Máté, Mirella
14 °C
30 °C

Az Index újabb pert nyert a gyerekkínzási ügyben

2015.01.12. 12:00
A bíróság úgy döntött: megnézhetjük, hogyan zajlott a Pest Megyei Kormányhivatal fegyelmi nélkül végződő vizsgálata a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügyben. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

Pénteken kezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az Index és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti per, és az első tárgyalási napon az ítélet is megszületett: az Index megismerheti a szigetszentmiklósi gyerekbántalmazási ügyben lefolytatott vizsgálat a felelősök szempontjából lényeges dokumentumait.

Arról a vizsgálatról van szó, amely még 2013-ban, nem sokkal a Blikk-cikk által kirobbantott botrány után elindult. Miután kiderült, hogy egy szigetszentmiklósi házaspár éveken át különféle módokon kínozta és rendszeresen megerőszakolta három kisgyerekét, a legfontosabb kérdés az lett: hogyan lehetséges az, hogy a gyermekvédelmi rendszer képtelen volt időben segíteni ezeknek a gyerekeknek. Az első nap hárító reakciói után több vizsgálat is indult.

A jelzőrendszer különböző szereplői különböző hivatalok illetékességébe tartoztak. A Pest Megyei Kormányhivatal azt rendelte el, hogy az alá tartozó Szociális és Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat és a szigetszentmiklósi jegyzői gyámhatóság tekintetében indítson vizsgálatot. Ez 2014 januárjára befejeződött. Miután az eredményéről érdeklődtünk, tavaly január 8-án egy olyan közleményt kaptunk a kormányhivataltól, amelyben egy szó sem volt arról, hogy bárki hibázott volna az ügyben, vagy hogy bárkit felelősségre vonnának.

Mikor visszakérdeztünk, hogy ezek szerint tehát a vizsgálat

  •  semmilyen mulasztást nem állapított meg,
  • semmilyen hibát nem azonosított, és ebből kifolyólag
  • semmilyen változtatás (személyi felelősségre vonás, új gyakorlat kialakítása) szükségességének kimondását sem alapozta meg,

a kormányhivatal a kormány gyermekvédelmi intézkedéseiről írt általánosságban, azzal, hogy „a Szigetszentmiklóson történt szörnyűséges események” megerősítik ezek szükségességét.

Ezután adtunk be közérdekű adatigénylést a kormányhivatalhoz. Azt kértük: küldjék el a vizsgálat dokumentumait a személyes adatok kitakarásával.

Arra voltunk kíváncsiak, hogyan, milyen módszertannal, mennyire alaposan, lelkiismeretesen, mennyire elfogulatlanul zajlott a vizsgálat.

A kormányhivatal megtagadta az dokumentumok kiadását. Először arra hivatkoztak, hogy azokat szerintük a gyermekvédelmi törvény alapján nem nézheti meg kívülálló, később pedig azzal próbáltak érvelni, hogy döntéselőkészítő iratokról van szó. A második elutasítás után pert indított az Index a dokumentumokért.

Mialatt a levelezés folyt Index és kormányhivatal között tavaly januárban, történt egy váratlan fejlemény. Január 17-én Navracsics Tibor, az akkori közigazgatási és igazságügyi miniszter beavatkozott: utasította a kormányhivatal vezetőjét, hogy rendkívüli fegyelmi eljárás keretében még aznap vizsgálja meg, történt-e mulasztás a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügyben a hivatalos eljárások során.

Délutánra meg is lett az eredmény: Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott azonnali hatállyal felmentette a gyerekekkel foglalkozó családgondozót, és fegyelmi eljárást kezdeményezett a szigetszentmiklósi gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője ellen is. (Ez utóbbit a vezető munkáltatója, az önkormányzat folytatta le. Az ügyben június 18-án mondta ki a szigetszentmiklósi képviselő-testület a végső szót: a vezető fegyelmi felelősségét nem állapítottak meg, vétkes kötelezettségszegés miatti hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmaztak vele szemben. A döntést zárt ülésen hozták, az indoklás nem nyilvános.)

A gyerekek adatai védve maradnak

A kormányhivatalnak a Navracsics-féle beavatkozás után kiadott közleményében egyébként az szerepelt, hogy a Szociális és Gyámhivatal már korábban megállapította: az eljárások során szakmai hibák és jogszabálysértések történtek. Az nem világos, hogy azelőtt ezekről miért nem adtak tájékoztatást külön kérdésre sem. Az sem tiszta, hogy ha a hibákat és a jogszabálysértéseket már korábban azonosították, miért nem volt rögtön fegyelmi következmény, miért csak akkor, amikor a miniszter közbelépett.

A kérdések egy részére talán választ adnak majd azok a dokumentumok, amelyeket a Pesti Központi Kerületi Bíróság múlt pénteki, elsőfokú, egyelőre nem jogerős ítélete szerint tizenöt napon belül meg kell kapnunk a kormányhivataltól. Többek között a vizsgálat jegyzőkönyveit és a mulasztás megállapítására vagy meg nem állapítására vonatkozó határozatokat várjuk. A személyes adatokat az ítélet szerint ki kell takarnia a kormányhivatalnak. A gyerekekre vonatkozó információkat, amelyek titkossága az ő érdekük, eleve nem is kértük. Ha ilyen akad a kért papírokban, a kormányhivatalnak azt is ki kell takarnia.

Az önkormányzati papírokat hiába vártuk

A szigetszentmiklósi gyerekbántalmazási ügyben ez a második per volt, amit indított és első fokon meg is nyert az Index. A szigetszentmiklósi önkormányzattól is közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumokat próbáltunk kikérni. Az ügyben ugyanis az önkormányzat is folytatott egy belső vizsgálatot, amely alapján senki ellen nem indult fegyelmi.

November végén a Budakörnyéki Járásbíróság úgy döntött: az önkormányzatnak ki kell adnia a belső vizsgálat dokumentumait. Ezeket egyelőre nem kaptuk meg, bár a bíróság által szabott határidő már lejárt. Ez feltehetően azt jelenti, hogy az önkormányzat fellebbezett, és az ügy továbbmegy majd másodfokra. Annyi egyébként már a per során kiderült, hogy az önkormányzat belső vizsgálata lényegében egy "egyeztető megbeszélésből" állt.

A gyermekvédelmi rendszer szigetszentmiklósi kudarcáról sokat elárul a tavaly februárban megjelent ombudsmani jelentés, amely zöld ételről, felgyújtott ruhákról, tetvekről beszél, és szomorú kronológiát állít fel sűrűsödő aggasztó jelekről, be nem tartott ígéretekről, adminisztratív furcsaságokról, tehetetlenségről és halogatásról.

A gyerekek szülei mindketten előzetes letartóztatásban vannak. A büntetőügyükben zárt tárgyalásokat tartanak, ítélet egyelőre nem született.