időpontra kell kitűznie.

A 25 milliárdos szoftverbeszerzési tenderrel kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal képviselője március 14-én nyújtott be keresetet a Fővárosi Bíróságon. A GVH arra hivatkozott, hogy a közbeszerzésben jogszerűtlenül definiáltak egy adott terméket (Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftver), illetve ezt a módszert a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűtlenül hagyta jóvá az ezt kifogásoló jogorvoslati kérelem elutasításával.

Ehhez képest az ügy tárgyalását a Fővárosi Bíróság 2008. május 19-re, jóval a törvény által meghatározott időpont után tűzte ki, majd pár nappal a per kezdete előtt az időpontot július 7-re módosította.

Csak a közérthetőség miatt

A Miniszterelnöki Hivatal egyébként azzal védekezett, hogy kizárólag a közérthetőség érdekében nevezték Microsoft licenceknek azokat a termékeket, amelyeket a közigazgatási és az oktatási intézményeknek összesen 25 milliárd forintért kívánnak megvásárolni.

A Fővárosi Bíróság sajtótitkársága közölte: a közigazgatási eljárásban a május 19-re kitűzött első tárgyalási nap elhalasztása nem törvénysértő; az ügyet tárgyaló bíró - betegsége miatt - táppénzen van, ezért rövid időn belül új határnapot tűzött ki még az ítélkezési szünet előtti időpontra.  • Hírek
  • Lakáshitel